تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شیوه های موجی و گاوسی برای تخمین تغییرات آب زیرزمینی با داده های GRACE

عنوان فارسی: شیوه های موجی و گاوسی برای تخمین تغییرات آب زیرزمینی با استفاده از داده های GRACE
عنوان انگلیسی: Wavelet and Gaussian Approaches for Estimation of Groundwater Variations Using GRACE Data
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2015 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 1745-6584
کد محصول : F1465 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.77Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، جغرافیا، مدیریت منابع آب، نقشه برداری
مجله: آب زیرزمینی - Groundwater
دانشگاه: دانشکده ژئودزی و مهندسی ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1111/gwat.12325
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تغییرات TWS با استفاده از ضرایب همبستگی GRACE

فیلتربندی گاوسی روی داده های GRACE

فیلتربندی و مکان یابی روی داده های GRACE توسط موج

نتایج مدل GLDAS

تخمین تغییرات آب زیرزمینی از ترکیب GRACE و GLDAS

داده های چاه های پیسولیت سنجی

نتایج عددی

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study, a scheme is presented to estimate groundwater storage variations in Iran. The variations are estimated using 11 years of Gravity Recovery and Climate Experiments (GRACE) observations from period of 2003 to April 2014 in combination with the outputs of Global Land Data Assimilation Systems (GLDAS) model including soil moisture, snow water equivalent, and total canopy water storage. To do so, the sums of GLDAS outputs are subtracted from terrestrial water storage variations determined by GRACE observations. Because of stripping errors in the GRACE data, two methodologies based on wavelet analysis and Gaussian filtering are applied to refine the GRACE data. It is shown that the wavelet approach could better localize the desired signal and increase the signal-to-noise ratio and thus results in more accurate estimation of groundwater storage variations. To validate the results of our procedure in estimation of ground water storage variations, they are compared with the measurements of pisometric wells data near the Urmia Lake which shows favorable agreements with our results.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مطالعه، یک طرح کلی برای تخمین تغییرات ذخیره آب زیرزمینی در ایران ارائه شده است. این تغییرات با استفاده از یازده سال مشاهدات پروژه «بازیابی جاذبه زمین و آزمایشات آب و هوایی » یا GRACE از دوره 2003 تا اوریل 2014 در ترکیب با نتایج مدل سیستم های همسان سازی داده های زمین جهانی GLDAS از جمله رطوبت خاک، معادل آب برف، و ذخیره آب کل تاج پوشه درختان تخمین زده شده است. برای انجام چنین کاری، حاصل جمع نتایج GLDAS از تغییرات ذخیره آب زمینی کسر می شود که با مشاهدات GRACE تعیین شده است. به دلیل خطاهای نواربندی در داده های GRACE، دو روش کار براساس تحلیل موجی و فیلتربندی گاوسی بکار بسته شده تا داده های GRACE تصفیه شود. نشان داده شده است که شیوه موجی بهتر می تواند سیگنال دلخواه را موقعیت یابی کند و نسبت سیگنال به نویز را افزایش داده و با اینحساب منجر به تخمین صحیح تر تغییرات ذخیره آب زیرزمینی می شود. برای روایی سازی نتایج عملیات ما در تخمین تغییرات ذخیره آب زیرزمینی، آنها با اندازه گیری های داده های چاه های پیسولیت سنجی نزدیک به دریاچه ارومیه مقایسه شده اند که نشان دهنده موافقت های دلخواه با نتایج ما می باشد.