ترجمه مقاله سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
عنوان انگلیسی
Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5911
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
مجله بین المللی تحقیقات و فناوری سنگ فرش
دانشگاه
مهندسی عمران، حیدرآباد، هند
کلمات کلیدی
مقاومت فشاری، مدول ارتجاعی دینامیکی، خاکستر بادی، روسازی بتنی غلتکی، سرعت پالس مافوق صوت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مصالح و روش تعیین نسبت اختلاط
مصالح
روش تعیین نسبت اختلاط
آماده سازی، قالب ریزی و آزمایش نمونه‌ها
مقاومت فشاری
آزمایش سرعت پالس مافوق صوت
نتایج و تشریح مطالب
اثر خاکستر بادی بر سرعت پالس مافوق صوت بتن غلتکی با مرور زمان
اثر خاکستر بادی بر کیفیت بتن غلتکی و UPV با مرور زمان
رابطه بین مقاومت فشاری و UPV مخلوط‌های بتن غلتکی
مدول ارتجاعی دینامیکی مخلوط‌های FRCC
رابطه بین مدول ارتجاعی دینامیکی و مقاومت فشاری FRCCP
معادله تجربی پیشنهادی برای مدول ارتجاعی دینامیکی با سن بتن غلتکی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper presents the experimental investigation results of Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) tests conducted on roller compacted concrete pavement (RCCP) material containing Class F fly ash of as mineral admixture. River sand, M-sand and combination of Msand and River sand are used as fine aggregate in this experimental work. Three types of fly ash roller compacted concrete mixes are prepared using above three types of fine aggregates and they are designated as Series A (River sand), Series B (manufactured sand) and Series C (combination of River sand and M-sand). In each series the fly ash content in place of cement is varied from 0% to 60%. In each series and for different ages of curing (i.e 3, 7, 28 and 90 days) forty two cube specimens are cast and tested for compressive strength and UPV. The UPV results of fly ash containing roller compacted concrete pavement (FRCCP) show lower values at all ages from 3 days to 90 days in comparison with control mix concrete (0% fly ash) in all mixes. However, it is also observed that Series B and C mixes containing fly ash show better results in UPV values, compressive strength and Dynamic Elastic Modulus in comparison to Series A mixes with fly ash. Relationships between compressive strength of FRCCP and UPV and Dynamic Elastic Modulus are proposed for all series mixes. A new empirical equation is proposed to determine the Dynamic Elastic Modulus of FRCCP.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.

بدون دیدگاه