تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مرور بر مقالات روانشناسی مرتبط با فواید طراحی بیوفیلیک برای سلامت و رفاه – نشریه MDPI

عنوان فارسی: مرور بر مقالات روانشناسی مرتبط با فواید طراحی بیوفیلیک برای سلامت و رفاه
عنوان انگلیسی: A Review of Psychological Literature on the Health and Wellbeing Benefits of Biophilic Design
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2015 نشریه : MDPI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات مروری
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9497
محتوای فایل : zip حجم فایل : 581.10Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی و معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی عمومی و معماری منظر
مجله: ساختمان ها - Buildings
دانشگاه: گروه روانشناسی، دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه سوری، انگلستان
کلمات کلیدی: طراحی بیوفیلیک، محیط‌های ترمیمی، محیط مصنوع، روانشناسی محیط زیست
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.3390/buildings5030948
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- معرفي

2- طراحی بیوفیلیک چیست؟

3- روش‌

4- نتایج

4-1- تجربه مستقیم طبیعت

4-1-1- نور طبیعی

4-1-2- آب

4-1-3 گیاهان

4-1-4 آب و هوا

4-1-5 مناظر و اکوسیستم‌های طبیعی

4-2 تجربه غیرمستقیم طبیعت

4-2-3 تصاویر طبیعت

4-2-4 مصالح طبیعی

4-2-5 هندسه های طبیعی

4-3 تجربه فضا و مکان

4-3-3 دورنما و پناهگاه

4-3-4 دلبستگی فرهنگی و اکولوژیکی به مکان

5- تفاوت‌های فردی

6- روندهای فعلی در طراحی بیوفیلیک

7- نتيجه‌گيری‌

7-1- طراحی بیوفیلیک روشی نیست که مناسب همه رویکردها باشد

7-2- زمینه‌های پیشنهادی برای تحقیق بیشتر درباره محیط ترمیمی

7-3- زمینه‌های پیشنهادی برای تحقیق بیشتر درباره طراحی بیوفیلیک

تقدیر و تشکر

مشارکت مولفین

تعارض منافع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Biophilic design has received increasing attention as a design philosophy in recent years. This review paper focused on the three Biophilic design categories as proposed by Stephen Kellert and Elizabeth Calabrese in “The Practice of Biophilic Design”. Psychological, peer reviewed literature supporting the benefits of Biophilic design was searched for through the lens of restorative environments. Results indicate that there exists much evidence supporting certain attributes of Biophilic design (such as the presence of natural elements), while empirical evidence for other attributes (such as the use of natural materials or processes) is lacking. The review concludes with a call for more research on restorative environments and Biophilic design.

نمونه متن ترجمه

چکیده

طراحی بیوفیلیک به عنوان یک فلسفه طراحی در طی سالیان اخیر توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. این مقاله مروری روی سه دسته طراحی بیوفیلیک تمرکز دارد که استیفان کلرت و الیزابت کالابرس در «روش طراحی بیوفیلیک» مطرح کرده‌اند. مقالات روانشناسی داوری‌شده و موید مزایای طراحی بیوفیلیک براساس کلیدواژه محیط ترمیمی جستجو شدند. نتایج نشان می‌دهند که شواهد بسیاری برخی خصوصیات طراحی بیوفیلیک (نظیر وجود عناصر طبیعی) را تأیی می‌کنند، در حالی‌که، برای برخی خصوصیات دیگر (مانند کاربرد مواد یا فرآیندهای طبیعی) شواهد تجربی موجود نیست. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با محیط ترمیمی و طراحی بیوفیلیک ضرورت دارد.