تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای
عنوان انگلیسی: Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F373 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.45Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازرگانی
مجله: مجله پژوهش کسب و کار - Journal of Business Research
دانشگاه: موسسه هندی مدیریت (IIM) کشیپور، اوتاراکند، هند
کلمات کلیدی: ارزش ها، رفتار مصرف پایدار، دیدگاه، کارایی درک شده مصرف کننده، ارزش های درون گرا، ارزش های برون گرا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

1-1اثرگذاری تحقیقات فعلی

2-شکل گیری نظری و فرضیه ها

1-2 مفهوم سازی ارزش ها

2-2 شکل گیری فرضیه ها

3- روش شناسی

4- تحلیل رابطه ارزش-طرز تلقی-رفتار

1-4 مدل سنجش

2-4 تحلیل تاثیرات واسطه گر

3-4 نقش متغییرات مردم نگاری به عنوان عوامل تعیین کننده اولویت های ارزش

5- بحث کلی

1-5 مفاهیم مدیریتی

2-5 مفاهیمی برای سیاست گذاران

6- محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this paper is to develop and test a theoretical model that explains that the influence of personal values on sustainable consumption behaviour is moderated by the cultural and consumption context in which the relationship is studied. Data is collected using survey questionnaires, conducted both online and offline, with diverse set of population and total 526 responses are used for assessing validity and reliability by applying PLS based structural equation modelling. The paper identifies fresh set of value dimensions that drive sustainable consumption practices. It is further seen that attitude is more likely to moderate the relationship for internally oriented values than externally oriented values. Thus, the paper significantly extends the previous research on the relationship between values and sustainable consumption behaviour. The findings of this paper have significant contributions for practitioners who wish to sell sustainable products in different cultural contexts.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله طرح و آزمودن مدل نظری است که تاثیر ارزش های فردی بر رفتار مصرف پایدار را بر حسب زمینه فرهنگ و واسطه گری مصرف شرح می دهد و در آن زمینه این رابطه مندی بررسی می گردد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های نظرسنجی جمع آوری شدند که به طور آنلاین و آفلاین در بین مجموعه متنوع جمعیت انجام گردید و تعداد کل 526 پاسخ با مدل سازی رابطه ساختاری حداقل مربعی نسبی ارزیابی شدند. این مقاله مجموعه تازه ای از ابعاد ارزش را شناسایی می کند که فعالیت های مصرف پایدار را پیش می برد. مشاهده می گردد که این دیدگاه رابطه مندی را به ازای ارزش های درون محور نسبت به ارزش های برون محور تعدیل می کند. لذا این مقاله به طور عمده تحقیقات قبلی را در زمینه رابطه مندی بین ارزش های و رفتار مصرف پایدار گسترش می دهد یافته های این مقاله اثرگذاری برجسته ای برای متخصصینی دارند که می خواهند محصولات پایدار را در زمینه های فرهنکی مختلف به فروش برسانند.