تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مواد هیبریدی آلی – غیر آلی هترومتالیک مبتنی بر پلی اگزومتالات

عنوان فارسی: مواد هیبریدی آلی - غیر آلی هترومتالیک مبتنی بر پلی اگزومتالات برای جذب سریع و تفکیک انتخابی متیلن بلو از محلول های آبی
عنوان انگلیسی: Polyoxometalates-based heterometallic organic– inorganic hybrid materials for rapid adsorption and selective separation of methylene blue from aqueous solutions
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2015 نشریه : Rsc
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F609 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.13Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیم آلی، شیمی تجزیه و شیمی کاربردی
مجله: انجمن سلطنتی شیمی - The Royal Society of Chemistry
دانشگاه: مؤسسه شیمی کاربردی چانگچون، آکادمی علوم چینی، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

چکیده

بخش ازمایشی

مواد و روش ها

سنتز (LnCu-POMs (1-4

جذب ، تفکیک و ازاد سازی رنگ

نمونه متن انگلیسی

In daily life, a large amount of dye-wastewater discharged poses a significant threat to the aqueous environment and human health due to its toxicity and even carcinogenicity.1 Therefore, the removal of these dyes is extremely important, but it will be more attractive if the recovery and recycling of raw materials can be realized at the same time, which is considerably challenging. In this regard, a lowcost and eco-friendly adsorption technology was considered to be more competitive2,3 than some other methods such as photocatalytic degradation, and so on.4,5 Activated carbon, as a traditional adsorbent in the treatment of dye-wastewater, is only effective for wastewater containing low concentrations of dye,6 and it has poor dye specificity due to its neutral framework. Thus, it is necessary to find a desirable adsorption material, which not only is able to reduce the pollutant organic dyes with high efficiency and low loss, but also realizes selective separation and recovery of raw materials. Polyoxometalates (POMs)-based organic–inorganic hybrid material may be a suitable choice. POMs, as an outstanding family of metaloxide clusters7,8 with controllable shape and size, highly electronegative, and oxo-enriched surfaces, are expected to exhibit good adsorption and selective separation towards cationic dyes because they may have a stronger attraction to cationic dyes than anionic dyes. Wang’s group recently reported a POM@MOF composite material, which demonstrates that various POMs incorporated into MIL-101 can improve the adsorption capacity for dyes.12 POMs-based hybrid materials as adsorption materials still have not been explored up to now, although they exhibit great potential for applications in various fields.9–11 With this in mind, we intend to design and synthesize novel POMs-based hybrid materials, and then further investigate their adsorption and regeneration behaviour for dye molecules from wastewater.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سری های LnCu- پلی اکسومتالات ها(POM ها) برای تصفیه رنگ- فاضلاب با جذب سریع( در طی 1 دقیقه) و بزرگ مقیاس( بیش از 3913 میلی گرم بر گرم) علاوه بر تفکیک انتخابی عالی رنگ های کاتیونی استفاده شدند. به علاوه، رنگ های جذب شده به راحتی جذب می شوند و POM ها بعد از سه سیکل، کارایی بسیار بالایی دارند.

در زندگی روز مره، مقدار زیادی از فاضلاب- رنگ تخلیه شده منجر به بروز تهدید یادی برای محیط های آبی و سلامت انسان به دلیل سمیت و حتی خاصیت سرطان زایی می شود. از این روی حذف این رنگ ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در صورتی که بازیافت مواد خام نیز در عین حال صورت بگیرد( که یک چالش بزرگ محسوب می شود)، جذاب تر خواهد بود. در این رابطه، یک فناوری جذب کم هزینه و سازگار با محیط زیست رقابتی تر از روش های دیگر نظیر تجزیه فوتوکاتالیستی می باشد. کربن فعال، به عنوان یک جاذب سنتی در تصفیه فاضلاب- رنگ برای فاضلاب حاوی غلظت های پایین رنگ موثر است و دارای ویژگی رنگی ضعیفی به دلیل چارچوب خنثی می باشد. به این ترتیب یافتن یک ماده جذب مطلوب که قادر به کاهش رنگ های آلی اینده با کارایی بالا باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر پلی اکسومتالات می توانند یک گزینه خوب باشند. POM ها به عنوان یک خانواده برجسته از خوشه های متالوکسید با شکل و اندازه قابل کنترل، الکترونگاتیوه بالا و سطوح غنی از اکسیژن می باشند که جذب و تفکیک انتخابی خوبی را نسبت به رنگ های کاتیونی نشان می دهد زیرا آن ها دارای جذب قوی تری برای رنگ های کاتیونی نسبت به رنگ های آنیونی می باشند. گروه وانگ اخیرا یک ماده کامپوزیت POM@MOF را گزارش کرده است که نشان می دهد POM های مختلف قرار گرفته در MIL-101 موجب بهبود ظرفیت جذب برای رنگ ها می شود(12). با توجه به همین، هدف ما طراحی و سنتز مواد هیبریدی مبتنی بر POM جدید و سپس بررسی رفتار جذب برای مولکول ها از فاضلاب است.