تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ترکیبی از عوامل شکست مدیریت دانش

عنوان فارسی: ترکیبی از عوامل شکست مدیریت دانش
عنوان انگلیسی: A Synthesis of Knowledge Management Failure Factors
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : F1363
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.45Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مدیریت دانش
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

عوامل شکست علی

عوامل شکست برایندی

مقدمه

عوامل شکست مدیریت دانش: درس هایی از پیشینه

عوامل شکست برایندی

عوامل شکست علی

فقدان شاخص های عملکرد و مزایای قابل اندازه گیری

حمایت مدیریتی ناکافی

برنامه ریزی، طراحی، هماهنگی و ارزیابی نامناسب

مهارت های ناکافی کارکنان و مدیران دانش

مشکلات فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی نامناسب

فقدان همکاری گسترده

فقدان ارتباط، کیفیت و قابلیت استفاده

تاکید بیش از حد بر یادگیری رسمی، رده بندی و نیازهای تعیین کننده

اجرای نادرست تکنولوژی

بودجه بندی نامناسب و هزینه های مفرط

اتلاف دانش حاصل از بازنشستگی و ترک کارکنان

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Knowledge management (KM) was once a very popular buzzword. However, failure of KM projects contributed to its drop in popularity. This paper aims to synthesise and organise the failure factors that have been discussed in KM literature since the discipline began to gain popularity in the late 90s. The failure factors are organised into two broad categories: causal and resultant. Causal factors refer to the broad organisational and managerial issues that are required to implement KM successfully. Resultant factors on the other hand deal with specific problems and can be regarded more like the symptoms rather than the disease.

The following failure factors are identified and discussed in the paper:

Causal Failure Factors:

1. Lack of performance indicators and measurable benefits

2. Inadequate management support

3. Improper planning, design, coordination, and evaluation

4. Inadequate skill of knowledge managers and workers

5. Problems with organisational culture

6. Improper organisational structure

نمونه متن ترجمه

چکیده

سابقا مدیریت دانش واژه محبوبی بوده است. اما شکست پروژه های مدیریت دانش به افت محبوبیتش کمک کرده است. هدف این مقاله ترکیب و سازمان دهی عوامل شکستی است که از زمانی که این رشته شروع به کسب محبوبیت در اواخر دهه 90 نمود، در ادبیات مدیریت دانش مورد بحث قرار گرفته است.

عوامل شکست از دو دسته وسیع تشکیل شده است: علی (سببی) و برآیندی (منتج). عوامل علی به مسائل سازمانی و مدیریتی که برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش مورد نیاز است، بر می گردد. از سوی دیگر عوامل برایندی با مشکلات معینی سر و کار دارد و بسشتر از آنکه به عنوان علت مورد توجه باشد، می تواند به عنوان نشانه ای مورد ملاحظه قرار گیرد.

عوامل شکست زیر در این مقاله شناسایی و بحث شده است:

عوامل شکست علی:

1. فقدان شاخص های عملکرد و مزایای قابل اندازه گیری

2. حمایت مدیریتی ناکافی

3. برنامه ریزی، طراحی، هماهنگی و ارزیابی نامناسب

4. مهارت های ناکافی کارکنان و مدیران دانش

5. مشکلات فرهنگ سازمانی

6. ساختار سازمانی نامناسب