تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله افزایش مقاومت خاک با استفاده از ترکیبات آهک و سیمان

عنوان فارسی: افزایش مقاومت خاک با استفاده از ترکیبات آهک و سیمان
عنوان انگلیسی: Improvement of soil strength using cement and lime admixtures
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2013 نشریه : SciencePG
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6801 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 658.73Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت ساخت و خاک و پی
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه مهندسی و فناوری راج شاهی، بنگلادش
کلمات کلیدی: خاک خشک، سیمان، آهک، خاک سیمان، خاک آهک، ترکیب ها و تقویت های خاک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2.اهمیت تحقیق

3.روش های تقویت خاک

3.1. تقویت مکانیکی

3.2. تقویت با استفاده از مصالح ریز دانه نرم

3.2.1. تقویت کردن با استفاده از ریزدانه های آجر شکسته

3.3. تقویت کردن با استفاده از قیر

3.4. تقویت کردن با استفاده از آهک

3.5. تقویت کردن با استفاده از سیمان

3.3. تقویت گرمایی

3.6. تقویت کردن شیمیایی

3.8.تقویت کردن الکتریکی

4. مواد ها و روش ها:

5.نتایج و بحث

6. نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Many geotechnical structures are constructed on weak and loose soil deposits. Thus for safe design this formation needs improvement before construction starts. A popular technique to improve such soil condition is to use cement and lime in the soil. This technique is now being used all over the world in various applications such as embankment, foundations, road pavement etc. The soil properties need to be improved by using cement and lime admixtures. For this reasons a detail investigation of the behaviors of the soil-cement and soil-lime therefore became imperative. In this research work, a comprehensive testing program has been carried out to study the stress change behavior of non stabilized soil. The soil used in this research is taken from Godagari Upazila, near the Rajshahi city. The research work amongst others investigated three aspects, such as the effect of admixtures, the effect of percentage of admixtures and the effect of curing time after mixing of admixtures. Compressive strength is conducted using universal testing machine. Series of tests are conducted for stabilized soil under twenty categories; ten on cement admixture and ten on lime admixture. In addition, a series of compressive strength test are also carried out for stabilized and without stabilization of soil to study the effect of admixture on shear strength. Compressive strength test results show the shear strength of soil varies from 25 psi to 210 psi with respect to the different percentage of cement after 3 days curing and the same value varies from 25 psi to 220 psi for 7 days curing. The compressive strength for mixing of lime admixture varies from 22 psi to 70 psi and 23 psi to 95 psi for 3 days and 7 days curing period respectively. It is also found that stabilized soil with higher percentage of admixture exhibit higher shear strength. The strength also increased with increasing curing period. Charts are also presented to predict the strength of stabilized soil.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ساختار های ژئوتکنیکی بسیاری بر رسوب (نهشته) های خاک خشک و ضعیف ایجاد شده است.   در نتیجه  به منظور طراحی ایمن، این سازه  قبل از اینکه  ساختن آغاز شود، نیاز به بهسازی و اصلاح دارد. یکی از روش های متداول برای اصلاح خاکی با این وضعیت، استفاده از آهک و سیمان در خاک است. امروزه این روش در سراسر جهان ، در کاربردهای مختلفی همانند سد خاکی، فونداسیون ، سنگ فرش خیابان و غیره استفاده میشود. ویژگی خاک باید با استفاده از ترکیبی (افزونه) از آهک و سیمان اصلاح شود . به این منظور، بررسی مفصلی در مورد  وضعیت های خاک سیمان و خاک آهک الزامی شد. در این تحقیق، برنامه ی آزمایشی جامعی برای مطالعه ی رفتار های تغییر فشار خاکِ تقویت نشده انجام شد. خاکی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از گوداگاری اوپازیلا، در نزدیکی  شهر راجشاهی جمع آوری شده است.  این تحقیق در میان جنبه های مختلف، سه جنبه را مورد بررسی قرار داده است که شامل تاثیرِ ترکیب (افزونه) ، تاثیر درصد ترکیب (افزونه) و تاثیر زمان بهبود بعد از مخلوط کردن ترکیب ها (افزونه ها) میشود. مقاومت فشاری با استفاده از دستگاه تست کشش اجرا شده است.  مجموعه ای آزمایش ها برای خاک تقویت شده در بیست دسته انجام شده است؛ ده دسته در مورد ترکیب سیمان و ده دسته بر ترکیب آهک.  علاوه بر این، مجموعه ای از آزمایش های مقاومت فشاری در خصوص خاک های تقویت شده و تقویت نشده  به منظور مطالعه ی تاثیر ترکیب (افزونه) بر مقاومت برشی انجام گرفته است.  نتایج  آزمایش مقاومت فشاری ، مقاومت برشیِ خاک را که به ترتیب از 25 psi تا 210 psi متغیر است را در مورد درصد های متفاوتی از سیمان، بعد از سه روز بهبود سازی نشان داد و مقادیر متشابه از 25 psi تا 220psi برای 7 روز بهبود سازی نشان داد. مقاومت فشاری برای مخلوط کردن ترکیب آهک از 22psi تا 70psi و 23psi تا 95psi به ترتیب برای 3 و 7 روز دوره ی بهبود سازی متغیر است. همچنین این نتیجه حاصل شده است که خاک های تقویت شده با درصد های بالاتر از ترکیب، مقاومت برشی بیشتری را از خود نشان میدهند. مقاومت نیز با افزایش دوره ی زمانی بهبود سازی افزایش یافته است. جدول ها نیز برای پیش بینی مقاومت خاک تقویت شده ارائه شده‌‌اند.