تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60

عنوان فارسی: ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60: بیماری های بافت های همبند متمایز نشده
عنوان انگلیسی: Clinical associations of the positive anti Ro52 without Ro60 autoantibodies: undifferentiated connective tissue diseases
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2017 نشریه : BMJ
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
شناسه ISSN مجله : 1472-4146 کد محصول : 9607
محتوای فایل : zip حجم فایل : 926.53Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: آسیب شناسی پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی
مجله: مجله آسیب شناسی بالینی - Journal of Clinical Pathology
دانشگاه: گروه ایمونولوژی، بیمارستان دانشگاه ملکه الیزابت، انگلستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1136/jclinpath-2015-203587
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

آنتی بادی های ضد Ro52

روش

جمعیت مورد مطالعه

معیار های شمول

معیار عدم شمول

روش های آزمایش

نتایج

شناسایی ENA معمولا در طول سال های متمادی، پایدار میباشد

بیماری های خود ایمنی یافته شده در بیماران با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60-

تغییرات در شناسایی آنتی بادی های آنتی ENA با استفاده از آزمایش های روتین ایمونولوژی

اهمیت بالینی آنتی بادی های آنتی Ro52

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Aims Autoantibodies targeting Ro52 and Ro60 antigens are historically reported as anti SSA/Ro. In general anti SSA/Ro results are either anti Ro52+Ro60+ or anti Ro52−Ro60+ antibodies. Anti Ro52 without anti Ro60 (Ro52+ Ro60−) antibodies are often not reported routinely. This study intends to review the potential significance of these autoantibodies in the management of connective tissue diseases.

Method A retrospective survey of Ro52+Ro60− was carried out as part of the service evaluation of extractable nuclear antigen antibodies (ENA) reporting from the immunology laboratory, the NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), UK. The clinical documents and laboratory results of 97 patients with Ro52+Ro60− and 100 patients with Ro52+Ro60+ were reviewed.

Results Seventy-one patients (73%) with anti Ro52+Ro60− antibodies have been diagnosed with autoimmune conditions including undifferentiated connective tissue diseases (n=14, 14%), systemic lupus erythematosus (n=10, 10%), Sjögren's syndrome (n=10, 10%) and rheumatoid arthritis (n=13, 13%). Twenty-three patients (24%) with anti Ro52+Ro60− antibodies have no autoimmune features but were found to have significant clinical conditions including malignancies. In contrast, 87 patients (87%) with anti Ro52+Ro60+ antibodies have autoimmune conditions including Sjögren's syndrome (n=34, 34%), systemic lupus erythematosus (SLE; n=23, 23%), undifferentiated connective tissue diseases (n=12, 12%) and rheumatoid arthritis (n=6, 6%).

Conclusion Anti Ro52 without anti Ro60 (Ro52+Ro60−) antibodies should be reported. In the majority of patients these autoantibodies were associated with various autoimmune diseases. Anti Ro52+Ro60− antibodies were also found in patients with significant clinical conditions including malignancies even though there was no suggestion of autoimmunity at the time of testing.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اهداف : انتی بادی هایی که آنتی ژن های Ro52 و Ro60 را مورد هدف قرار میدهند، از قبل به عنوان آنتی SSA/Ro گزارش شده اند. به صورت عمومی نتایج آنتی SSA/Ro ها معمولا یا به صورت Ro52+Ro60+ یا به صورت آنتی بادی های Ro52−Ro60+ میباشد. آنتی بادی های آنتی Ro52 ها بدون آنتی Ro60 (Ro52+ Ro60−) ها معمولا به صورت روتین گزارش نمیشوند. این مطالعه قصد دارد تا اهمیت احتمالی این اتو آنتی بادی ها را در مدیریت بیماری های بافت های همبند مورد بررسی قرار دهد.

روش ها : یک تحقیق گذشته نگر بر روی Ro52+Ro60− به عنوان بخشی از ارزیابی خدمات آنتی بادی های آنتی ژن های هسته ای قابل استخراج (ENA) گزارش شده از آزمایشگاه ایمونولوژی، NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), UK، انجام شده است. اسناد بالینی و نتایج آزمایشگاهی مرتبط با 97 بیمار با Ro52+Ro60− و 100 بیمار با Ro52+Ro60+ مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج : هفتاد و یک بیمار (73%) با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− همراه با مشکلات خود ایمنی، شامل بیماری های بافت های همبند متمایز نشده ( n=14,14%) ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک (n=10,10%) ، سندرم شوگرن (n=10,10%) و آرتریت روماتوئید (n=13,13%) گزارش شدند. بیست و سه بیمار (24%) به آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− هیچ ویژگی خود ایمنی نداشتند اما شرایط بالینی محسوس شامل بد خیمی های مختلف داشتند. در مقابل، 87 بیمار (87%) با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− دارای شرایط خود ایمنی شامل سندرم شوگرن (n=34,34%) ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک ( SLE,n=23,23%) ، بیماری های بافت های همبند متمایز نشده (n=12,12%) و روماتید آرتروئید (n=6,6%) بودند.

جمع بندی : آنتی بادی های آنتی Ro52 بدون آنتی Ro60 (Ro52+Ro60−) باید گزارش شود. در بیشتر بیماران این اتو آنتی بادی ها مرتبط با بیماری های مختلف خود ایمنی میباشد. آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− همچنین در مطالعه ی بیماران با شرایط بالینی حاد مانند بد خیمی ها هم یافته شد، با وجود این که نشانه ای از بیماری های خود ایمنی در زمان تست این بیماران وجود نداشت.