ترجمه مقاله بازتاب پذیری در تحقیق حسابداری

ترجمه مقاله بازتاب پذیری در تحقیق حسابداری
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بازتاب پذیری در تحقیق حسابداری
عنوان انگلیسی
Reflexivity in accounting research
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
0
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Taylorfrancis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1451
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم بازتاب پذیری
بازتاب پذیری و روابط میان هستی شناسی، دانش شناسی و متدلوژی
ذهنیت گرایی
فرا ذهنیت گرایی
تمرین بازتابشی چند لایه شده
بازتاب پذیری هستی شناسانه
بازتاب پذیری نظری
بازتاب پذیری متدلوژیکی
بازتاب پذیری فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و سیاسی
بازتاب پذیری اخلاقی
بازتاب پذیری عاطفی
بارتاب پذیری رابطه ای
استراتژی هایی برای آگاهی بازتابشی
فرایندهای بازتاب پذیری
به کار بردن بازتاب پذیری در تحقیق حسابداری
آگاهی از موقعیت محقق و زمینه اجتماعی – فرهنگی در تحقیق حسابداری
توجه به انتخاب های نظری یا ایدئولوژیکی محققان یا موقعیت آن ها
خلق و پاسخ ها به هنجارهای آکادمی حسابداری
ارزیابی قدرت محقق و روابط افراد داخلی / خارجی
نگرانی های اخلاقی و بازتابشی در برنامه آموزشی حسابداری و تدریس حسابداری
احتمالات آینده برای تحقیق حسابداری بازتابشی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

The concept of reflexivity has been widely used in social science qualitative research methods for a number of decades, so it is not a new phenomenon. Broadly it refers to the process in which the researcher reflects on data collection and its interpretation. This can occur at a number of levels and from a number of perspectives, as discussed in this chapter, in an active process. Reflexivity relates to all research, whether qualitative or quantitative, since all researchers should adopt a reflexive approach to their data. However, despite qualitative methods becoming more prominent and more accepted within accounting research, they still operate in a context ‘dominated by hypothetico-deductive quantitative methodologies that essentially are reified as “hard”, factual and objective, consonant with the accounting world of numbers’ (Parker, 2012, p. 59), where reflexivity is less often applied. This suggests that the significance of reflexivity as a concept is all the more relevant to contemporary qualitative accounting research since it is central to consideration of the nature of knowledge. Questions about reflexivity are part of debates about ontology, epistemology and methodology. Ontology represents the researcher’s way of being in the world or their worldview on the nature of reality; epistemology represents the philosophical underpinnings about the nature or theory of knowledge and what counts as knowledge in various research traditions; and methodology represents the overarching research strategy and processes of knowledge production, concerned with the methods of data collection and forms of analysis used to generate knowledge. The purpose of this chapter is to reflect on those debates, the meaning and application of reflexivity, strategies for reflexive awareness and processes of reflexivity, reflexive research in accounting, and future possibilities for reflexive accounting research.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
چند دهه است که مفهوم بازتاب پذیری به طرز گسترده ای در روش های تحقیق کیفی علوم اجتماعی کاربرد پیدا کرده است، بنابراین رخداد جدید نیست. به طور گسترده این مفهوم به فرایندی اشاره دارد که در آن محقق مجموعه داده ها و تفسیر آن را بازتاب می دهد. این مسأله می تواند در چند سطح و از دیدگاه های متعددی که بعداً در این فصل در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد، در فرایندی فعال رخ دهد. بازتاب پذیری مرتبط با کل تحقیق است، خواه کیفی باشد یا کمّی، چون تمامی محققان باید رویکرد بازتاب پذیری را برای داده های خود بپذیرند. اما، علیرغم روش های کیفی که در تحقیق حسابداری شایع تر و پذیرفته تر شده اند، باز هم در حوزه تفوق یافته بواسطه متدلوژی های کمّی فرضی – قیاسی عمل می کنند که اساساً به صورت سخت، حقیقی و هدفمند، و همخوان با جهان اعداد حسابداری مادیت پیدا کرده اند، که در آن بازتاب پذیری کمتر به کار برده شده است. این اظهار دارنده آن است که اهمیت بازتاب پذیری به عنوان یک مفهوم تمام آن چیزی است که ارتباط بیشتری با تحقیق حسابداری کیفی معاصر دارد، چون مرکز توجه طبیعت دانش است. سوالات در مورد بازتاب پذیری بخشی از بحثی است که در مور هستی شناسی، دانش شناسی و متدلوژی وجود دارد.
هستی شناسی نشانگر شیوه بودن محقق در جهان بینی اش در ذات واقعیت است؛ دانش شناسی نشانگر بنیان های فلسفی در مورد ذات یا نظریه دانش و آن چه که به عنوان دانش در رسوم تحقیقاتی دیده می شود می باشد.؛ و متدلوژی نشان دهنده استراتژی تحقیق چیره شده و فرایندهای تولید دانش است که مرتبط با روش های جمع آوری داده ها و اشکال تحلیل استفاده شده برای تلید دانش است. هدف این فصل بازتاب این بحث ها، معنا و کاربرد بازتاب پذیری، استراتژی هایی برای آگاهی بازتابشی و فرایندهای بازتاب پذیری، تحقیق بازتاب پذیری در حسابداری و احتمالات آینده پژوهش حسابداری بازتابشی می باشد.

بدون دیدگاه