تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تداخل بین پرده های مغناطیسی جراحی و ضربان ساز ها – نشریه BMC

عنوان فارسی: تداخل بین پرده های مغناطیسی جراحی و ضربان ساز ها: یک مطالعه برای مقایسه دستگاه های قابل دسترس تجاری و یک پرده ایزوله شده جدید مغناطیسی
عنوان انگلیسی: Interference between surgical magnetic drapes and pacemakers: an observational study comparing commercially available devices and a new magnetically isolated drape
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2016 نشریه : BMC
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F607 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.12Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی پزشکی بالینی و بیوالکتریک
مجله: مهندسی بیومدیکال - BioMedical Engineering
دانشگاه: گروه بیهوشی، بیمارستان Maisonneuve-Rosemont، دانشگاه مونترال، کانادا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
چکیده این مقاله ترجمه نشده و کیفیت ترجمه در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

مقدمه

روش ها

نتایج

بحث

محدودیت ها

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Background

Over 1 million pacemakers and over 320,000 implantable cardioverter-defibrillators (ICDs) were implanted worldwide in 2009, and the implantation of cardiovascular implantable electronic devices (CIEDs) is on the rise [1–3]. Placing a magnet on a cardiac pacemaker usually enables an asynchronous mode in which the heart is paced at  a predetermined frequency [4–7]. However, this magnet-activated asynchronous mode may have undesirable consequences, such as battery depletion, undesirable hemodynamic effects due to rapid pacing in some pacemakers, and rarely, ventricular dysrhythmias if pacemaker stimulation occurs in the vulnerable part of the cardiac cycle in patients with an intrinsic cardiac rhythm [4, 8–12]. In patients with an ICD, application of a magnet does not enable asynchronous pacing, but rather may suppress the detection of arrhythmias and prevents the device from delivering the appropriate therapy [4–6, 11, 12].

نمونه متن ترجمه

مقدمه

بیش از یک میلیون ضربان ساز و بیش از 320000 دفیبریلاتور کاردیوورتر قابل کاشت(ICD) در سال 2009 در سرتاسر دنیا، کاشته شده و کاشت دستگاه های الکترونیک قابل کاشت قلبی عروقی(CIED) در حال افزایش است(1-3). قرار دادن یک آهنربا بر روی ضربان ساز قلبی معمولا ایجاد یک حالت آسنکرون می کند که در آن قلب با یک فرکانس از پیش تعیین شده می زند(4-7). با این حال ، این حالت ناهمگام(آسنکرون) فعال شده با مغناطیس ممکن است دارای عواقب و اثرات نامطلوبی نظیر تخلیه باطری، اثرات همودینامیکی نامطلوب ناشی از ضربان سریع در برخی از ضربان ساز ها باشد و به ندرت، در صورتی که تحریک ضربان ساز در بخش آسیب پذیر سیکل قلبی در بیماران با ریتم قلبی درونی موجب بی اختیاری بطنی می شود(4-8-12). در بیماران با ICD، کاربرد یک مغناطیس یا آهن ربا موجب ایجاد ضربان آسنکرون نمی شود، بلکه ممکن است از تشخیص آریتمی و رساندن درمان مناسب از طریق دستگاه، جلوگیری کند(4-6، 11، 12).