تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله روش های حسابداری مدیریت بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها) – نشریه الزویر

عنوان فارسی: روش های حسابداری مدیریت بنگاه های کوچک و متوسط (SME ها): تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فناوری عملیاتی
عنوان انگلیسی: Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 269 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.00Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مدیریت، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک
مجله: بررسی مدیریت حوزه آسیا و اقیانوسیه - Asia Pacific Management Review
دانشگاه: دانشکده علوم اقتصادی و مدیریت، دانشگاه سلطان زینال آبیدین، مالزی
کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت، SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط)، فناوری عملیاتی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

۲. داده ‌ها، روش‌ شناسی و نتایج تجربی

۲.۱. داده ها و روش ‌شناسی

۲.۲. نتایج تجربی

۲.۲.۱. داده‌ های جمعیتی پاسخ دهندگان

۲.۲.۲. داده های جمعیت شناسی SME ها

۲.۲.۳. MAP های متداول انجام شده توسط SME ها

۲.۲.۴. تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب‌ و کار و فناوری عملیاتی

۳. مباحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Changes in global business environment have driven transformation in Small and Medium-size Enterprises (SMEs) to move toward sustainability by focusing on cost efficiency. Management accounting literature continues to suggest the benefits of adopting Management Accounting Practices (MAPs) in improving business sustainability. MAPs provide various tools, techniques and valuable internal information including for budgeting, profit planning and performance evaluation. MAPs are also shaped by management accounting information system. Variations in its application among businesses are common since the management accounting practices are not standardized. This study contributes to the existing gap in management accounting literature particularly from the view of a developing economy by examining the current stage of MAPs development and the impact of three factors (i.e., organizational DNA, business potential, and operational technology) on the MAPs in Malaysia. Since MAPs are organizational-specific, contingency theory was used in this study. A total of 310 questionnaires were sent to SMEs in the east coast of Malaysia and 110 were returned. However, 8 of them were incomplete and thus, excluded from the final analyses. The study suggests that these SMEs adopt the first 2 of the 4 stages of MAPs development based on Nishimura (2003) framework. Furthermore, the regression results show that only operational technology has a positive impact on the MAPs (p-value ¼ 0.005). The other two variables (i.e., organizational DNA and business potential) do not significantly influence the MAPs. These findings are inconsistent with the results documented for large companies and thus, future studies are needed to further explore the MAP issues.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تغییرات در محیط کسب و کار جهانی باعث دگرگونی در بنگاه های کوچک و متوسط (SME) شده است تا با تمرکز بر بهره وری هزینه ها به سوی پایداری حرکت نمایند. متون حسابداری مدیریت به پیشنهاد مزایای اتخاذ شیوه های حسابداری مدیریت (MAP ها) در بهبود پایداری کسب ‌و کار ادامه می ‌دهد. MAP ها ابزارهای مختلف، تکنیک ‌ها و اطلاعات داخلی ارزشمند شامل بودجه بندی، برنامه ‌ریزی سود و ارزیابی عملکرد را فراهم می‌ کنند. MAP ها همچنین توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت شکل می ‌گیرند. از آنجاییکه روش ‌های حسابداری مدیریت استاندارد سازی نشده اند، تغییرات در کاربرد آن در میان کسب و کارها معمول هستند. این مطالعه در شکاف موجود در متون حسابداری مدیریت به ویژه از دیدگاه یک اقتصاد در حال توسعه با بررسی مرحله فعلی توسعه MAP ها و تاثیر سه عامل (یعنی، DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و فناوری عملیاتی) بر MAP ها در کشور مالزی دخیل می باشد. از آنجا که MAP ها موارد سازمانی خاص هستند، نظریه اقتضایی در این مطالعه مورد استفاده قرار می ‌گیرد. در مجموع ۳۱۰ پرسشنامه به SME ها در ساحل شرقی مالزی ارسال شد و ۱۱۰ مورد بازگردانده شدند. با این حال، ۸ مورد از آنها ناقص بودند و در نتیجه از تحلیل‌ های نهایی مستثنی شدند. این مطالعه نشان می ‌دهد که این SME ها ۲ مرحله اول از ۴ مرحله توسعه MAP ها را براساس چارچوب نیشیمورا (۲۰۰۳) اتخاذ می ‌کنند. علاوه بر این، نتایج رگرسیون نشان می ‌دهد که تنها فنآوری عملیاتی تاثیر مثبتی بر روی MAP ها دارد (p-value = 0.005). دو متغیر دیگر (یعنی، DNA سازمانی و پتانسیل کسب و کار) به طور قابل توجهی بر روی MAP ها تاثیر نمی ‌گذارند. این یافته‌ ها با نتایج مستند شده برای شرکت‌ های بزرگ ناسازگار هستند و در نتیجه مطالعات آینده برای بررسی بیشتر مسایل MAP ها مورد نیاز است.