ترجمه مقاله تغییرات در تبخیر تشتکی و نسبت دادن آن به 50 سال گذشته در چین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تغییرات در تبخیر تشتکی و نسبت دادن آن به 50 سال گذشته در چین - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تغییرات در تبخیر تشتکی و نسبت دادن آن به 50 سال گذشته در چین
عنوان انگلیسی
Trend in pan evaporation and its attribution over the past 50 years in China
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2010
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F640
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
تغییرات آب و هوایی اقلیمی، آب و هوا شناسی
مجله
مجله علوم جغرافیایی - Journal of Geographical Sciences
دانشگاه
مرکز تحقیقات منابع کشاورزی، موسسه ژنتیک و زیست شناسی رشد، چین
کلمات کلیدی
تبخیر تشتک، تست من کندال، تغییرات دمایی شبانه روزی، سرعت باد،همبستگی ،چین
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- روش ها و داده ها
2-1 روش ها
2-1-1 تست غیر پارامتری من کندال
2-1-2 روش همبستگی کامل
2-2 داده ها
3-نتایج
3-1 توزیع مکانی تغییرات شناسایی شده با ازمون من کندال
3-2 الگوی تغییرات تبخیر تشتکی متوسط بر اساس مقیاس منطقه ای
3-3 تحلیل همبستگی کامل و مدل های رگرسیون
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Trends in pan evaporation are widely relevant to the hydrological community as indicators of hydrological and climate change. Pan evaporation has been decreasing in the past few decades over many large areas with differing climates globally. This study analyzes pan evaporation data from 671 stations in China over the past 50 years in order to reveal the trends of it and the corresponding trend attribution. Mann-Kendall test shows a significant declining trend in pan evaporation for most stations, with an average decrease of 17.2 mm/10a in China as a whole, the rate of decline was the steepest in the humid region (29.7 mm/10a), and was 17.6 mm/10a and 5.5 mm/10a in the semi-humid/semi-arid region and arid region, respectively. Complete correlation coefficients of pan evaporation with 7 climate factors were computed, and decreases in diurnal temperature range (DTR), SD (sunshine duration) and wind speed were found to be the main attributing factors in the pan evaporation declines. Decrease in DTR and SD may relate to the increase of clouds and aerosol as well as the other pollutants, and decrease in wind speed to weakening of the Asian winter and summer monsoons under global climate warming.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

تغییرات در تبخیر تشتکی از اهمیت زیادی برای جامعه هیدرولوژی به عنوان شاخص های هیدرولوژی و تغییر اقلیم برخوردار است. تبخیر تشتکی در طی چند دهه گذشته در مناطق بسیاری از اقلیم های متغیر روند کاهشی را داشته است. این مطالعه به تحلیل داده های تبخیرتشتکی از 671 ایستگاه در چین در طی 50 سال گذشته برای اشکار سازی روند تغییرات آن و علت تغییرات می پردازد. تست من کندال یک روند نزولی و کاهشی معنی دار را در تبخیر تشتکی برای بیشتر ایستگاه ها نشان می دهد و کاهش میانگین 17.2 میلی متر در چین به طور کلی بیانگر این است که میزان کاهش در منطقه مرطوب بیشترین میزان است و 17.6 میلی متر و 5و5 میلی متر در منطقه خشک و نیمه خشک بوده است. ضرایب همبستگی کامل تبخیر تشتکی با هفت عامل اقلیمی محاسبه شد و کاهش در دامنه دمایی شبانه روز،SD و سرعت باد یک عامل موثر در کاهش تبخیر تشتکی است. کاهش در DTRوsD را می توان به افزایش ابر و ذرات هواویز و نیز سایر الاینده ها و نیز کاهش در سرعت باد برای تضعیف باد های اسیایی و باد های موسمی تحت گرمایش اقلیم جهان نسبت داد.


بدون دیدگاه