تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) بر کیفیت زندگی (QOL) در بین کارکنان شرکت های چند ملیتی در مالزی
عنوان انگلیسی: The Effect of Quality of Work Life (QWL) Programs on Quality of Life (QOL) Among Employees at Multinational companies in Malaysia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله : ژورنال شاخص H_index مجله : 46 در سال 2020
شاخص SJR مجله : 0.158 در سال 2019 شناسه ISSN مجله : 1877-0428
کد محصول : 11583
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.56Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت و روانشناسی و مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله: پروسدیا - علوم اجتماعی و رفتاری - Procedia - Social and Behavioral Sciences
دانشگاه: مرکز مدیریت کاربردی، دانشکده تجارت، دانشگاه مدیریت فناوری مارا، سلانگور، مالزی
کلمات کلیدی: کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، شرکت های چند ملیتی
کلمات کلیدی انگلیسی: Quality of work life - Quality of life - multinational companies
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: ندارد ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1136
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات

برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL)

الف. برنامه¬های کیفیت زندگی کاری مرتبط با محیط کار

ب) برنامه¬های کیفیت زندگی کاری (QWL) مرتبط با جنبه¬های شغلی

ج. کیفیت زندگی (QOL)

3. روش تحقیق

الف. طرح تحقیق

ب) جمعیت

ج) نمونه و تکنیک نمونه¬گیری

د. اندازه گیری

4. یافته ها

الف. تست نرمال بودن

ب. تست قابلیت اطمینان

ج. تجزیه و تحلیل همبستگی دو جانبه

د. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study, the researchers examined the relationship between quality of work life (QWL) programs and quality of life (QOL) among employees at multinational companies in Bintulu, Sarawak, Malaysia. In addition, the study examined the element s of quality of work life (QWL) programs as a contributing factor to quality of life (QOL) that can influence employee productivity.

The participants consisted of 179 employees currently working at multinational companies in Bint ulu, Sarawak. The respondents were randomly selected and the data were gathered through t he distribution of questionnaires.

Descriptive statistics showed that there were more female than male employees, mostly were fairly young, around 29 years old and below and majority of them hold position as general employee in the multinational companies. The study found that there was significant relationship between quality of work life (QWL) programs and quality of life (QOL). The most influence factor on qualit y of life (QWL) were work environment followed by job facet s. The result also indicat ed that there was a positive and significant relat ionship bet ween qualit y of work life (QWL) programs and qualit y of life (QOL). The most influence factors were emotional well being, personal development, social inclusion and interpersonal relations. Therefore, the researcher highly recommend those multinational companies to plan an excellent qualit y of work life (QWL) programs by focussin g on particular service element s that will further enhance the overall qualit y of life (QOL) of employees.

As a conclusion, the researchers found that qualit y of work life (QWL) programs influence quality of life (QOL) of employees in organizat ion. The researchers provided recommendations for future research to be implemented using different population, qualitative research, using other element s of QWL programs and QOL as well as in different sectors such as hotel industry.

 

Discussions

The result based on the correlational data analysis supported research question where it was found that there was a positive and significant relationship between quality of work life (QWL) programs and quality of life (QOL) among employees at multinational companies in Sarawak, Malaysia. All the elements of quality of work life (QWL) namely work environment and job facets significantly correlated with quality of life (QOL). The result was supported by Sirgy et al., (2008) that quality of work life (QWL) programs improved quality of life (QOL) of employees in organization.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مطالعه، پژوهشگران رابطه ی بین برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) کارکنان را در شرکت های چند ملیتی در بینتولو، سارواک مالزی مورد بررسی قرار دادند. بعلاوه، این تحقیق عناصر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) را بعنوان یک عامل مشارکتی در کیفیت زندگی (QOL) مورد ارزیابی قرار داد که می تواند بهره وری کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکت کنندگان شامل 179 کارمندی بودند که درحال حاضر در شرکت های چندملیتی بینتولو، سارواک مشغول بکارند. پاسخ دهندگان بصورت تصادفی انتخاب شده و داده ها ازطریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده بودند.

آمارهای توصیفی نشان دادند که تعداد کارکنان خانم بیشتر از کارکنان آقا بودند که حدود 29 سال و یا کمتر بودند و اکثر آنها به عنوان کارمند عمومی در شرکت های چند ملیتی مشغول به کار بودند. این مطالعه نشان داد که بین برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) یک رابطه معنی داری وجود دارد. مهمترین عوامل تاثیرگذار روی کیفیت زندگی (QOL) محیط کاری و بدنبال آن وجهه ی شغلی بود. نتایج نیز نشان داد که یک رابطه ی مثبت و معنی داری بین برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) وجود دارد. تاثیرگذارترین عوامل سلامت عاطفی، رشد فردی، شمول اجتماعی و روابط بین فردی بود. بنابراین، محققین بشدت به این شرکت های چند ملیتی توصیه کردند که برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) را با تمرکز بر عناصر خدمات ویژه که کیفیت کلی زندگی (QOL) کارکنان را ارتقاء می دهد، به شکلی عالی برنامه ریزی کنند.

درنتیجه، محققین دریافتند که برنامه ی کیفیت زندگی کاری (QWL) روی کیفیت زندگی (QOL) کارکنان در سازمان ها اثر می گذارد. محققین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه می دهند که با استفاده از جمعیت متنوع، تحقیقات کیفی، استفاده از دیگر عناصر برنامه های QWL و QOL، همچنین بخش های مختلف ازجمله صنعت هتل داری بکار گرفته می شوند.

 

بحث

نتایج تحلیل براساس داده های همبستگی، پرسش های تحقیق را پشتیبانی می کند که نشان می دهد بین برنامه-های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) میان کارمندان شرکت های چند ملیتی در بینتولو، سارواک مالزی یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تمام عناصر کیفیت زندگی کاری یعنی محیط کاری و وجهه ی شغلی بطورقابل توجهی با کیفیت زندگی مرتبط است. نتایجی که توسط Sirgy و همکاران پشتیبانی شد، نشان می دهد، برنامه های کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی کارکنان را در سازمان ارتقاء می-دهد.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)