دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه و بلوط ناهمسال مدیریت شده در ارتفاعات ازوراگ می سوری –ایالات متحده ی امریکا
عنوان انگلیسی
An individual-tree diameter growth model for managed uneven-aged oak-shortleaf pine stands in the Ozark Highlands of Missouri, USA
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4383
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل، سیاست جنگل و اقتصاد جنگل ، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری، اکولوژی گیاهان زراعتی و علوم گیاهی
مجله
مدیریت و اکولوژی جنگل ( Forest Ecology and Management)
دانشگاه
دانشگاه کنتاکی، گروه جنگلداری، لکسینگتون، آمریکا
کلمات کلیدی
Quercus (بلوط)،رشد قطری،انتخاب تک درخت،مدل ترکیبی،واسنجی استند وایز
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ روش ها
۲ ۱ منطقه ی مورد مطالعه
۲ ۲ مدیریت جنگل
۲ ۳ جمع اوری و انالیز داده ها
۲ ۴ ارزیابی و واسنجی مدل
۳ نتایج
۳ ۱ ساختار مدل
۳ ۲ ارزیابی و واسنجی مدل
۴ بحث
۴ ۱ ساختار مدل
۴ ۲ ارزیابی مدل و واسنجی مدل
۵ نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The Pioneer Forest encompasses more than 60,000 ha in the Ozark Highlands of Missouri, USA and has been managed using single-tree selection since the early 1950s. This paper quantifies the influence of tree size and competitive position, stand density, species composition, and site quality on ten-year (1992–۲۰۰۲) diameter increment within oak (Quercus spp.) and shortleaf pine (Pinus echinata Mill.) stands on the Pioneer Forest. An individual-tree model was developed for each species using mixedeffects regression and 290 inventory plots. Model efficiency (R2) ranged from 0.26 to 0.57 and fit was generally better for oak species. Basal area in larger trees (BAL) and tree diameter were significant predictors for all species and crown competition factor improved prediction for shortleaf pine and hickory (Carya spp.). Effect of species composition and site quality on diameter growth was not consistent across species. Models were evaluated using a subset of data not included in model fitting and the effect of single tree and standwise (1, 3, or 5 sample trees) calibration on model predictions were evaluated. Inclusion of random effects through calibration improved model prediction for all species and fit was best following single tree and 3 tree calibration.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جنگل های پایونر در برگیرنده ی بیش از 6000 هکتار در ارتفاعات ازوراگ ایالات متحده بوده و با استفاده از انتخاب تک درخت از اوایل 1950 میلادی مدیریت شده است. این مقاله اثر اندازه ی درخت و موقعیت رقابتی،تراکم پایه،ترکیب گونه ای و کیفیت سایت را بر افزایش قطر 10 ساله(1992 تا 2002)در درون گونه های بلوط(Quercusspp ) و کاج برگ کوتاه(Pinusechinata Mill )در جنگل پایونر کمی سازی می کند. مدل تک درخت برای هر گونه با استفاده از رگرسیون اثرات ترکیبی و 290 پلات انوانتوری ایجاد شد.کارایی مدل (R2 ) متغیر از 0.26 تا 0.57 بود و به طور کلی برازش ان برای گونه های بلوط بهتر بود. سطح برازش برای گونه های بزرگ تر(BAL )و قطر درخت مهم ترین متغیر های پیش بینی و مستقل برای همه ی گونه ها بودند و فاکتور رقابت تاج پوشش موجب بهبود پبش بینی برای کاج برگ کوتاه و درخت گردوی امریکایی (Caryaspp )شد.اثرات ترکیب گونه ای و کیفیت سایت بر روی رشد قطر در میان گونه ها پایدار نبود. مدل ها با استفاده از مجموعه ای از داده ها ارزیابی شدند که در این داده ها در برازش مدل گنجانده نشدند و اثر واسنجی تک درخت ها و پایه ها (1،3و 5 نمونه ی درختی ) روی پیش بینی مدل ارزیابی گردید. استفاده از اثرات تصادفی از طریق واسنجی موجب بهبود پیش بینی مدل برای همه ی گونه ها شد و بهترین برازش بعد از واسنجی 3 درخت و تک درخت حاصل گردید.

بدون دیدگاه