تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ – نشریه امرالد

عنوان فارسی: تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ
عنوان انگلیسی: The Effects of Securitized Asset Portfolio Specialization on Bank Holding Company’s Return, and Risk
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2016 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f374 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی، اقتصاد مالی، مهندسی مالی و ریسک و مدیریت کسب و کار
مجله: مطالعات انجام شده در اقتصاد و امور مالی - Studies in Economics and Finance
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

1. مقدمه و معرفی

2. داده ها و نمونه های انتخاب شده

3. خصوصیات روش های تجربی

3.1 تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام ایمن بر عملکرد بانکی

3.2 تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی ها بر عملکرد بانکی به عنوان تابعی از ریسک ایمن سازی

3.3 تاثیر فرایند تخصصی سازی ایمن سازی بر ریسک

4. نتایج

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

The effect of portfolio specialization or diversification on firm performance has been widely studied in the field of banking and finance. The two contrasting theories widely considered are the traditional portfolio theory in favor of diversification and the modern corporate finance theory in favor of portfolio specialization. The traditional portfolio theory asserts that diversification minimizes the occurrence of financial distress because of imperfect correlation of project returns (Diamond, 1984). Following this school of thought, securitized banks should fully diversify their securitized asset portfolio risk.

نمونه متن ترجمه

1. مقدمه و معرفی

تاثیر تخصصی سازی سهام یا تنوع بخشیدن بر عملکرد شرکت ها، به شکل گسترده ای در زمینه ی بانکداری و امور مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. دو نظریه ی اصلی و متضادی که به شکل گسترده مورد توجه قرار گرفته اند، عبارتند از تئوری سهام سنتی با جهت گیری (طرفداری) به سمت تنوع، و تئوری تامین مالی شرکت های مدرن با جهت گیری به سمت تخصصی سازی سهام. براساس نظریه سهام سنتی، به دلیل همبستگی ناقص در بازده (برگشت) پروژه ها، تنوع بخشی باعث حداقل سازی امکان وقوع تنش های (بحران) مالی می گردد (Diamond, 1984). براساس این رشته افکار و اعتقادات، بانک ها بایستی متنوع سازی را مورد ریسک سهام و دارایی های خود را که به صورت اوراق بهادار می باشد به طور کامل رعایت کرده و بکارگیری کنند.