تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

عنوان فارسی: پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
عنوان انگلیسی: Recent advances in medicinal plant biotechnology
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2009 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1296
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: بیوتکنولوژی، زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گیاهان دارویی، علوم گیاهی
مجله: مجله بیوتکنولوژی هندی - Indian Journal of Biotechnology
دانشگاه: گروه گیاهان دارویی و محصولات طبیعی، موسسه داروسازی، هند
کلمات کلیدی: گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی، بیوسنتز ترکیبی، میکروارایه DNA، گیاهان ترانس ژنیک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کشت بافت گیاهی

بیوسنتز ترکیبی

آرتمیسینین

پاکلی تاکسل

کاروتنوئیدها

بیوسنتز ترکیبی الکالوئیدها

وینکا الکالوئیدها

تکنولوژی تغییرشکل ژنتیکی و تولید گیاهان ترانس ژنیک

انتقال ژنی مستقیم

مزیت های تغییر شکل کلروپلاست

مهندسی سازی مسیر

مهندسی صفات ارگونومیکی در گیاهان دارویی

بیوانالیزها و متابولیک ها

اخرین تکنیک های همراستاسازی انالیز طیف سنجی

نمایه سازی ژنومی گیاهان دارویی با تکنیک میکروارایه DNA

میکروارایه DNA در فارماکوگنوزی

پرورش با کمک مارکر

Tagهای توالی بیان شده ESTهای گیاهان پزشکی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Medicinal plants are the most important source of life saving drugs for the majority of the world’s population. Plant secondary metabolites are economically important as drugs, fragrances, pigments, food additives and pesticides. The biotechnological tools are important to select, multiply, improve and analyze medicinal plants. In-vitro production of secondary metabolites in plant cell suspension cultures has been reported from various medicinal plants and bioreactors are the key step towards commercial production of secondary metabolites by plant biotechnology. Genetic transformation is a powerful tool for enhancing the productivity of novel secondary metabolites; especially by Agrobacterium tumefacians. Combinatorial biosynthesis is another approach in the generation of novel natural products and for the production of rare and expensive natural products. DNA profiling techniques like DNA microarrays serve as suitable high throughput tools for the simultaneous analysis of multiple genes and analysis of gene expression that becomes necessary for providing clues about regulatory mechanism, biochemical pathways and broader cellular functions.

نمونه متن ترجمه

گیاهان دارویی مهمترین منبع داروهای نجات بخش برای اکثریت جمعیت جهان می باشند. متابولیت های ثانویه گیاهی از لحاظ اقتصادی به عنوان دارو، عطریجات، رنگدانه ها، افزودنی های خوراکی و حشره کش ها مهم هستند. ابزارهای بیوتکنولوژیکی برای انتخاب، تکثیر، بهبود و انالیز گیاهان دارویی مهم می باشند. سیستم های کشت سلول گیاهی نمایانگر یک منبع تجدیدپذیر احتمالی ترکیبات دارویی باارزش است. تولید in-vitroی متابولیت های ثانویه در کشت سوسپانسیون سلول گیاهی از گیاهان دارویی مختلف گزارش گردیده است و واکنش گرهای زیستی مرحله کلیدی به سوی تولید تجاری متابولیت های ثانویه با بیوتکنولوژی گیاهی می باشند. تغییرشکل ژنتیکی یک ابزار قدرتمند برای تقویت بهره وری متابولیت های ثانویه تازه می باشد. بویژه با Agrobacterium tumefacians. بیوسنتز ترکیبی رهیافت دیگری در تولید محصولات طبیعی تازه برای تولید محصولات طبیعی نادر و گران می باشند. تکنیک های نمایه سازی DNA مانند میکروارایه های DNA به عنوان ابزار عالی کامل و مناسبی برای تحلیل همزمان ژنهای مختلف و انالیز بیان ژن می باشد که برای فراهم سازی نشانه هایی درباره مکانیسم تنظیم کننده ، مسیرهای بیوشیمیایی و عملکردهای سلولی وسیعتر لازم است.