تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله زمانبندی منابع پروژه و سطح بندی با استفاده از مدل های تصمیم چند مشخصه ای – نشریه الزویر

عنوان فارسی: زمانبندی منابع پروژه و سطح بندی با استفاده از مدل های تصمیم چند مشخصه ای (ویژگی): پیاده سازی مدل ها و مطالعه موردی
عنوان انگلیسی: Project resources scheduling and leveling using Multi-Attribute Decision Models: Models implementation and case study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 5.891 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 162 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 1.190 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0957-4174
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : F1554
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.15Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مدیریت پروژه، مدیریت صنعتی
مجله: سیستم های خبره با کاربردهای آن - Expert Systems With Applications
دانشگاه: گروه مهندسی تولید و مدیریت، دانشگاه دموکریتوس تریس، یونان
کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، زمانبندی پروژه، سطح بندی منبع، مدل های تصمیم چند مشخصه ای
کلمات کلیدی انگلیسی: Project management - Project scheduling - Resource leveling - Multi-Attribute Decision Models
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.01.035
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مشکل سطح بندی منبع

3- چارچوب ریاضیاتی

3-1 فلوچارت تصمیم

2-3 قوانین شرطی اولویت بندی فعالیت ها

3-3 مدل های تصمیم چند مشخصه ای

4- پیاده سازی چارچوب

5- نتایج و بحث

6- نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Project scheduling is one of the most vital processes in Project Management. It is a widely discussed topic in academic and practical circles due to its importance and complexity. Manpower, machines, materials and equipment are used for the execution of project activities, but these mostly have limited availability, which can constrain project scheduling procedures. Project resources might exceed or fall short of the resource demand in a project's time horizon. These considerations present issues to project managers who must try to properly allocate among these demands in order to achieve a near optimal utilization during a project's lifetime. Resource leveling is among the greatest challenges faced by project managers as the success of a project largely depends on it. This is because peaks and valleys in the resource usage histogram are responsible for cost overruns due to the necessary recruitment, dismissal and training of the personnel Moreover, issues may arise regarding the efficient management of available resources given that large peaks correspond to fluctuations in resource allocation during a project's life cycle or construction period. To address these issues, resource leveling provides procedures and frameworks that ensure the efficient management of resources to obtain smooth resource usage profiles. These procedures attempt to identify activities that should be delayed to resolve resource over-allocations under time and cost constraints. Given the existence of a variety of available rules that could be followed by project managers to prioritize activities, the paper at hand examines the implementation of five Multi-Attribute Decision Making models and how they perform in the scheduling of a solar park construction project. Namely these models are the Weighted Sum Method, Analytic Hierarchy Process, PROMETHEE, TOPSIS, Ordered Weighted Average (OWA) and Hybrid Weighted Average (HWA). Finally, the derived results are discussed in comparison with those obtained by the standard resource leveling procedures of MS-Project.

نمونه متن ترجمه

چکیده

زمانبندی پروژه یکی از حیاتی ترین فرایندها در مدیریت پروژه است. در مورد این عنوان در چرخه های آکادمیک و عملی زیادی صحبت شده است و این به دلیل اهمیت و پیچیدگی آن است. نوع بشر، ماشین آلات، مواد و تجهیزات برای اجرای فعالیت های پروژه استفاده شده اند، اما این موارد عمدتاً دسترسی محدودی دارند که می تواند رویه های زمان بندی پروژه را محدود کند. منابع پروژه می توانند بیشتر با کمتر از تقاضای منبع در افق زمانی پروژه باشند. این ملاحظارت مسائلی برای مدیران پروژه ایجاد می کنند که باید سعی کنند در میان این تقاضاها تخصیص درست را انجام دهند تا به بهره برداری نزدیک بهینه در طول مدت پروژه دست یابند. سطح بندی منبع از بزرگترین چالش هایی است که مدیران پروژه برای موفقیت پروژه وابستگی زیادی به آن دارند. این به دلیل نقاط اوج و دره هایی است که در هیستوگرام مصرف منبع مسئول تاراج هزینه ایجاد شده به دلیل بکارگیری الزامی، برکناری و آموزش پرسنل وجود دارد. به علاوه موضوعاتی در رابطه با مدیریت موثر منابع موجود با توجه به این مطلب پدیدار می شوند که نقاط اوج بزرگ متناظر با نوساناتی هستند که در تخصیص منبع در عرض سیکل زندگی یک پروزه یا دوره ساخت آن رخ می دهند. برای هدایت این موضوعات، سطح بندی منبع رویه ها و چارچوب های ارائه می کند که از مدیریت کارای منابع برای حصول نمایه های مصرف منبع هموار اطمینان می دهند. این رویه ها سعی در شناسایی فعالیت هایی دارند که باید برای حل تخصیص بیش از حد منبع تحت محدودیت های زمانی و هزینه ای به تعویق بیافتند. با توجه به وجود انواع مختلف قوانین موجود که می توانند توسط مدیران برای اولویت بندی فعالیت ها دنبال شوند، این مقاله پیده سازی پنج مدل تصمیم گیری چند مشخصه ای را می -آزماید و نشان می دهد که آن ها چگونه در زمانبندی پروژه ساخت پارک خورشیدی عمل می کنند. یعی این مدل ها روش مجموع وزن دهی شده، فرایند سلسع مراتب تحلیلی، PROMETHEE، TOPSIS، میانگین وزن دهی شده مرتب سازی شده (OWA) و میانگین وزن دهی شده پیوندی (HWA) هستند. در نهایت در مورد نتایج حاصل شده در مقایسه با نتایج بدست آمده با رویه های سطح بندی منبع استاندارد MS-Project صحبت شده است.