تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جریان ها در مطالعه اداره عمومی – نشریه وایلی

عنوان فارسی: جریان ها در مطالعه اداره عمومی: مشاهدات تجربی و کیفی از بازبینی اداره عمومی، 2000-2009
عنوان انگلیسی: Trends in the Study of Public Administration: Empirical and Qualitative Observations from Public Administration Review, 2000–2009
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2011 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6114 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.11Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت عمومی
مجله: بررسی مدیریت عمومی - public administration review
دانشگاه: دانشگاه اوکلاهما
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چالش روش شناختی: ارزیابی توسعه موضوعی PAR

مشاهدات کمی بر روی PAR، 2000 – 2009

مجموع تعداد انتشارات

افزایش کمک های خارجی و تنوع جنسیتی، اما کاهش نویسندگان متخصص

تداوم علائق به موضوعات

الگوها در رویکردهای روش شناختی و تحلیل های تطبیقی

مشاهدات کیفی در مورد دهه گذشته: سه موضوع (تم) مهم

ارزیابی مدیریت عمومی جدید

پاسخگویی اجرایی به رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

روابط دانشگاهیان و متخصصان

مشاهدات نهایی: جریان ها و آینده

جریان ها در دهه گذشته

آینده مطالعه: حقایق و تکنیک ها برروی ارزش ها و اهداف

نمونه متن انگلیسی

What are the apparent research and methodological trends in PAR’s content over the past decade? From the perspective of the journal’s 70-year history, with its aim to “mesh” practitioner and academic knowledge creation, topical coverage since 2000 refl ects striking continuity, emphasizing many of the “bread and butter” administrative issues such as planning, human resources, budgeting, and public management. A marked increase in coverage is apparent in the application of more sophisticated quantitative statistical methodology, as well as in the number of female authors, while the number of practitioner authors declined sharply. Th roughout the fi rst turbulent decade of the twenty-fi rst century, three intellectual themes stood out: evaluations of New Public Management, connections between practitioners and academicians, and responsiveness to immediate social, economic, and political challenges. Given the constant demand for usable knowledge, scholars seem to have marginalized attention to the historical context and epistemological foundations of the study. Th e central challenge in the years ahead will be to eff ectively use research methods in response to the big questions of government and society that defy measurement.

نمونه متن ترجمه

جریان های تحقیقاتی و روش شناختی آشکار در محتوای PAR در طی دهه گذشته کدام اند؟ از منظر تاریخ 70 ساله مجله، با هدف آن برای غربال خلق دانش متخصصان و دانشگاهیان، پوشش موضوعی از سال 2000 نشان دهنده تداوم قابل توجه است که بر بسیاری از مسائل مختلف اجرایی مانند برنامه ریزی، منابع انسانی، بودجه بندی و مدیریت عمومی تاکید دارد. افزایش قابل توجه در پوشش در استفاده از روش آماری کمی پخته تر و همچنین در تعداد نویسندگان زن قابل مشاهده است در حالی که تعداد نویسندگان متخصص به شدت کاهش پیدا کرده است. در کل اول دهه متلاطم از قرن 21، سه طرح فکری ایجاد شدند: ارزیابی مدیریت عمومی جدید، ارتباطات بین متخصصان و دانشگاهیان و پاسخ گویی به چالش های فوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. با توجه به تقاضای دائمی برای دانش قابل استفاده، به نظر می رسد که پژوهشگران توجه خود به بافت تاریخی و بنیان های معرفت شناختیِ مطالعه را به حاشیه برده اند. چالش اصلی در سالهای پیش رو، استفاده موثر از روش های تحقیقاتی در پاسخ به پرسش های بزرگ دولت و جامعه است که نیازمند ارزیابی است.