ترجمه مقاله فرسودگی شغلی، خودکارآمدی و رضایت شغلی میان معلمان ابتدایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فرسودگی شغلی، خودکارآمدی و رضایت شغلی میان معلمان ابتدایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۶۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فرسودگی شغلی، خودکارآمدی و رضایت شغلی میان معلمان ابتدایی در کشور مراکش
عنوان انگلیسی
Burnout, self-efficacy and job satisfaction among primary school teachers in Morocco
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2021
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2590-2911
کد محصول
11936
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
تایپ شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
فرضیه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، روانشناسی، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت کسب و کار
مجله
مجله اوپن اکسس علوم اجتماعی و علوم انسانی
دانشگاه
دانشکده حقوق دانشگاه Cadi Ayyad ، علوم اقتصادی و اجتماعی ، مراکش
کلمات کلیدی
فرسودگی شغلی، خودکارآمدی، رضایت شغلی، معلمان ابتدایی
کلمات کلیدی انگلیسی
Burnout - Self-efficacy - Job satisfaction - Primary school teachers
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100148
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. چارچوب نظری و مفهومی
2.1. خستگی مفرط معلم
2.2. خودکارآمدی معلم
2.3. رضایت شغلی معلم
3. روش شناسی
3.1. مشارکت کنندگان
3.2. ابزارها
4. تحلیل داده
5. نتایج
5.1. مقیاس خستگی مفرط معلم
5.2. مقیاس خودکارآمدی معلم نروژی
5.3. مقیاس رضایت شغلی
5.4. رابطه بین سه متغیر تحقیق
6. بحث و کاربردها
6.1. ساختار NTSES
6.2. ساختار MBA
6.3. ساختار JGS
6.4. مدل ساختاری پژوهش
7. نتیجه گیری
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study aims at testing the structures of three scales designed for measurement of self-efficacy, burnout and job satisfaction among Moroccan primary school teachers. The study also seeks to explore the possible correlations between these three latent variables. 404 teachers from a small city (El Kalaa Des Sraghna) participated in this study. Data were analyzed by a Structural Equation Modeling (SEM) using the AMOS 25 software. Findings of the study confirmed the two-dimensionality of the Burnout measurement scale, depersonalization and emotional exhaustion, the multidimensionality of the scale of teacher self-efficacy (six dimensions) and the uni-dimensionality of the scale of job satisfaction. A negative correlation has been revealed between the teacher self-efficacy and job satisfaction on the one hand and the two dimensions of burnout, on the other hand.

1. Introduction

A significant body of research has recently considered the failure of the current educational system in Morocco (Conseil Superieur de l’Education, 2019; Saoudi, Chroqui, & Okar, 2019). Research has mainly been directed towards examining the level of knowledge, student achievement, and competences prescribed by the curriculum (Zerrouqi, 2015). Despite this apparent diversity in studies targeting the different educational reform programs in Morocco, a major gap concerning the role of the teacher as an active agent in this system has not been fully addressed.

The current study argues that researching the various aspects related to the teacher remains primordial and should therefore be taken into account in the politics of educational reforms in Morocco. While zooming the cognitive aspect of teacher development has constituted a major area of concern over the last years (Bardach & Klassen, 2020; Gronqvist € & Vlachos, 2016), the emotional aspects related to the teacher has equally gained a substantial interest recently. And it’s this dimension that the present study sets out to investigate.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف این مطالعه آزمون ساختارهای سه مقیاس طراحی شده برای اندازه گیری خودکارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی میان معلمان ابتدایی کشور مراکش است. این مطالعه به دنبال بررسی همبستگی های احتمالی میانن این سه متغیر مکنون نیز می باشد. 404 معلم از یک شهر کوچک(El Kalaa Des Sraghna) در این مطالعه شرکت کردند. داده ها بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS 25 تحلیل شدند. یافته های این مطالعه دو بعدی بودن مقیاس اندازه گیری خستگی مفرط، زوال شخصیت و خستگی احساسی، چند بعدی بودن مقیاس خودکارآمدی معلمان(6بعد) و تک بعدی بودن مقیاس رضایت شغلی را تایید کرد. از یک سو، مشخص شد، همبستگی منفی بین خودکارآمدی معلم و رضایت شغلی و از سوی دیگر، دو بعد خستگی مفرط وجود دارد.

1. مقدمه

بخش زیادی از پژوهش به بررسی نقص سیستم آموزشی کنونی در کشور مراکش پرداخته است( Conseil Superier de I' Education، 2019، سعودی ، چاروق و اوکار، 2019). تحقیق عمدتا به بررسی سطح دانش، موفقیت دانش آموز و شایستگی های مشخص شده بوسیله برنامه آموزشی معطوف شده است(زراقی، 2015). علیرغم وجود این تنوع آشکار در مطالعاتی که هدف آن برنامه های اصلاح آموزشی در کشور مراکش است، یک شکاف مهمی در ارتباط با نقش معلمان به عنوان یک عامل فعال در این سیستم به طور کامل بررسی نشده است.

مطالعه کنونی نشان می دهد که بررسی ابعاد مختلف مربوط به معلمان اصل اساسی است و بنابراین باید در سیاست های اصلاح آموزشی در کشور مراکش مد نظر قرار گیرد. با این حال تمرکز بر بعد شناختی پیشرفت معلم، طی سالیان اخیر زمینه یا موضوعات جالبی ایجاد کرده است(باراداخ و کلاسن، 2020؛ گرانکویست و ولاچوز، 2016)، ابعاد عاطفی مربوط به معلم نیز اخیرا به همان اندازه توجه زیادی را به خود جلب کرده است، و این بعد است که مطالعه کنونی به دنبال بررسی آن است.


بدون دیدگاه