ترجمه مقاله بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی (پی-آمینو بنزوییک اسید) / الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی
عنوان انگلیسی
A sensitive DNA biosensor fabricated with gold nanoparticles/ploy (p-aminobenzoic acid)/carbon nanotubes modified electrode
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F809
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
نانو شیمی، شیمی کاربردی، نانو مواد
مجله
کلوئید و سطوح B: رابط های زیستی
دانشگاه
کالج شیمی و علوم مواد، دانشگاه آنهویی عادی، چین
کلمات کلیدی
بیوسنسور دی ان ای، نانولوله های کربن چند دیواره، نانوذرات طلا، الکتروپلیمریزاسیون، رسوب الکتروشیمیایی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2.ازمایش
2.1 معرف ها
2.2ابزار و روش ها
2.3 تهیه الکترود اصلاح شده با
2.4 تشخیص الکترو شیمیایی هیبریدیزاسیون DNA
3.نتایج و بحث
3.1الکتروپلیمریزاسیون p-ABA در MWCNTs/GCE
3.4 بهینه سازی شرایط سنجش DNA
3.5 انتخاب پذیری بیوسنسور DNA
3.6عملکرد تحلیلی
3.7 پایداری قابلیت استفاده مجدد و تکرار پذیری بیوسنسور DNA
4.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this work, we fabricated a sensitive electrochemical DNA biosensor for the detection of target DNA. Aminobenzoic acid (ABA) was firstly electropolymerized on the surface of the glassy carbon electrode (GCE) modified with multi-walled carbon nanotubes with carboxyl groups (MWCNTs) by cyclic voltammetry (CV). Gold nanoparticles (AuNPs) were subsequently introduced to the surface of PABA–MWNTs composite film by electrochemical deposition mode. Probe DNA was immobilized on the surface of AuNPs through Au–S bond. Scanning electron microscopy (SEM), cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectra (EIS) were used to investigate the film assembly process. Differential pulse voltammetry (DPV) was used to monitor DNA hybridization event by measurement of the intercalated adriamycin. Under the optimal conditions, the increase of reduction peak current of adriamycin was linear with the logarithm of the concentration of the complementary oligonucleotides from 1.0 × 10−12 to 5.0 × 10−9 M with a detection limit of 3.5 × 10−13 M. This DNA biosensor has a good stability and reproducibility.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه، ما اقدام به تولید بیوسنسور دی ان ای الکتروشیمیایی حساس برای تشخیص دی ان ای هدف کردیم. اسید آمینو بنزوییک بر روی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربن چند دیواره با گروه های اپوکسی توسط ولتامتری سیکلیک، تحت الکتروپلیمریزاسیون قرار گرفت.نانوذرات طلا به درون سطح فیلم کامپوزیت PABA–MWNT با حالت رسوب الکتروشیمیایی قرار گرفت. دی ان ای پروب بر روی سطح AuNP از طریق پیوند Au–S تثبیت شد. میکروسکوپ الکترونی نگاره، ولتامتری سیکلیک و طیف های امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی فرایند مونتاژ فیلم استفاده شد. ولتامتری پالس دیتفرانسیل برای پایش رویداد هیبریداسیون دی ان ای با اندازه گیری ادریامیسین استفاده شد. تحت شرایط بهینه، افزایش جریان پیک ادریاماسین با لگاریتم غلظت الیگو نوکلوئتید مکمل از 1.0 × 10−12 تا 5.0 × 10−9 M با حد تشخیص 3.5 × 10−13 Mمول ، به صورت خطی بود. این بیسنسور دی ان ای، دارای قابلیت و صحت خوبی است.

بدون دیدگاه