ترجمه مقاله اعضای بتن آرمه تحت ضربه افتان

ترجمه مقاله اعضای بتن آرمه تحت ضربه افتان
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اعضای بتن آرمه تحت ضربه افتان
عنوان انگلیسی
Reinforced concrete members under drop-weight impacts
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2009
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F500
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، زلزله و مدیریت ساخت
دانشگاه
دانشگاه هریوت وات، ادینبورگ، انگلستان
کلمات کلیدی
تیرها و ستون ها، سازه های بتنی، St
فهرست مطالب
مقدمه
شرح آزمایشات
جزئیات تیرها

جزئیات دال ها
سیستم اثر افتان وزن
ابزارهای دقیق
نتایج حاصل از تیرها
تکرارپذیری
نیروی ضربه گذرا
شتاب گذرا
کرنش های تقویتی گذرا
ضبط دوربین های با سرعت بالا
همبستگی بین بار گذرا و توسعه ترک ها در تیر
الگوهای ترکی پس آزمون یا حالت های شکست
نتایج حاصل ازدال ها
بار ضربه ای گذرا
شتاب گذرا
کرنش های گذرای تقویت ها
آسیب موضعی و مقایسه با فرمول های تجربی
نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
This paper describes a series of experimental studies to investigate the high-mass, low-velocity impact behaviour of reinforced concrete members including beams and slabs, and to provide high-quality input data and results to validate numerical modelling. Fourteen 2.7 m and four 1.5 m span beams, four 0.8 m square 76 mm thick and two 2.3 m square 150 mm thick slabs were tested under impact loads using a drop-weight facility. Measurements included transient impact loads, accelerations and strains in the steel reinforcement. Additionally the impact events were recorded using a high-speed video camera operated at up to 4500 frames per second. For the beam tests, the local failure pattern of a beam under the impact zone was examined by correlating the images of development of cracks, spalling and scabbing with the impact load history. For the slab tests, the imposed energy on a slab was compared with the minimum energy causing the slab to scab, which was predicted using empirical formulae. The investigations enabled a better understanding of the behaviour of reinforced concrete members subject to impact loads.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
این مقاله مجموعه ای از مطالعات تجربی را که به بررسی رفتار تاثیر جرم زیاد و سرعت کم اعضای بتن مسلح، از جمله تیرها و اسلب ها را تشریح کرده است و داده های ورودی با کیفیت بالا و هم چنین نیز نتایجی را برای اعتبارسنجی مدل سازی عددی ارائه می دهد. تعداد چهارده تیر به دهانه 2.7 متری و چهار تیر به دهانه  1.5 متری، چهار دال(اسلب) 0.8 مترمربع 76 میلیمتر ضخامت و دو دال 2.3 متر مربع با 150 میلیمتر ضخامت تحت بارهای ضربه ای با استفاده از یک وزن افتان مورد آزمایش قرار گرفتند. اندازه گیری ها شامل بارهای ضربه ای گذرا، شتاب و کرنش در تقویت های فولادی است. علاوه بر این رویدادهای ضربه ای نیز با استفاده از یک دوربین فیلمبرداری با سرعت بالا در سرعت 4500 فریم در ثانیه ثبت شدند. در آزمایش های انجام شده برروی تیر، الگوی شکست موضعی تیر تحت یک ناحیه ضربه نیز با همبستگی تصاویری به دست آمده از توسعه ترک ها، تکه های جدا شده و پوسته پوسته شدن ها همراه با تاریخچه بار ضربه ای بررسی شد. برای آزمایش های انجام شده برروی دال ها، انرژی تحمیل شده بر روی دال با حداقل انرژی که باعث میشود یک دال تکه تکه شود، مقایسه شد، که این انرژی نیز با استفاده از فرمول های تجربی پیش بینی می شود. تحقیقات باعث می شود که درک درستی از رفتار اعضای بتن مسلح تحت بارهای ضربه ای را بتوان به دست آورد.

بدون دیدگاه