ترجمه مقاله جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش در میان کارکنان خط مقدم در صنعت هتل
عنوان انگلیسی
Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F556
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دانش و مدیریت هتلداری
مجله
مجله بین المللی مدیریت مهمانداری - International Journal of Hospitality Management
دانشگاه
دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه بورنموث، انگلستان
کلمات کلیدی
جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان، مدیریت دانش
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 مرور منابع
2-1 مدیریت دانش
2-2 جهت گیری هدف کارکنان
2-3 جهت گیری های نظارتی
3-فرضیات و چارچوب مفهومی
3-1 جهت گیری نظارتی و جهت گیری هدف کارکنان
3-2 جهت گیری های هدف کارکنان و مدیریت دانش
3-3 جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش
4 روش شناسی
4-1 نمونه و جمع آوری داده ها
4-2 شاخص ها
4-3 تحلیل داده ها
5 نتایچ
5-1 تحلیل روایی و پایایی
5-2 ارزیابی برازش مدل
5-3 تحلیل مسیر و آزمون فرضیات
6 بحث و نتیجه گیری
6-1 اهمیت این مطالعه برای مدیران
6-2 محدودیت ها و زمینه های تحقیقاتی آینده
6-3 اهمیت این تحقیق در غنی سازی دانش
پرسشنامه پیوست
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigates how managers can enhance the knowledge management (KM) among front line hotel employees at the individual level, by affecting the employee goal orientations through supervisory orientations. This study found significantinfluence of supervisory orientations on employee goal orientation. The positive effect of employee learning goal orientation on KM is also significant. However the effect of performance goal orientation on KM is insignificant. Results also support the indirect positive effect of the supervisory end result, and capability orientations on KM through the mediation of goal orientation. The main contribution of this study is the identification of indirect effect of supervisory orientation on KM through the mediation of employee goal orientation. This study links three separate concepts which are supervisory orientation, employee goal orientation and KM in a single model, for the very first time. Furthermore, the concept of supervisory orientations has not been discussed in the existing hospitality literature.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مدیران می توانند با تاثیر گذاری بر جهت گیری هدف کارکنان از طریق جهت گیری ها و گرایش های نظارتی، موجب بهبود مدیریت دانش(KM) در میان کارکنان خط مقدم هتل در سطح فردی شوند. این مطالعه تاثیر معنی دار جهت گیری های نظارتی را بر روی جهت گیری هدف کارکنان نشان داد. اثر مثبت جهت گیری هدف یادگیری کارکنان بر روی مدیریت دانش نیز معنی دار است. با این حال تاثیر جهت گیری هدف عملکرد روی مدیریت دانش غیر معنی دار می باشد. در عین حال نتایج موید اثر مثبت غیر مستقیم نتیجه نهایی نظارتی و جهت گیری ظرفیت بر روی مدیریت دانش از طریق واسطه گری جهت گیری هدف می اشد. اهمیت اصلی تحقیق حاضر، شناسایی تاثیر غیر مستقیم جهت گیری نظارتی بر روی مدیریت دانش از طریق واسطه گری گرایش و جهت گیری هدف کارکنان می باشد. این مطالعه سه مفهوم متفاوت و مجزا نظیر جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارکنان و مدیریت دانش در یک مدل را برای اولین بار به هم مرتبط می کند. به علاوه، مفهوم جهت گیری های نظارتی در منابع و مطالعات مهمان نوازی( هتلداری) بحث نشده است.

بدون دیدگاه