تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله بررسی ویژگیهای مالی شرکت های درگیر در شیوه حسابداری خلاق

عنوان فارسی: بررسی ویژگیهای مالی شرکت های درگیر در شیوه حسابداری خلاق: مدارکی از کشورهای در حال توسعه
عنوان انگلیسی: An Examination of Financial Characteristics of Companies Involved in Creative Accounting Practice: Evidence from Developing Countries
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6534 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 614.62Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار و حسابداری مالی
دانشگاه: دانشکده کسب و کار دانشگاه Hertfordshire
کلمات کلیدی: حسابداری خلاق، اهرم، ICAP، SECP، تحلیل نسبت
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 مقدمه و پیشینه

2 صورت مسئله

3 مروری بر ادبیات

4 روش

1. 4 انتخاب شرکت های نمونه

2. 4 روشهای تحلیل داده ها

5 نتایج و بحث

6 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

This study extends evidence on creative accounting and fills the gap in existing literature by examining the issue in developing countries. Taking Pakistan as a case study, the financial characteristics of companies, officially or publically identified for using some forms of creative accounting, are examined. Using a control sample of companies not identified for using creative accounting, financial ratios are used to analyse the dataset. The results show statistically significant differences in sample-control comparison of ratios. The Gearing ratio is statistically the most significant of all ratios as results achieve level of significance in all five years of analysis. Dividend payout ratio is the second most significant ratio. The two liquidity measures, current ratio and quick ratio, prove the least significant. This study provides evidence that financial characteristics, as measured by ratios, could be used as a tool to identify companies that are likely to be involved in creative accounting.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه مدارک مربوط به حسابداری خلاق را توسعه داده و شکاف ادبیات پژوهشی موجود را با بررسی این مسئله در کشورهای در حال توسعه، پر می کند. با انتخاب پاکستان به عنوان مطالعه موردی، مشخصات مالی شرکت ها، که رسماً یا عموماً برای کاربرد برخی اشکال حسابداری خلاق شناسایی شده ، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نمونه کنترل شرکت های شناسایی نشده برای کاربرد حسابداری خلاق، از نسبت های مالی برای تحلیل مجموعه داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده اختلافات آماری معناداری در مقایسه نمونه- کنترل نسبت ها نشان می دهد. از لحاظ آماری، نسبت اهرمی مهمترین نسبت از میان کلیه نسبت ها می باشد، زیرا نتایج در هر پنج سال تحلیل به سطح معناداری دست می یابند. نسبت پرداخت سودسهام دومین نسبت مهم می باشد. دو معیار نقدینگی، یعنی نسبت جاری و نسبت سریع، از حداقل اهمیت و معناداری برخوردار هستند. این مطالعه، مدارکی ارائه می دهد دال براینکه ازویژگیهای مالی ارزیابی و اندازه گیری شده برحسب نسبت ها، می توان به عنوان ابزاری برای شناسایی شرکت های درگیر در حسابداری خلاق استفاده نمود.