تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله گروه جدیدی از پیوندهای هالوژنی بدون پیروی از برهمکنش حفره سیگما – نشریه الزویر

عنوان فارسی: گروه جدیدی از پیوندهای هالوژنی که از برهمکنش حفره سیگما پیروی نمی کنند
عنوان انگلیسی: A new class of halogen bonds that avoids the r-hole
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8430 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.66Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی فیزیک
مجله: اسناد شیمی فیزیک - Chemical Physics Letters
دانشگاه: دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه لوئینگ، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج و بحث

4.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

Halogen bond is the HalY interaction wherein Hal is an electrophilic halogen and Y is an electron density donor. The study of the halogen bond can be dated back to 1863 when Frederick Guthrie gave the first report on the halogen-bonded complex formed between iodine and ammonia [1]. However, the important role of the halogen bond in crystal engineering, molecular recognition, functional materials, biomolecular systems, and biomedical applications has been uncovered only in recent years [2–13]. As a group, the halogens are among the most electronegative elements and they are always assigned a formal oxidation number of 1. So the attractive interaction between a covalently-bound halogen and an electron density donor is a little unexpected. This issue can be explained by the misshaped electron cloud of the covalently-bound halogen which often gives rise to a significant positive electrostatic potential at the extreme end of the halogen along the bond axis, through which it can interact attractively with negative site of the electron density donor [14–18]. Politzer and coworkers subsequently termed this electropositive crown ‘‘rhole’ and called the halogen bonding ‘r-hole bonding’ [19,20]. In

نمونه متن ترجمه

مقدمه

پیوند هالوژنی عبارتست از برهمکنش Hal…Y که Hal یک اتم هالوژن الکتروفیل و Y یک گروه یا اتم دهنده دانسیته الکترونی است. مطالعه پیوند هالوژنی به سال 1863برمیگردد زمانیکه "فردریک گاتری" اولین گزارش خود را برای کمپلکس هالوژنی تشکیل شده بین آنیون ید و آمونیاک ارائه داد. نقش مهم پیوندهای هالوژنی در مهندسی کریستال ، شناسایی مولکولی، گروههای عاملی، سیستمهای زیست مولکولی، و کاربردهای زیست دارویی تا همین چندسال اخیر ناشناخته مانده بود. هالوژنها بعنوان یک گروه از جدول تناوبی، الکترونگاتیوترین عناصر بوده و همواره عدد اکسایش قراردادی (1-) به خود اختصاص داده اند. بنابراین برهمکنش جاذبه بین یک هالوژن درگیر در پیوند کووالانسی با یک هالوژن دهنده دانسیته الکترونی ، کمی غیرعادی بنظر میرسد. این موضوع بواسطه ابرالکترونی تغییرشکل یافته هالوژن درگیر در پیوند کووالانسی توصیف میشود که غالباً سبب ایجاد یک پتانسیل الکتروستاتیک مثبت برجسته در خارجی ترین سطح اتم هالوژن در امتداد محور پیوندی میگردد. به همین طریق این ناحیه الکتروستاتیک مثبت میتواند با ناحیه منفی اتم دهنده دانسیته الکترونی برهمکنش جاذبه برقرار کند. "پالیتزر" و همکارانش متعاقباً این برجستگی الکتروپوزیتیو را حفره سیگما و این پیوندهای هالوژنی را پیوندهای سیگما نامیدند.