ترجمه مقاله مطالعه روی تست های عملکردی دریچه های تریستور ادوات FACTS - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مطالعه روی تست های عملکردی دریچه های تریستور ادوات FACTS - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه روی تست های عملکردی دریچه های تریستور ادوات FACTS
عنوان انگلیسی
Study on Operational Tests for FACTS Thyristor Valves
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6919
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
مجله
انتقال قدرت - POWER DELIVERY
دانشگاه
وزارت علوم و فناوری چین
کلمات کلیدی
دیود break over، راکتور شنت ولتاژ بالای کنترل‌پذیر (CSR)، سیستم‌های انتقال ac انعطاف‌پذیر (FACTS)، تست‌های عملکردی، جبرانسازهای استاتیک var ، مدارهای تست ترکیبی، دریچه تریستور، جبرانسازی سری با تریستور کنترل‌شده (TCSC)
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.مدارهای تست
3.قانون عملکردی و روش‌های تست
Aقانون عملکردی حالت افزایش دما
B قانون عملکردی حالت اضافه‌جریان
C قانون عملکردی حالت تست ترکیبی
4.کنترل آتش‌زنی (فرمان‌دهی) پیوسته دریچه تست
5.تحلیل و حفاظت اضافه‌ولتاژ خطا
A. تحلیل اضافه‌ولتاژ خطا
B. روش حفاظت اضافه‌ولتاژ
6.هماهنگی پارامتری مدار تست
7.ارزیابی عملی (آزمایشگاهی)
A تست افزایش دما
B.تست اضافه‌جریان
C.تست ترکیبی
8.نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Developed synthetic test circuits for thyristor valves of flexible ac transmission systems (FACTS) are established in this paper. By controlling the thyristor valves of synthetic test circuits, it can reproduce test stresses, including, but not limited to, the forward high voltage before the thyristor valve withstanding overcurrent and reverse recovery voltage after thyristor valves withstanding overcurrent, on thyristor valves in FACTS equipment equal to or greater than those that appear in commercial projects. With corresponding test circuits and control strategies, the temperature-rise test, overcurrent test, and the synthetic test for thyristor valves can be performed, respectively. Then, a protection method of synthetic test circuits is presented. Finally, a temperature-rise test platform, overcurrent test platform, and synthetic test platform for thyristor valves have been set up, respectively. The test results show that the developed circuit and proposed control and protect strategies are available to test for thyristor valves used in FACTS.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مقاله مدارهای تست ترکیبی توسعه یافته برای دریچه‌های تریستور سیستم‌های انتقال ac انعطاف‌پذیر (FACTS) بنا شده است. با کنترل دریچه‌های تریستور مدارهای تست ترکیبی، می‌توان تنش‌های تست روی دریچه‌های تریستوری ادوات FACTS را بازتولید کرد، منجمله ولتاژ بالای پیشرو قبل از اینکه دریچه تریستور اضافه جریان را تحمل کند و ولتاژ بازیابی معکوس پس از تحمل اضافه جریان توسط دریچه‌های تریستور، که این تنش‌ها می‌توانند برابر یا بزرگتر از تنش‌هایی باشند که در پروژه‌های تجاری ظاهر می‌شود. با مدارهای تست متناظر و راهبردهای کنترلی، تست افزایش دما، تست اضافه‌جریان و تست ترکیبی برای دریچه‌های تریستور را می‌توان به ترتیب انجام داد. سپس، یک روش حفاظت مدارهای تست ترکیبی ارائه می‌شود. در نهایت، یک پایگاه تست افزایش دما، پایگاه تست اضافه‌جریان، و پایگاه تست ترکیبی برای دریچه‌های تریستور به ترتیب بنا می‌شوند. نتایج تست نشان می‌دهند که مدار توسعه یافته و راهبردهای کنترلی و حفاظتی ارائه شده را می‌توان برای تست دریچه‌های تریستوری به کار رفته در ادوات FACTS به کار گرفت.


بدون دیدگاه