تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تفسیر مجدد اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی – نشریه وایلی

عنوان فارسی: تفسیر مجدد اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی: رویکرد کاربردی
عنوان انگلیسی: A Reinterpretation of the Principles of CSR: A Pragmatic Approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2010 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f371 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 291.74Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار و مدیریت عملکرد
مجله: مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت زیست محیطی
دانشگاه: گروه رسانه، فرهنگ و علوم اجتماعی، دانشگاه استاوانگر، نروژ
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، عمل گرایی، توسعه پایدار، سیاست، تکرارهای دموکراتیک
ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مدل عملکرد اجتماعی شرکت

اصول مسئولیت اجتماعی شرکت- مشروعیت، مسئولیت عمومی و بصیرت مدیریتی

فرایند مسئولیت اجتماعی شرکت- عمل و تصمیم گیری مدیریتی و شرکتی

پیامد رفتار مدیریتی و شرکتی

اصول مسئولیت اجتماعی شرکت: مبنای ناکافی برای اطلاع رسانی تلاش های شرکتی پشتیان اهداف و ارزش های جامعه؟

پاسخ عملی به نارسایی های هنجاری اصول مسئولیت اجتماعی شرکت

توسعه پایدار-ریشه ها و معنا

نقش کسب و کار در بررسی چالش های توسعه پایدار

چرخه های تکرار دموکراسی و سیاست قضایی تولیدی

تفسیر مجدد اصول مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

مشروعیت

مسئولیت پذیری عمومی

بصیرت مدیریتی

برخی مفاهیم ممکن اصول تفسیر مجدد مسئولیت اجتماعی شرکت

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Theories of Corporate Social Performance (CSP) have been criticized for lacking a clear normative theory of business in society capable of prescribing how management practice can reasonable move from ‘what is’ to ‘what should be’. This paper argues for a pragmatic approach to the role and responsibility of business in society in which the normative defi - ciencies of CPS theory can be strengthened through democratic iterations over some or the other ethical treatise, and thus come to constitute a justifi ed foundation for companies’ efforts in the societal arena. We illustrate our approach to a normative theory of business in society by reinterpreting the principles of corporate social responsibility (CSR) – constituting the normative foundation of CSP theory – from the vantage point of sustainable development. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment.

نمونه متن ترجمه

چکیده

نظریه های عملکرد اجتماعی شرکت به خاطر کمبود نظریه هنجار بنیاد واضح کسب و کار در جامعه مورد انتقاد واقع شده است تا بتواند تجویز کند چگونه فعالیت مدیریت می تواند به طور منطقی از «آنچه که هست» به «آنچه باید باشد» دچار تحول گردد. این مقاله در پی رویکرد کاربردی برای نقش و مسئولیت پذیری کسب و کار در جامعه ای است که در آن نقائص متعارف نظریه عملکرد اجتماعی شرکت را می توان از طریق تکرارهای دموکراتیک در معاهده های اخلاقی تقویت نمود و لذا مبنای توجیه شده ای برای تلاش های شرکت در عرصه اجتماعی تشکیل داد. رویکرد خود را به نظر هنجا بنیاد کسب و کار در جامعه با تفسیر مجدد اصول مسئولیت پذیری اجتماعی شرح میدهیم –که تشکیل دهنده مبنای هنجار بنیاد نظریه عملکرد اجتماعی شرکت بوده-که از زاویه دید توسعه پایدار است.