تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر نسبت های سودآوری و اندازه شرکت بر سوددهی و ریسک سرمایه گذاری – نشریه Degruyter

عنوان فارسی: تاثیر نسبت های سودآوری و اندازه شرکت بر سوددهی و ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه
عنوان انگلیسی: The Influence of Profitability Ratios and Company Size on Profitability and Investment Risk in the Capital Market
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2015 نشریه : Degruyter
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6341 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 771.02Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مالی، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، مهندسی مالی و ریسک و مدیریت کسب و کار
مجله: مجله دانشگاه سزین - The Journal of University of Szczecin
دانشگاه: دانشکده اقتصاد، لهستان
کلمات کلیدی: نسبت های سوددهی، ROA، ROE، ROS، ارزش بازار، ریسک، نیمه واریانس، سوددهی سرمایه گذاری، نرخ بدون ریسک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

نسبت های سوددهی

نیمه واریانس به عنوان معیار ریسک نزولی

مشخصات داده ها و نتایج تجربی

نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A study was conducted of 15 food companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The profitability of companies was measured by: return on assets (ROA), return on equity (ROE) and return on sales (ROS). Investment risk was measured by standard deviation and semi-deviation. The main objective of the study was to examine whether the average level and variability of selected indicators of profitability are reflected in the average level and the variability of returns on the capital market. An additional aim was to examine whether the size of the company affects the profitability and risk of investment in stocks as well as the average value and the volatility of profitability ratios. A positive correlation between the average value of the profitability ratios (ROA and ROS) and the average rates of return on the capital market was identified. Similarly, companies with higher volatility and semi-volatility of profitability ratios were simultaneously characterized by larger fluctuations in rates of return on the stock market. Studies have shown that the size of the company is negatively correlated with the risk of stock market investments and the volatility of profitability ratios.

نمونه متن ترجمه

چکیده

روی 15 شرکت غذایی پذیرفته شده در بورس سهام Warsaw مطالعه ای انجام شد. سوددهی شرکت ها برحسب مواردزیر اندازه گیری گردید: بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق سهام (ROE)، و بازده فروش (ROS). ریسک سرمایه گذاری با انحراف و نیمه انحراف معیار اندازه گیری گردید. هدف اصلی مطالعه، بررسی این مسئله بود که آیا سطح متوسط و تغییرپذیری نشانگرهای منتخب سوددهی در سطح متوسط و تغییر پذیری بازده در بازار سرمایه منعکس می شد یا خیر. هدف دیگر، بررسی اثرات اندازه شرکت برسوددهی و ریسک سرمایه گذاری در سهام و همچنین ارزش متوسط و فراریت نسبت های سوددهی بود. در این راستا همبستگی مثبت بین ارزش متوسط نسبت های سوددهی (ROA و ROS) و نرخ متوسط بازده در بازار سرمایه شناسایی گردید. به همین نحو، شرکت هایی با فراریت و نیمه فراریت بالاتر نسبت های سوددهی بر حسب نوسانات بزرگتر در نرخ بازده در بازار سهام مشخص شدند. مطالعات انجام شده نشان داده است که بین اندازه شرکت با ریسک سرمایه گذاریهای بازار سهام و فراریت نسبت های سوددهی، همبستگی منفی وجود دارد.