تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عملکرد لرزه ای اتصال RBS آکاردئونی/ وب (آکاردئونی/ جان تیر) – نشریه الزویر

عنوان فارسی: عملکرد لرزه ای اتصال RBS آکاردئونی/ وب (آکاردئونی/ جان تیر)
عنوان انگلیسی: Seismic performance of the Accordion-Web RBS connection
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F637 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 7.94Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و زلزله
مجله: مجله تحقیقات فولاد ساختمانی - Journal of Constructional Steel Research
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران
کلمات کلیدی: اتصال RBS، شبکة موج دار، بارگذاری سیکلی (چرخه ای)، فریم گشتاور ویژه، اثر آکوردئونی، چرخش غیرکشسان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
این مقاله به صورت خلاصه ترجمه شده است و کیفیت ترجمه در سطح متوسط می باشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. اتصال ارائه شده: AW-RBS

3. برنامة آزمایشگاهی

3-1- نمونه های آزمایش

3-2- فرایند طراحی اتصالات AW-RBS

3-3- تنظیمات آزمایش

3-4- زمان بارگذاری، روش آزمایش و تجهیزات دستگاهی

4. نتایج آزمایشگاهی

4-1- مشاهدات آزمایش

4-1-1- مشاهدات نمونه آزمایشی 1

4-1-2- مشاهدات آزمایش نمونة 2

4-2- بررسی رفتار کلی

4-3- بررسی رفتار لولای شکل پذیر

4-4- بررسی رفتار زون پنل

5. بررسی تحلیلی رفتار اتصال

5-1- مدلسازی عنصری محدود (متناهی)

5-2- آنالیز عنصری متناهی (محدود)

5-3- نتایج عنصری محدود

6. نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A new type of Reduced Beam Section (RBS) connection, ‘‘Accordion Web RBS (AW-RBS)’’, is presented in this research. RBS connections are commonly known as connections with reduced flange width within a limited area near the column face. However, the AW-RBS decreases the web contribution in moment strength and a reduced section is developed in the beam. In an AW-RBS, the flat web is replaced by corrugated plates (L-shape folded plates, used here) at the expected location of the beam’s plastic hinge. While the corrugated web has adequate shear strength, its provided moment strength and flexural stiffness are negligible. Two relatively identical specimens including AW-RBS connections have been tested under cyclic loading. Both specimens provide at least 8% story drift, without any significant strength loss, which is more than current requirements for qualifying connections in special moment frames. The accordion effect of the corrugated web and the cyclic performance of the connection are verified by analytical results. According to the analytical and experimental results, the inelastic rotations of the connection are mostly provided by reliable and ductile rotation at the reduced region rather than in the connection plates or panel zone.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این تحقیق، نوع جدیدی از اتصال تیرهای کاهش یافته، RBS)، Accordion Web RBS (AW-RBS)، ارائه شده است. اتصالات RBS معمولاً به عنوان اتصالات دارای عرض لبة کاهش یافته در یک ناحیة محدود در نزدیکی سطح ستون شناخته می شوند. با وجود این، AW-RBS حضور شبکه را در قدرت گشتاور کاهش داده و یک بخش کاهش یافته در تیر ایجاد می گردد. در AW-RBS، شبکة مسطح با صفحات موجی (صفحات موجی L شکل استفاده شده در اینجا) در محل مورد انتظار لولای شکل پذیر تیر جایگزین شده است. در حالی که شبکة موجی دارای قدرت کافی برشی است، قدرت گشتاور ارائه شدة آن و سفتی خمشی ناچیز هستند. دو نمونه نسبتاً یکسان شامل اتصالات AW-RBS توسط بارگذاری چرخه ای آزمایش شده اند. هر دو نمونه حداقل 8٪ تغییر موقعیت را بدون از دست دادن قدرت قابل توجهی نشان می دهند، که بیشتر از نیازهای فعلی برای تأیید اتصال در فریم های گشتاور ویژه است. اثر آکوردئونی شبکة موجدار و عملکرد چرخه-ای اتصال با نتایج تحلیلی تایید شده است. بر اساس نتایج تحلیلی و تجربی، چرخش های غیر الاستیک اتصال عمدتاً توسط چرخش معتبر و شکل پذیر در منطقه کاهش یافته بیشتر از صفحات اتصال یا زون پانل ایجاد شده است.