ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی، میکروسیستین، نودولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین
عنوان انگلیسی
On the Chemistry, Toxicology and Genetics of the Cyanobacterial Toxins, Microcystin, Nodularin, Saxitoxin and Cylindrospermopsin
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
31
سال انتشار
2010
نشریه
MDPI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات مروری (Review Article)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9408
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی، زیست شناسی و داروشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوشیمی، شیمی دارویی، میکروبیولوژی و سم شناسی
مجله
داروهای دریایی - Marine Drugs
دانشگاه
دانشکده بیوتکنولوژی و علوم بیومولکولی، دانشگاه نیو ساوت ولز، سیدنی، استرالیا
کلمات کلیدی
سیانوتوکسین، پپتید غیر ریبوزومی، پلی کتید، آلکالوئیدها، سم شناسی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.3390/md8051650
فهرست مطالب
چکیده
1. میکروسیستین
1.1 مقدمه
1.2 شیمی
1.3 سم شناسی
1.4 بیوسنتز و ژنتیک
2. نودولارین
2.1 مقدمه
2.2 شیمی
2.3 سم شناسی
2.4. بیوسنتز و ژنتیک
3. ساکسیتوکسین
3.1 مقدمه
3.2 شیمی
3.3. سم شناسی
3.4. بیوسنتز و ژنتیک
4. سیلیندروسپرمپسین
4.1 مقدمه
4.2 شیمی
4.3. سم شناسی
4.4 بیوسنتز و ژنتیک
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The cyanobacteria or “blue-green algae”, as they are commonly termed, comprise a diverse group of oxygenic photosynthetic bacteria that inhabit a wide range of aquatic and terrestrial environments, and display incredible morphological diversity. Many aquatic, bloom-forming species of cyanobacteria are capable of producing biologically active secondary metabolites, which are highly toxic to humans and other animals. From a toxicological viewpoint, the cyanotoxins span four major classes: the neurotoxins, hepatotoxins, cytotoxins, and dermatoxins (irritant toxins). However, structurally they are quite diverse. Over the past decade, the biosynthesis pathways of the four major cyanotoxins: microcystin, nodularin, saxitoxin and cylindrospermopsin, have been genetically and biochemically elucidated. This review provides an overview of these biosynthesis pathways and additionally summarizes the chemistry and toxicology of these remarkable secondary metabolites.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سیانوباکترها یا "جلبک های سبز آبی"، همان طور که معمولا نامیده می شوند، شامل گروه متنوعی از باکتری های فتوسنتزی اکسیژنی هستند که در گستره وسیعی از محیط های آبی و خشکی زندگی کرده و تنوع مورفولوژیکی باور نکردنی را نشان می دهند. بسیاری از گونه های آبزی تولیدکننده ی سیانوباکتر قادر به تولید متابولیت های ثانویه فعال بیولوژیکی هستند که برای انسان و سایر حیوانات بسیار سمی هستند. از دیدگاه سم شناسی، سیانوتوکسین ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: نوروتوکسین ها، هپاتوتوکسین ها، سیتوتوکسین ها و درماتوکسین ها (سموم تحریک کننده). با این حال، ساختار آن ها کاملا متنوع است. طی دهه گذشته، مسیرهای بیوسنتز چهار سیانوتوکسین اصلی یعنی میکروسیستین، ندولارین، ساکسی توکسین و سلیندروسپرمپسین، از نظر ژنتیکی و بیوشیمیایی روشن شده است. این مقاله مروری، یک مرور کلی از این مسیرهای بیوسنتز را فراهم کرده و علاوه بر این به بررسی شیمی و سم شناسی این متابولیت های ثانویه قابل توجه می پردازد.

بدون دیدگاه