تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله سموم باکتری ها – نشریه NCBI

عنوان فارسی: سموم باکتری ها
عنوان انگلیسی: Toxins from Bacteria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 30 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2013 نشریه : NCBI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6673 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.76Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: باکتری شناسی پزشکی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
دانشگاه: دانشکده پزشکی ویسکانسین، گروه میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی، میلواکی
کلمات کلیدی: سموم ، ADP ریبوزیلاسیون، تغییر پس از همانندسازی، سیستم های ترشحی، سم دیفتری، سم وبا، فوق آنتی ژن ها، نوروتوکسین های بوتولیوم
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

سوپر آنتی ژن ها

ترشح توکسین ها از باکتری

سموم ترشحی نوع I

سموم ترشحی نوع II

سموم ترشحی نوع III

سموم ترشحی نوع IV

سموم ترشحی نوع V

سیستم های ترشحی نوع VI و VIII

نوروتوکسین بوتولینوم

سازماندهی و ترشح اپرون BONT

BoNTs که به جریان خون دسترسی می یابد

اختصاص عصبی BoNT

واکنش های سلولی نورونی BoNT

مکانیسم عمل BoNT در نورون ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Bacterial toxins damage the host at the site of bacterial infection or distanced from the site of infections. Bacterial toxins can be single proteins or organized as oligomeric protein complexes and are organized with distinct AB structure-function properties. The A domain encodes a catalytic activity; ADP-ribosylation of host proteins is the earliest post-translational modification determine to be performed by bacterial toxin, and now include glucosylation and proteolysis among other s. Bacterial toxins also catalyze the non-covalent modification of host protein function or can modify host cell properties through direct protein-protein interactions. The B domain includes two functional domains: a receptor-binding domain, which defines the tropism of a toxin for a cell and a translocation domain that delivers A domain across a lipid bilayer, either on the plasma membrane or the endosome. Bacterial toxins are often characterized based upon the section mechanism that delivers the toxin out of the bacterium, termed type I–VII. This review will overview the major families of bacterial toxins and will also describe the specific structurefunction properties of the botulinum neurotoxins.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سموم باکتریایی، در محل عفونت باکتریایی یا در فاصله ای از محل عفونت، به میزبان آسیب وارد می کند. سموم باکتریایی می توانند پروتئین های تنهایی باشند یا به صورت کمپلکس های پروتئینی الیگومری باشند که با خواص عملکردی ساختار AB متمایزی سازماندهی شده اند. دامنه A، فعالیت کاتالیزی را کدبندی می کند. ریبوزیلاسیون ADP پروتئین های میزبان، قدیمی ترین تعبیر پس از همانند سازی است که توسط سم باکتریایی انجام می شود و اکنون شامل گلیوکولاسیون و پروتئولیز می شود. همچنین سموم باکتریایی، تغییرات غیرکوالان عملکرد پروتئین میزبان را کاتالیز کرده ومی تواند خصوصیات سلول میزبان را از طریق واکنش های مستقیم پروتئین با پروتئین ، تغییر دهد. دامنه B شامل دو دامنه کاربردی است. یک دامنه متصل به گیرنده که تروپسیم که سم برای یک سلول را تعریف می کند و یک دامنه همانند سازی که دامنه A را سرتاسر یک دو لایه لیپیدی چه روی غشای پلاسما و یا اندوزوم، تعریف می کند. سموم باکتریایی غالبا براساس مکانیسم مقطع شناسایی می شوند که سم را از باکتری که نوع I-IIIV نام دارد خارج می کند. این بازنگری، خانواده های اصلی سموم باکتریایی را در برگرفته و خصوصیات ساختاری خاص نوروتوکسین های بوتولیوم را هم توصیف می کند.