تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی – نشریه MDPI

عنوان فارسی: شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی، میکروسیستین، نودولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین
عنوان انگلیسی: On the Chemistry, Toxicology and Genetics of the Cyanobacterial Toxins, Microcystin, Nodularin, Saxitoxin and Cylindrospermopsin
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 31 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 30
سال انتشار : 2010 نشریه : MDPI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات مروری (Review Article)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9408
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.22Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی، زیست شناسی و داروشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیوشیمی، شیمی دارویی، میکروبیولوژی و سم شناسی
مجله: داروهای دریایی - Marine Drugs
دانشگاه: دانشکده بیوتکنولوژی و علوم بیومولکولی، دانشگاه نیو ساوت ولز، سیدنی، استرالیا
کلمات کلیدی: سیانوتوکسین، پپتید غیر ریبوزومی، پلی کتید، آلکالوئیدها، سم شناسی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.3390/md8051650
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. میکروسیستین

1.1 مقدمه

1.2 شیمی

1.3 سم شناسی

1.4 بیوسنتز و ژنتیک

2. نودولارین

2.1 مقدمه

2.2 شیمی

2.3 سم شناسی

2.4. بیوسنتز و ژنتیک

3. ساکسیتوکسین

3.1 مقدمه

3.2 شیمی

3.3. سم شناسی

3.4. بیوسنتز و ژنتیک

4. سیلیندروسپرمپسین

4.1 مقدمه

4.2 شیمی

4.3. سم شناسی

4.4 بیوسنتز و ژنتیک

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The cyanobacteria or “blue-green algae”, as they are commonly termed, comprise a diverse group of oxygenic photosynthetic bacteria that inhabit a wide range of aquatic and terrestrial environments, and display incredible morphological diversity. Many aquatic, bloom-forming species of cyanobacteria are capable of producing biologically active secondary metabolites, which are highly toxic to humans and other animals. From a toxicological viewpoint, the cyanotoxins span four major classes: the neurotoxins, hepatotoxins, cytotoxins, and dermatoxins (irritant toxins). However, structurally they are quite diverse. Over the past decade, the biosynthesis pathways of the four major cyanotoxins: microcystin, nodularin, saxitoxin and cylindrospermopsin, have been genetically and biochemically elucidated. This review provides an overview of these biosynthesis pathways and additionally summarizes the chemistry and toxicology of these remarkable secondary metabolites.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سیانوباکترها یا "جلبک های سبز آبی"، همان طور که معمولا نامیده می شوند، شامل گروه متنوعی از باکتری های فتوسنتزی اکسیژنی هستند که در گستره وسیعی از محیط های آبی و خشکی زندگی کرده و تنوع مورفولوژیکی باور نکردنی را نشان می دهند. بسیاری از گونه های آبزی تولیدکننده ی سیانوباکتر قادر به تولید متابولیت های ثانویه فعال بیولوژیکی هستند که برای انسان و سایر حیوانات بسیار سمی هستند. از دیدگاه سم شناسی، سیانوتوکسین ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: نوروتوکسین ها، هپاتوتوکسین ها، سیتوتوکسین ها و درماتوکسین ها (سموم تحریک کننده). با این حال، ساختار آن ها کاملا متنوع است. طی دهه گذشته، مسیرهای بیوسنتز چهار سیانوتوکسین اصلی یعنی میکروسیستین، ندولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین، از نظر ژنتیکی و بیوشیمیایی روشن شده است. این مقاله مروری، یک مرور کلی از این مسیرهای بیوسنتز را فراهم کرده و علاوه بر این به بررسی شیمی و سم شناسی این متابولیت های ثانویه قابل توجه می پردازد.