تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آنالیز شبیه سازی راه اندازی بخش و تصمیمات جمع آوری سفارش برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر – نشریه الزویر

عنوان فارسی: یک آنالیز شبیه سازی راه اندازی بخش و تصمیمات جمع آوری سفارش برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر
عنوان انگلیسی: A simulation analysis of part launching and order collection decisions for a flexible manufacturing system
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7832 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.22Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: بهینه سازی سیستم ها و تولید صنعتی
مجله: تمرین مدلسازی شبیه سازی و تئوری - Simulation Modelling Practice and Theory
دانشگاه: گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم، دانشگاه فنگ چیا، تایوان
کلمات کلیدی: شبیه سازی، راه اندازی بخش، مجموعه سفارش، سیستم تولید انعطاف پذیر
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی آزمایشگاهی

2.1. مسیریابی بخش ثابت شده

2.2. مسیریابی بخش دینامیک

3. مدل شبیه سازی

4. استراتژی های کنترل و عملیات در FMS

4.1. قوانین جمع آوری

4.2. قوانین راه اندازی بخش

4.3. مقیاس های عملکرد

5.نتایج تجربی

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In a dynamic flexible manufacturing system (FMS) environment jobs arrive randomly, and in most of the existing studies the due date for a single part is set individually. However, when the due date is set for an order that consists of multiple parts, some completed parts may have to wait for the rest of the order to be completed. This paper studied the scheduling problem in the FMS in which orders require the completion of different parts in various quantities. The orders arrive randomly and continuously, and all have predetermined due dates. Two scheduling decisions were considered in this study: launching parts into the system for production, and determining the order sequence for collecting the completed parts. A new part-launching rule, named the Tardiness Estimating Method (TEM) was proposed. A discrete-event simulation model of the FMS was developed and used as a test-bed for experiments under various system conditions. The proposed part launch rule was capable of providing good performance regarding minimum mean tardiness and maximum service level, but provided only a moderate flow time when compared with the other five rules commonly used in the literature. In addition, three order collection rules were tested in the experiments. Collecting parts for the order with the earliest due date (EDD) was found better than the other rules for tardiness related measures.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در یک سیستم تولید انعطاف پذیر دینامیکی (FMS) کارهای محیط تصادفی می رسند، و در اکثر مطالعات موجود موعد تحویل برای یک بخش مستقل بطور جداگانه تنظیم می شود. با اینحال، زمانی که موعد تحویل برای سفارشی تنظیم می شود که شامل بخش های متعدد است برخی از قسمت های تکمیل شده احتمالا باید منتظر باقی سفارشاتی که تکمیل می شوند بمانند. این مقاله مسئله زمانبندی در FMS را مطالعه می کند که در آن سفارشات مستلزم تکمیل بخش های مختلف در مقادیر مختلف هستند. سفارشات بطور تصادفی و مداوم می رسند، و تمامی آنها در موعدهای تحویل از قبل مشخص شده اند. دو تصمیم زمانبندی در این مطالعه در نظر گرفته می شود: راه-اندازی بخش ها در سیستم برای تولید، و مشخص کردن توالی سفارش برای جمع آوری قسمت های تکمیل شده. یک نقش راه اندازی قسمت جدید، به نام روش برآورد دیرکرد (TEM) ارائه میشود. یک مدل شبیه سازی رخداد گسسته از FMS توسعه می یابد و بعنوان بستر تستی برای آزمایشات تحت شرایط مختلف سیستم استفاده می-شود. نقش راه اندازی بخش ارائه شده این قابلیت را دارد تا عملکرد خوبی را با توجه به میانگین دیرکرد حداقلی و سطح خدمات حداکثری ارائه کند، اما تنها یک زمان جریان متوسط را در مقایسه با پنج قانون دیگر که معمولا در آزمایشگاه به کار گرفته می شوند ارائه می کند. علاوه بر این، علاوه بر این، قوانین جمع آوری سه سفارش در آزمایشات تست و بررسی می شود. جمع آوری بخش ها برای سفارش با زودترین موعد تحویل (EDD) بهتر از قوانین دیگر برای اقدمات مربوط به دیرکرد است.