تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاهش خسارت سیل: یک بازنگری از اقدامات ساختاری و غیر ساختاری – نشریه وایلی

عنوان فارسی: کاهش خسارت سیل: یک بازنگری از اقدامات ساختاری و غیر ساختاری و چارچوب های تصمیم گیری جایگزین
عنوان انگلیسی: Flood Damage Mitigation: A Review of Structural and Nonstructural Measures and Alternative Decision Frameworks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 41 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 1985 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقاله مروری (Review Article)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 5.196 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 217 در سال 2021
شاخص SJR مجله : 1.863 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 0043-1397
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 12184
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.67Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مدیریت، مدیریت بحران، مدیریت ساخت و مهندسی عمران محیط زیست
مجله: تحقیق در مورد منابع آب - Water Resources Research
دانشگاه: گروه اقتصاد، دانشگاه ولونگونگ، نیو ساوت ولز، استرالیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: ندارد ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
فرضیه: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1029/WR021i004p00411
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1- معرفی

2- بازنگری بر اقدامات کاهش اثرات سیل

1-2- اقدامات ساختاری

2-2- اقدامات غیر ساختاری

2-2-1. طرح و برنامه ریزی به منظور استفاده از اراضی سیل دشت

2-2-2. بیمه ی سیل

2-2-3. سیستم های هشدار دهنده ی سیل

2-2-4. مقاوم سازی در برابر سیل

3- بازنگری در چارچوب های گوناگون تصمیم گیری، استفاده شده در استنباط استراتژی های کاهش اثرات سیل

3-1- چارچوب های تصمیم گیری تنها در مورد اقدامات ساختاری

3-1-1- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات ساختاری: به حداقل رساندن مقدار مورد انتظار تلفات سیل به تنهایی

3-1-2- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات ساختاری: به حداقل رساندن مقدار مورد انتظار تلفات سیل و بهای ریسک پذیری

3-2- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات غیرساختاری تنها

3-2-1- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات غیرساختاری: به حداقل رساندن مقدار مورد انتظار تلفات سیل به تنهایی.

3-2-2- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات غیرساختاری: به حداقل رساندن بهای ریسک پذیری به تنهایی

3-2-3- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات غیرساختاری: به حداقل رساندن مقدار مورد انتظار تلفات سیل و بهای ریسک پذیری.

3-3- چارچوب های تصمیم گیری برای هر دوی اقدامات ساختاری و غیر ساختاری

3-3-1- چارچوب های تصمیم گیری برای هر دوی اقدامات ساختاری و غیرساختاری: به حداقل رساندن تنها مقدار مورد انتظار تلفات سیل.

3-3-2- چارچوب های تصمیم گیری برای اقدامات ساختاری و غیرساختاری: به حداقل رساندن مقدار مورد انتظار تلفات سیل و هزینه ی ریسک پذیری

4- پیامدهای بازنگری

4-1- بی کفایتی های چارچوب ها

4-2- مسیرهایی که در ان فرمول بندی چارچوب های با کفایت تر میتواند ادامه یابد

منابع

نمونه متن انگلیسی

Literature from diverse sources such as public expenditure economics, management science, geography, agriculture, and engineering reveals a wide range of decision frameworks for deriving flood mitigation strategies. These different types of decision frameworks are reviewed in this paper. The aim is to provide an understanding of these frameworks, along with their relative adequacies and inadequacies. Such an understanding reveals the directions along which the formulation of a more adequate framework should proceed. However, the formulation of a given decision framework is influenced by the types of economic benefits associated with the flood mitigation measures considered in that framework. Hence the various flood mitigation measures are reviewed, prior to the various decision frameworks.

 

1. INTRODUCTION

The objective of this paper is to review the wide range of decision frameworks which are emvloved in the formulation of flood m•t•gat•on strategies. Such a review warrants an understanding of the various flood mitigation measures and their economic significance. Hence the paper commences with a review of the various flood mitigation measures in section 2. This is followed by a review of the various decision frameworks in section 3. The final section deals with a comparative evaluation of these frameworks.

