تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شناسایی، کمیت سنجی، و تعیین نوع Gardnerella vaginalis در نمونه های واژنی بالینی

عنوان فارسی: شناسایی، کمیت سنجی، و تعیین نوع Gardnerella vaginalis در نمونه های واژنی بالینی غیرکشت شده توسط PCR کمّی
عنوان انگلیسی: Identification, quantification and subtyping of Gardnerella vaginalis in noncultured clinical vaginal samples by quantitative PCR
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf نوع مقاله : ISI
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 1.943 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 105 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.869 در سال 2019 شناسه ISSN مجله : 0022-2615
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018 کد محصول : F1334
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.10Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: باکتری شناسی پزشکی
مجله: مجله میکروبیولوژی پزشکی - Journal of Medical Microbiology
دانشگاه: آزمایشگاه های تشخیصی پزشکی،، ایالات متحده آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج شده است ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1099/jmm.0.066407-0
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش اجرا

نمونه های بیمار، تشخیص BV، نمونه های DNA و سوشهای میکروبی

استخراج DNA و تعیین توالی آن

بیوتایپینگ معمول G. vaginalis و ژنوتایپینگ ARDRA

نتایج

ابداع و روایی سازی عمیات qPCR خص گونه ی G. vaginalis

ایجاد qPCR و روایی سازی خاص دسته از نوع Multiplex در G. vaginalis

جداسازی و تعیین نوع سوش بالینی G. vaginalis

رابطه دستجات G. vaginalis با بیماری BV

نمونه متن انگلیسی

Gardnerella vaginalis is an important component of the human vaginal microflora. It is proposed to play a key role in the pathogenesis of bacterial vaginosis (BV), the most common vaginal condition. Here we describe the development, validation and comparative analysis of a novel molecular approach capable of G. vaginalis identification, quantification and subtyping in noncultured vaginal specimens. Using two quantitative PCR (qPCR) assays, we analysed G. vaginalis bacterial loads and clade distribution in 60 clinical vaginal-swab samples. A very high pathogen prevalence was revealed by species-specific qPCR not only among BV patients (100 %), but also in healthy women (97 %), although the G. vaginalis concentration was significantly lower in non-BV samples. G. vaginalis clades identified in vaginal specimens by subtyping multiplex qPCR, which targets four clade-specific genetic markers, had frequencies of 53 % for clade 1, 25 % for clade 2, 32 % for clade 3 and 83 % for clade 4. Multiple clades were found in 70 % of samples. Single G. vaginalis clades were represented by clade 1 and clade 4 in 28 % of specimens. A positive association with BV was shown for clade 1 and clade 3, while clade 2 was positively associated with intermediate vaginal microflora, but not with BV. Clade 4 demonstrated no correlation with the disorder. The presence of multiple clades had a high positive association with BV, whereas G. vaginalis identified as a single clade was negatively linked with the condition. Polyclonal G. vaginalis infection may be a risk factor for BV.

نمونه متن ترجمه

Gardnerella vaginalis یک مولفه مهم در میکروفلور واژن انسان می باشد. این باکتری احتمالا در آسیب شناسی واژینوز باکتریال BV یک نقش کلیدی را ایفا می کند که شایع ترین بیماری واژن می باشد. در اینجا ما درباره ابداع، روایی سازی و تحلیل تطبیقی یک روش مولکولی تازه است که قادر به شناسایی G. vaginalis، کمیت سنجی و تعیین نوع نمونه های واژن غیرکشت شده است. با استفاده از دو سنجش PCR کمّی qPCR، ما به تحلیل بارهای باکتریایی G. vaginalis و توزیع دسته باکتریایی در 60 نمونه سواب واژینال بالینی پرداختیم. یک شیوع خیلی بالای پاتوژن توسط qPCR خاص نمونه نه تنها در میان بیماران BV (100 درصد)، بلکه در میان زنان سالم (97 درصد) آشکار شده است، هر چند غلظت G. vaginalis به طرز معنی داری در نمونه های غیرBV پایین تر می باشد. دستجات G. vaginalis که در نمونه های واژنی توسط تعیین نوع qPCR نوع multiplex شناسایی شده است، که هدفش چهار نشانگر ژنتیکی خاص دسته می باشد، دارای فراوانی های 53 درصدی برای دسته 1، 25 درصدی برای دسته 2، 32 درصدی برای دسته 3، و 83 درصدی برای دسته 4 می باشد. دستجات متعددی در 70 درصد نمونه های یافت گردید. دستجات G. vaginalis منفرد با دستجات 1 و 4 در 28 درصد نمونه مشخص گردید. یک رابطه مثبت با بیماری BV برای دستجات 1 و 3 نشان داده شد درحالیکه دسته 2 به طور مثبت با میکروفلور واژینال حدوسط مرتبط بوده است ولی با BV مرتبط نبوده است. دسته 4 نشان دهنده هیچ گونه همبستگی با این اختلال نیست. حضور دستجات متعدد دارای یک رابطه مثبت بالایی با بیماری BV می باشد، در صورتیکه G. vaginalis که به شکل یک دسته منفرد شناسایی شده است به طور منفی با این بیماری مرتبط بوده اند. عفونت G. vaginalis پلی کلونال می تواند یک ریسک فاکتور برای بیماری BV باشد.