تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد – مجله CiteSeerX

عنوان فارسی: سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد
عنوان انگلیسی: Usefulness of Adaptive and Rational Expectations in Economics
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2011 نشریه : CiteSeerX
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3289 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 240.87Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد پولی، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی و حسابداری مالی
دانشگاه: دانشگاه پرینستون
کلمات کلیدی: اقتصاد کلان، انتظارات انطباقی، انتظارات عقلانی
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مدارک و دلیل آماری برای حمایت از فرضیه انتظارات انطباقی

۲ مدارک ناقص حامی فرضیه انتظارات عقلانی زمانی که غالب و شایع شد

۳ نتایج

نمونه متن انگلیسی

In (3) the standard error of each regression coefficient is in parentheses. The economic hypothesis for this regression is that log price is a linear function of log dividend and the expected rate of growth of dividends. The justification of this economic hypothesis is that stock price is a given function of expected future dividends and this function is approximated by the function stated above. In the above econometric example both explanatory variables are statistically significant although the value of R2 is low partly because I did not use year dummy in this regression. There were 445 observations covering years from 1971 to 2010. The important point to note in this regression is that the expected rate of growth of dividend as a variable affecting stock price can be estimated by the rate of growth in the last three periods, or by a mean of growth rate of the last three years (times the constant 3), as suggested in Hypothesis A. This regression explains the Taiwan data for more than 50 companies over three decades very well. (Data for individual companies usually span a shorter period than the entire sample period.) To find out whether this econometric example is valid in general, the reader can perform similar regressions, with a dummy variable added to represent time, by using annual data for blue chip stocks traded in a major stock exchange in the world. Negative results would count as evidence against the Hypothesis A.

نمونه متن ترجمه

در رابطه (3) خطای استاندارد هر ضریب رگرسیون، در پرانتز نوشته شده است. فرضیه اقتصادی برای این رگرسیون آن است که لوگ قیمت، تابع خطی لوگ سود سهام و نرخ رشد مورد انتظار سود سهام می باشد. توجیه این فرضیه اقتصادی آن است که قیمت سهام ، تابع معلوم سودسهام مورد انتظار آتی بوده و این تابع با کمک تابع فوق الذکر تقریب زده شده است. در مثال اقتصادسنجی فوق، هردو متغیر توضیحی از لحاظ آماری معنادار می باشند، هرچند مقدار   تا حدی پائین می باشد زیرا از متغیر مجازی سال در این رگرسیون استفاده نکردم. 445 مشاهده وجود داشت که سالهای 1971 تا 2010 را پوشش می دهد. نکته مهم در این رگرسیون آن است که نرخ مورد انتظار رشد سود سهام به عنوان متغیر تاثیرگذار بر قیمت سهام را بر حسب نرخ رشد سه دوره گذشته یا به وسیله نرخ رشد سه سال گذشته (ضربدر ثابت 3) می توان برآورد نمود که در فرضیه A به این مسئله اشاره گردید. این رگرسیون در مورد داده های تایوانی بیش از 50 شرکت در طول سه دهه به خوبی توضیح می دهد ( داده های شرکت های فردی معمولاً دوره کوتاهتر از کل دوره نمونه را پوشش می دهند). به منظور پی بردن به این مسئله که آیا این مثال اقتصادسنجی عموماً معتبر است یا خیر، خواننده می تواند رگرسیون های مشابهی با متغیر مجازی اضافه شده به منظور نمایش زمان، با استفاده از داده های سالانه برای سهام تراشه آبی تجارت شده در بازار بورس اصلی جهان انجام دهد. نتایج منفی به عنوان مدرکی برعلیه فرضیه A بکار خواهند رفت.