تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مجله آرکی آنزیم ها و کاربردهای آن در بیوکاتالیزورهای صنعتی – نشریه هینداوی

عنوان فارسی: آرکی آنزیم ها و کاربردهای آن در بیوکاتالیزورهای صنعتی
عنوان انگلیسی: Archaeal Enzymes and Applications in Industrial Biocatalysts
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2015 نشریه : هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4941 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.21Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی، زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی کاتالیست، علوم سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی، شیمی دارویی، بیوشیمی، بیوانفورماتیک و علوم آزمایشگاهی
مجله: HINDAWI انتشار شرکت آرکی
دانشگاه: ساختمان Biocatalysis، علوم زیستی، دانشکده زندگی و علوم محیط زیست، استاکر انگلستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- کاربردهای صنعتی بیوکاتالیزوری

1-2 تولید کربوکسیلیک نوکلئوتیدها

2-2 انتقال گروه های آمین

3-2 جدا شدن گروه های هالوژن

4-2 هیدرولیز واستریکردن

5-2 تفکیک آمینو اسیدها و مشابهات آمینو اسید

6-2 تولید الکل کایرال

7-2 شکاف حلقه های لاکتون

3-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Archaeal enzymes are playing an important role in industrial biotechnology. Many representatives of organisms living in “extreme” conditions, the so-called Extremophiles, belong to the archaeal kingdom of life. This paper will review studies carried by the Exeter group and others regarding archaeal enzymes that have important applications in commercial biocatalysis. Some of these biocatalysts are already being used in large scale industrial processes for the production of optically pure drug intermediates and amino acids and their analogues. Other enzymes have been characterised at laboratory scale regarding their substrate specificity and properties for potential industrial application. The increasing availability of DNA sequences from new archaeal species and metagenomes will provide a continuing resource to identify new enzymes of commercial interest using both bioinformatics and screening approaches.

نمونه متن ترجمه

چکیده

آرکی آنزیم ها نقش مهمی در بیوتکنولوژی (تکنولوژی زیستی) ایفا میکنند. بسیاری از واکنشگر ها ارگانیسم هایی که در شرایط سخت زندگی میکنند و به اکستریموفیل ها شهرت دارند، به زمره آرکی حیات تعلق دارند. این مقاله مطالعات انجام شده توسط گروه اکستر و بقیه در خصوص آنزیم های آرکی را مورد بازنگری قرار میدهدکه کاربردهای مهمی در بیوکاتالیزورهای تجاری داشته اند. بعضی از این بیوکاتالیروزها قبلاً در مقیاس وسیع در فرایندهای صنعتی و برای تولید مداخلات دارویی خالص و آمینو اسید ها و مشابهات آنها مورد استفاده قرار گرفته اند. آنزیم های دیگر در خصوص یژگی های زیر لایه و خصوصیاتی برای کاربرد بالقوه صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی توصیف شده اند. افزایش قابلیت دسترسی به توالی DNA از گونه های آرکیا جدید و متاژنوم ها منبع متداومی برای شناسایی آنزیم های جدید با منافع تجاری و با استفاده از رویکردهای غربالگری و بیوانفورماتیک فراهم میکند.