دانلود ترجمه مقاله مدلسازی رقابت نرم افزاری با استفاده از شبکه های پتری رنگی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی رقابت نرم افزاری با استفاده از شبکه های پتری رنگی - مجله IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدلسازی رقابت نرم افزاری با استفاده از شبکه های پتری رنگی
عنوان انگلیسی
Modeling Software Contention Using Colored Petri Nets
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2008
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4587
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتری، فناوری اطلاعات، مدیریت صنعتی و تحقیق در عملیات
مجله
سمپوزیوم بین المللی مدل سازی، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی کامپیوتر و سیستم های مخابرات (International Symposium on Modeling
دانشگاه
مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه واندربیلت، نشویل، ایالات متحده آمریکا
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مطالعه موردی برنامه کاربردی: شبیه ساز ردیابی هدف
۱ ۲ کلیات ردیاب هدف
۲ ۲ اهداف برنامه کاربردی مطالعه موردی
۱ ۲ ۲ پیش بینی عملکرد برنامه کاربردی
۲ ۲ ۲ استخراج پیکره بندی بهینه
۳ آزمایشات
۱ ۳ پروفایل سازی برنامه کاربردی
۲ ۳ ساخت مدل شبکه پتری رنگی
۱ ۲ ۳ مدلسازی جریانات برنامه های کاربردی
۲ ۲ ۳ مدلسازی رقابت بر سر قفل
۳ ۲ ۳ مدلسازی دسترسی به منابع
۴ ۲ ۳ مدلسازی اثرات کش/ جیترهای OS
۳ ۳ درجه بندی مدل
۴ ۳ ارزیابی و اعتباریابی مدل
۱ ۴ ۳ زمان پاسخ رشته هدف
۲ ۴ ۳ کارایی ماهواره و ردیاب
۳ ۴ ۳ متریک های عملکرد با قفل های برداشته شده (حذف شده)
۴ ۴ ۳ پیش بینی مدل
۴ پیکره بندی برنامه کاربردی
۵ ملاحظات پایانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Commercial servers, such as database or application servers, often attempt to improve performance via multithreading. Improper multi-threading architectures can incur contention, limiting performance improvements. Contention occurs primarily at two levels: (1) blocking on locks shared between threads at the software level and (2) contending for physical resources (such as the cpu or disk) at the hardware level. Given a set of hardware resources and an application design, there is an optimal number of threads that maximizes performance. This paper describes a novel technique we developed to select the optimal number of threads of a target-tracking application using a simulationbased Colored Petri Nets (CPNs) model. This paper makes two contributions to the performance analysis of multi-threaded applications. First, the paper presents an approach for calibrating a simulation model using training set data to reflect actual performance parameters accurately. Second, the model predictions are validated empirically against the actual application performance and the predicted data is used to compute the optimal configuration of threads in an application to achieve the desired performance. Our results show that predicting performance of application thread characteristics is possible and can be used to optimize performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سرورهای تجاری نظیر پایگاه داده یا سرورهای برنامه های کاربردی، اغلب تلاش می کنند از طریق چند رشته سازی، عملکرد را بهبود بخشند. معماریهای چند رشته ای نادرست می توانند متحمل رقابت شوند که در این وضعیت سطح عملکرد کاهش می یابد . درگیری و رقابت عمدتاً در دو سطح رخ می دهد: (1) بلوکه شدن قفل های به اشتراک گذاشته شده بین ریسمان ها و رشته ها در سطح نرم افزار و (2) رقابت بر سر منابع فیزیکی ( نظیر cpu یا دیسک) در سطح سخت افزار. با توجه به مجموعه منابع سخت افزاری و طراحی یک برنامه کاربردی، تعداد بهینه ای رشته وجود دارد که عملکرد را به حداکثر می رسانند. این مقاله، تکنیک جدید توسعه یافته برای انتخاب تعداد بهینه ای از رشته های برنامه کاربردی ردیابی هدف را با استفاده از مدل شبکه های پتری رنگی (CPN) مبتنی بر شبیه سازی، شرح می دهد.
مقاله حاضر به دو شکل به تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه های چند رشته ای کمک می کند. اولاً، مقاله حاضر رویکردی برای درجه بندی مدل شبیه سازی با استفاده از مجموعه داده های آموزشی جهت انعکاس و بازتاب درست پارامترهای عملکرد حقیقی، مطرح می کند. ثانیاً، پیش بینی های مدل به روش تجربی و برحسب عملکرد حقیقی برنامه کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفته و از داده های پیش بینی شده برای محاسبه پیکره بندی بهینه رشته ها در یک برنامه کاربردی جهت نیل به عملکرد مطلوب استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پیش بینی عملکرد ویژگیهای رشته های برنامه های کاربردی، امکان پذیر بوده و ازآن می توان برای بهینه سازی عملکرد استفاده نمود.

بدون دیدگاه