 

4.2. Directions in Which Formulation of More Adequate Frameworks May Proceed

Such directions can be examined by considering first the implications of the review of flood mitigation measures. These implications are important because the nature of formulation of decision frameworks depends on the type of flood mitigation measures considered in that framework.

The review in section 2 reveals that the analysis of flood insurance decisions may be considered as a step subsequent to the analysis of decisions pertaining to all other measures of flood mitigation. Such a procedure is suggested to accommodate feasibly low insurance premiums (see section 2.2.2). Besides, as shown by Day [1969, 1970] and Kaul [1976], flood proofing decisions can be readily incorporated as components of land use decisions (see sections 2.2.1 and 2.2.3). Hence the formulation of a more adequate framework may require the consideration of only structural measures, land use decisions, and flood warning systems

نمونه متن ترجمه

نوشته ها و کتب از منابع گوناگون مانند اقتصاد هزینه های عمومی، علم مدیریت، جغرافیا، کشاورزی و مهندسی یک محدوده ی وسیع از چارچوب های تصمیم، برای استنباط استراتژی های کاهش اثرات سیل را نشان میدهد. این انواع مختلف از چارچوب های تصمیم در این مقاله بازنگری شده اند. هدف ارائه ی یک مفهوم از این چارچوب ها، همراه با کفایت یا عدم کفایت نسبی انها میباشد، چنین مفهومی نشانگر مسیرهاییست که در ان، باید به فرمول بندی یک چارچوب با کفایت بیشتر پرداخته شود. به هر حال، فرمول بندی یک چارچوب تصمیم مورد نظر، متاثر از انواع مزایای اقتصادی مرتبط با، اقدامات کاهش اثرات سیل در نظرگرفته شده در ان چارچوب، میباشد. از این رو، اقدامات گوناگونِ کاهش اثرات سیل، پیش از چارچوب های گوناگون تصمیم بازنگری میشوند.

 

1- معرفی

موضوع این مقاله بازنگری محدوده ی وسیع چارچوب های تصمیمی که در فرمول بندی استراتژی های کاهش اثرات سیل به کار میروند میباشد. چنین بازنگری یک مفهوم از اقدامات گوناگون کاهش اثرات سیل و اهمیت اقتصادی انها ارائه میدهد. از این رو این مقاله با یک بازنگری در اقدامات گوناگون کاهش اثرات سیل در قسمت 2 اغاز میشود. این امر توسط یک بازنگری در چارچوب های گوناگون تصمیم در قسمت 3 ادامه میابد. قسمت نهایی با یک ارزیابی مقایسه ای از این چارچوب ها سروکار دارد.

 

4-2- مسیرهایی که در ان فرمول بندی چارچوب های با کفایت تر میتواند ادامه یابد

چنین مسیرهایی میتوانند با در نظر گرفتن اولین پیامدهای بازنگری اقدامات کاهش اثرات سیل امتحان شوند. این پیامدها مهم هستند، چراکه ماهیت فرمول بندی چارچوب های تصمیم گیری به نوع اقدامات کاهش اثرات سیل درنظر گرفته شده در ان چارچوب بستگی دارند.

بازنگری در قسمت 2 فاش میکند که تحلیل تصمیم گیری های بیمه ی سیل میتواند به عنوان یک گام بعد از تحلیل تصمیم گیری های مربوط به تمامی اقدامات دیگر کاهش اثرات سیل درنظر گرفته شود. چنین روندی برای جا دادن حق بیمه ی تا حد امکان پایین پیشنهاد میشود (قسمت 2-2-2 را ببینید). در کنار ان، همانطور که توسط Day [1969, 1970] و Kaul [1976] نشان داده شده، تصمیم گیری های مقابله با سیل به راحتی میتوانند به عنوان مولفه های تصمیم گیری های استفاده از اراضی تلفیق شوند ( قسمت های 2-2-1 و 2-2-3 را ببینید). از این رو فرمول بندی یک چارچوب با کفایت تر ممکن است که نیازمند درنظر گرفتن تنها اقدامات ساختاری، تصمیم گیری های استفاده از اراضی، و سیستم های هشدار سیل باشند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)