تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها

عنوان فارسی: سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها - سمیت و خطرات
عنوان انگلیسی: Toxins produced in cyanobacterial water blooms – toxicity and risks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2009 نشریه : Sciendo
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9382
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.49Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی محیط زیست، بیوشیمی و میکروبیولوژی
مجله: سم شناسی میان رشته ای - Interdisciplinary Toxicology
دانشگاه: موسسه گیاه شناسی، دانشکده علوم و دانشگاه ماساریک، جمهوری چک
کلمات کلیدی: میکروسیستین، ارتقاء تومور، سموم پپتید، سیلیندروسپرموپسین، اکوتوکسیکولوژی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: http://doi.org/10.2478/v10102-009-0006-2
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

شکوفایی آبی سیانوباکتر های سمی

خطرات بهداشتی سیانوتوکسین ها

سموم سیانوباکتریایی- سیانوتوکسین ها

هپتاپپتید های هپاتوکسیک – میکروسیستین ها

سمیت حاد میکروسیستین ها

سمیت مزمن و زیرمزمن، پیشرفت تومور

سم شناسی اکولوژیکی میکروسيستين ها

سایر سیانوتوکسین ها و ترکیبات زیست فعال

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Cyanobacterial blooms in freshwaters represent a major ecological and human health problem worldwide. This paper briefly summarizes information on major cyanobacterial toxins (hepatotoxins, neurotoxins etc.) with special attention to microcystins - cyclic heptapeptides with high acute and chronic toxicities. Besides discussion of human health risks, microcystin ecotoxicology and consequent ecological risks are also highlighted. Although significant research attention has been paid to microcystins, cyanobacteria produce a wide range of currently unknown toxins, which will require research attention. Further research should also address possible additive, synergistic or antagonistic effects among different classes of cyanobacterial metabolites, as well as interactions with other toxic stressors such as metals or persistent organic pollutants.

نمونه متن ترجمه

چکیده

شکوفایی سیانوباکتریایی در آب های شیرین نشان دهنده یک مشکل مهم اکولوژیکی و بهداشتی انسان در سراسر جهان است. این مقاله به طور خلاصه اطلاعاتی را در مورد توکسین های سیانوباکتریایی مهم (هپاتوتوکسین ها، نوروتوکسین ها و غیره)، با توجه ویژه به میکروسیستین ها - هپتاپپتیدهای حلقه ای با سمیت شدید حاد و مزمن، ارائه می دهد. علاوه بر بحث در مورد خطرات بهداشت انسان، اکوتوکسیکولوژی میکروسيستين و خطرات بعدی اکولوژیکی آن نيز مطرح شده است. با وجودی تحقیقات قابل توجه پیشین در مورد میکروسیستین ها، سیانوباکتری ها طیف وسیعی از سموم تاکنون شناخته نشده را تولید می کنند که به تحقیقات بیشتر نیاز دارند. تحقیقات بیشتری باید در مورد اثرات افزودنی، سینرژیک یا آنتاگونیستی بین رده های مختلف متابولیت های سیانوباکتریایی و نیز برهمکنش با سایر عوامل استرس زای سمی مانند فلزات و آلاینده های آلی پایدار، مورد توجه قرار گیرد.