ترجمه مقاله سموم باکتری ها - نشریه NCBI

ترجمه مقاله سموم باکتری ها - نشریه NCBI
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سموم باکتری ها
عنوان انگلیسی
Toxins from Bacteria
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
30
سال انتشار
2013
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6673
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
دانشگاه
دانشکده پزشکی ویسکانسین، گروه میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی، میلواکی
کلمات کلیدی
سموم ، ADP ریبوزیلاسیون، تغییر پس از همانندسازی، سیستم های ترشحی، سم دیفتری، سم وبا، فوق آنتی ژن ها، نوروتوکسین های بوتولیوم
فهرست مطالب
مقدمه
سوپر آنتی ژن ها
ترشح توکسین ها از باکتری
سموم ترشحی نوع I
سموم ترشحی نوع II
سموم ترشحی نوع III
سموم ترشحی نوع IV
سموم ترشحی نوع V
سیستم های ترشحی نوع VI و VIII
نوروتوکسین بوتولینوم
سازماندهی و ترشح اپرون BONT
BoNTs که به جریان خون دسترسی می یابد
اختصاص عصبی BoNT
واکنش های سلولی نورونی BoNT
مکانیسم عمل BoNT در نورون ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Bacterial toxins damage the host at the site of bacterial infection or distanced from the site of infections. Bacterial toxins can be single proteins or organized as oligomeric protein complexes and are organized with distinct AB structure-function properties. The A domain encodes a catalytic activity; ADP-ribosylation of host proteins is the earliest post-translational modification determine to be performed by bacterial toxin, and now include glucosylation and proteolysis among other s. Bacterial toxins also catalyze the non-covalent modification of host protein function or can modify host cell properties through direct protein-protein interactions. The B domain includes two functional domains: a receptor-binding domain, which defines the tropism of a toxin for a cell and a translocation domain that delivers A domain across a lipid bilayer, either on the plasma membrane or the endosome. Bacterial toxins are often characterized based upon the section mechanism that delivers the toxin out of the bacterium, termed type I–VII. This review will overview the major families of bacterial toxins and will also describe the specific structurefunction properties of the botulinum neurotoxins.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

سموم باکتریایی، در محل عفونت باکتریایی یا در فاصله ای از محل عفونت، به میزبان آسیب وارد می کند. سموم باکتریایی می توانند پروتئین های تنهایی باشند یا به صورت کمپلکس های پروتئینی الیگومری باشند که با خواص عملکردی ساختار AB متمایزی سازماندهی شده اند. دامنه A، فعالیت کاتالیزی را کدبندی می کند. ریبوزیلاسیون ADP پروتئین های میزبان، قدیمی ترین تعبیر پس از همانند سازی است که توسط سم باکتریایی انجام می شود و اکنون شامل گلیوکولاسیون و پروتئولیز می شود. همچنین سموم باکتریایی، تغییرات غیرکوالان عملکرد پروتئین میزبان را کاتالیز کرده ومی تواند خصوصیات سلول میزبان را از طریق واکنش های مستقیم پروتئین با پروتئین ، تغییر دهد. دامنه B شامل دو دامنه کاربردی است. یک دامنه متصل به گیرنده که تروپسیم که سم برای یک سلول را تعریف می کند و یک دامنه همانند سازی که دامنه A را سرتاسر یک دو لایه لیپیدی چه روی غشای پلاسما و یا اندوزوم، تعریف می کند. سموم باکتریایی غالبا براساس مکانیسم مقطع شناسایی می شوند که سم را از باکتری که نوع I-IIIV نام دارد خارج می کند. این بازنگری، خانواده های اصلی سموم باکتریایی را در برگرفته و خصوصیات ساختاری خاص نوروتوکسین های بوتولیوم را هم توصیف می کند.


بدون دیدگاه