تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اصلاح سطحی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت فلوئورید دوپ شده با منیزیم با اسید آمینه های زیست فعال – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اصلاح سطحی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت فلوئورید دوپ شده با منیزیم با استفاده از اسید آمینه های زیست فعال به عنوان عامل جفت کننده برای کاربردهای زیست پزشکی
عنوان انگلیسی: Surface modification of Mg-doped fluoridated hydroxyapatite nanoparticles using bioactive amino acids as the coupling agent for biomedical applications
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F639 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.87Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله: سرامیک، نانومواد و بیومواد
مجله: مجله بین المللی سرامیک - Ceramics International
دانشگاه: گروه تحقيقات بيومتريال، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
این مقاله به صورت خلاصه ترجمه شده است و کیفیت ترجمه در سطح متوسط می باشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- روش آزمایشی

2-1 اصلاح سطحی نانوذرات Mg-FHA

2-2 شناسایی

3- نتایج و بحث

.نتیجه گیری4

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Hydroxyapatite (HA) has been extensively utilized in the field of biomaterials as a bioactive ceramic. Development of modified-HA by the substitution of Ca ions and OH groups not only makes its chemical composition similar to that of the natural bone tissue, but also improves the in vitro behavior of commercially synthesized HA. Accordingly, magnesium-fluoridated hydroxyapatite nanoparticles (Mg-FHA NPs) have been recently developed. However, due to the high surface energy of such NPs, they cannot be well dispersed in a biopolymer matrix to prepare a polymer/ceramic composite, which is usually demanded for tissue engineering applications. To overcome this shortcoming, the surface of MgFHA NPs was modified using a few well-known natural amino acids as the cost-effective and environment-friendly biomaterials in the present research. L-leucine, L-isoleucine, L-methionine, L-phenylalanine, L-tyrosine and L-valine amino acids were employed as the coupling agents and surface modification of Mg-FHA NPs was carried out by means of sonication technique. The results confirmed that using amino acid molecules led to the uniform dispersion of Mg-FHA NPs in the organic environment by making the surface of NPs hydrophobic, although the length and chemical reactivity of amino acid molecules affected the efficiency of NPs dispersion. The uniform distribution of Mg-FHA NPs could be regarded as a desired condition for polymer/ceramic composite preparation, with high applicability for biomedical purposes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هیدروکسی آپاتیت(HA) به طور گسترده ای در زمینه مواد زیستی به عنوان یک سرامیک زیست فعال استفاده شده است. توسعه HA- اصلاح شده با جایگزینی یون های کلسیم و گروه های OH نه تنها موجب می شود تا ترکیب شیمیایی آن مشابه با ترکیب شیمیایی بافت استخوان طبیعی شود، بلکه منجر به بهبود رفتار برون تنی HA تولید شده تجاری می شود. بر همین اساس، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت فلوئوریده شده با منیزیم(Mg-FHA NPs) اخیرا توسعه یافته اند. با این حال، به دلیل انرژی سطحی بالای این نانوذرات، آن ها توزیع خوبی در ماتریس پلیمر زیستی برای تهیه و تولید کامپوزیتپلیمر- سرامیک که معمولا برای کاربرد های مهندسی بافت لازم هستند ندارند. برای غلبه بر این نقیصه، سطح نانوذرات Mg-FHA با استفاده از برخی اسید امینه های طبیعی نظیر مواد زیستی سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه در تحقیق فعلی اصلاح شد. آمینواسید های ال-لوسین، ایولولین، متیونین، فنیل آلانین، تیروزین و والین به عنوان عوامل جفت کننده استفاده شده و اصلاح سطحی نانوذرات Mg-FHA با استفاده از روش سونیکاسیون انجام شد. نتایج نشان داد که مولکول های اسید آمینه منجر به توزیع و انتشار یکنواخت نانوذرات Mg-FHA در محیط آلی با آب گریز کردن سطح نانوذرات می شود، این در حالی است که طول و واکنش پذیری شیمیایی مولکولهای آمینو اسید بر کارایی انتشار و توزیع نانوذرات اثر دارد. توزیع یکنواخت نانوذرات Mg-FHA می تواند به عنوان یک وضعیت مطلوب برای تولید کامپوزیت پلیمر- سرامیک به خصوص برای اهداف زیست پزشکی در نظر گرفته شود.