تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله برنامه ‌های کنترل کیفیت/ بیمه کیفیت روسازی آسفالتی در امریکا

عنوان فارسی: برنامه ‌های کنترل کیفیت/ بیمه کیفیت روسازی آسفالتی در آمریکا
عنوان انگلیسی: Asphalt Pavement Quality Control/Quality Assurance Programs In The United States
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2002 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5920
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی راه و ترابری
دانشگاه: گروه عمران و مهندسی معماری، دانشگاه وایومینگ
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و پیش زمینه

اهداف پیمایش

نتایج پیمایش

آژانس‌های بزرگراه ایالتی با برنامه QC/QA

محدوده QC/QA

مسئولیت‌های کنترل کیفیت

مسئولیت‌های بیمه کیفیت

آزمایش بیمه کیفیت

مشخصاتی که برای QC/QA آزمایش خواهد شد

گواهینامه آزماینده‌های QC/QA

سطوح کنترل متغیر

سیاست‌های تشویقی و بازدارنده

ارزیابی‌های مسئله

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Many of the State highway agencies (SHAs), in recent years, have adopted quality control/quality assurance (QC/QA) specification programs for the construction of asphalt pavements. This new specification is meant to improve the quality of the pavements through frequent testing and monitoring throughout the production and placement of the hot mix asphalt. With a QC/QA specification, the Contractor is responsible for the quality of the pavement, while the highway agency is responsible for the acceptance, rejection and/or price adjustment of that product. The University of Wyoming and the Wyoming Department of Transportation has combined their efforts to evaluate the effectiveness of QC/QA on the national level. In order to achieve this goal, a basic understanding of the status quo of the QC/QA programs is essential. A survey was prepared and distributed to the 50 SHAs to contrast and compare various QC/QA programs. Results of the survey indicated that 40 of 45 responding SHAs or nearly 90% have implemented an asphalt pavement construction QC/QA specification program. Although the first program emerged as early as in 1968, most of the programs were implemented after 1985, indicating that QC/QA are still in the stages of development. Different SHAs have different versions of QC/QA, which may vary significantly in the scope of QC/QA, QC responsibility, QA responsibility, QA testing, properties to be tested, certification of testers, variable control level, and incentive and disincentive policies. Previous evaluations of QC/QA by individual SHAs have resulted in positive reviews.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بسیاری از آژانس‌های بزرگراه ایالتی (SHA) در سالیان اخیر برنامه‌های مشخصات کنترل کیفیت/ بیمه کیفیت (QC/QA) را برای ساخت روسازی‌های آسفالتی اتخاذ کرده‌اند. هدف از این مشخصات جدید بهبود روسازی‌ها از طریق آزمایش مکرر و نظارت در کل مراحل تولید و ریختن مخلوط آسفالت گرم دارند. با مشخصات QC/QA، پیمانکار مسئولیت کیفیت روسازی را بعهده خواهد گرفت، در حالیکه آژانس بزرگراهی مسئولیت پذیرش، رد و یا تعدیل قیمت محصول را به عهده می‌گیرد. دانشگاه ویومینگ و اداره ترابری ویومینگ اقداماتشان جهت ارزیابی بازدهی برنامه QC/QA در سطح ملی ترکیب کرده‌اند. برای تحقق این هدف، درکی اولیه از وضعیت کنونی این برنامه لازم است. پرسش نامه‌ای تهیه و بین 50 SHA توزیع شد تا برنامه‌های مختلف QA/QA هم سنجی و مقایسه شوند. نتایج این پیمایش نشان داد که 40 مورد از 50 SHA یا حدود 90% آن‌ها یک برنامه مشخصات QC/QA ساخت روسازی آسفالتی را اجرا کرده‌اند. هرچند اولین برنامه در اوایل 1968 دیده شد، اما اغلب این برنامه‌ها پس از سال 1985 اجرا شد که نشان می‌دهد QC/QA هنوز در حال توسعه است. آژانس‌های بزرگراه ایالتی مختلفی نسخه‌های متفاوتی از این برنامه‌ها را دارند که ممکن است در محدوده QC/QA، مسئولیت QC، مسئولیت QA، آزمایش QA، مشخصاتی که باید آزمایش شوند، گواهینامه آزماینده‌ها، سطح کنترل متغیر و سیاست‌های تشویقی و بازدارنده تغییر بسیار زیادی داشته باشند. ارزیابی‌های پیشین QC/QA توسط SHA های اختصاصی بازنگری‌های مثبتی را نتیجه داده است.