تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین بازاریابی موبایلی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – نشریه IEEE

عنوان فارسی: رابطه بین بازاریابی موبایلی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
عنوان انگلیسی: The Relationship between Mobile Marketing and Customer Relationship Management (CRM)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2014 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : کنفرانس
کد محصول : F1519 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 966.94Kb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، بازاریابی، مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مدیریت منابع انسانی
کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی فناوری و کاربردهای پیشرفته علوم کامپیوتر
دانشگاه: دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملی Tenaga، مالزی
کلمات کلیدی: بازاریابی موبایلی، SMS، MMS، تبلیغات بنر موبایلی، برنامه پاسخ سریع، بازاریابی مبتنی بر محل، اپلیکیشن های موبایل و CRM
کلمات کلیدی انگلیسی: Mobile marketing - SMS and MMS - mobile banner ads - quick response code - location based marketing - mobile applications - CRM
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1109/ACSAT.2014.18
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- موبایل

2- مرور پیشینه

A- بازاریابی موبایلی

B- مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

3- روش شناسی

4- یافته ها

A- قابلیت اطمینان

B- نتایج رگرسیون

C- تست فرضیات

5- توصیه ها و محدودیت ها

6- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Mobile marketing refers to different kinds of marketing that contain operation of mobile phone technology to achieve the target spectators. Commonly, people associate mobile marketing with SMS and MMS marketing, pay per call mobile marketing, mobile banner ads, quick response code, location based marketing, Mobile applications and mobile website design. Among the variety of mobile services, considerable attention has been dedicated to mobile marketing specifically to mobile customer relationship management services. The mobile medium is well matched to improve classical CRM as it has a great influence and interactivity and may permit the firm to improve close relationships with clients. The main objective of this research is to investigate the relationship between mobile marketing and CRM. This paper concentrates on different types of mobile marketing and CRM to investigate which type of mobile marketing has a significant relationship on which type of CRM. This research has a quantitative approach and data which is used in this research is primary data. Data were collected by distributing questionnaire among one hundred students, especially those who are in the middle of 17-18 from international high school which is located in the Klang Valley area. The result of this research shows that teenagers are more influenced by mobile banner ads and mobile applications followed by other types of mobile marketing. Mobile applications have a wealthier mobile capability than mobile web. Deep associating of mobile apps is a great occasion for each industry to improve the loyalty of their customers. The results of this research proposed some important inferences which will support marketers to produce better mobile marketing and enhance the mobile customer relationship management services. Also, this research found that there would be a brighter future for mobile advertising rather than any other types of advertising.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بازاریابی موبایلی به انواع مختلف بازاریابی اشاره دارد که مشتمل بر استفاده از فناوری تلفن موبایل جهت دستیابی به ناظرین هدف می باشد. معمولا، معمولا بازاریابی تلفنی را به بازاریابی با SMS و MM ، پرداخت به ازای هر تماس بازاریابی موبایلی، تبلیغات بنر های موبایلی، برنامه پاسخ سریع، بازاریابی مبتنی بر مکان، اپلیکیشن های موبایل و طراحی وب سایت موبایلی مرتبط می سازند. در میان انواع خدمات موبایلی، توجه خاصی به بازاریابی موبایلی، بویژه خدمات موبایلی مدیریت رتباط با مشتری داده شده است. موبایل سازگاری بهتری با بهبود CRM کلاسیک دارد چون تاثیر و تعامل بهتری داشته و به بهبود رابطه نزدیک با مشتریان اجازه می دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین بازاریابی موبایلی و CRM می باشد. این مقاله بر انواع مختلف بازاریابی موبایلی و CRM تاکی دارد تا بررسی کند که کدام نوع بازاریابی موبایلی و CRM با هم رابطه معنی داری دارند. این مقاله دارای رویکرد کمی بوده و داده های این تحقیق، داده های اصلی می باشند. داده ها به وسیله توزیع پرسشنامه میان یک صد دانش آموز ، بویژه دانش آموزان بین 18-17 سال از مدارس بین المللی منطقه Klang Valley توزیع شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که نوجوانان بیشتر تحت تاثیر تبلیغات بنر و اپلیکیشن های موبایلی بعد از انواع دیگر بازاریابی موبایلی هستند. اپلیکیشن های موبایل در مقایسه با شبکه های موبایل دارای قابلیت غنی موبایلی هستند. ارتباط عمیق اپلیکیشن ها، فرصت بزرگی برای هر بخش صنعتی جهت بهبود وفاداری مشتریان آنهاست. نتایج این تحقیق برخی استنباط های مهمی را ارائه می دهد که برای تولید بازاریابی بهتر موبایل وارتقاء خدمات مدیریت ارتباط با مشتری موبایلی، از بازاریابان حمایت می کنند. همچنین، این تحقیق نشان داد که برای تبلیغات موبایلی نسبت به انواع دیگر آگهی ها، آینده روشنی وجود دارد.