ترجمه مقاله مروری بر اپیدمولوژی ناباروری اولیه در ایران - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله مروری بر اپیدمولوژی ناباروری اولیه در ایران - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مروری بر اپیدمولوژی ناباروری اولیه در ایران
عنوان انگلیسی
An Overview of the Epidemiology of Primary Infertility in Iran
صفحات مقاله فارسی
5
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2009
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F577
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اپیدمیولوژی و بیولوژی تولید مثل
مجله
مجله تولید مثل و ناباروری - Journal of Reproduction & Infertility
دانشگاه
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
کلمات کلیدی
ناباروری، ناباروری اولیه، ایران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد روش ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Introduction: This article compares the prevalence of primary infertility in Iran estimates provided by different studies. No other study had provided a review about the researches related to epidemiology of infertility in the country. Materials and Methods: A literature review was undertaken using the scientific resources on the internet and the list of national projects obtained from Deputy of Research and Technology, of Iran Ministry of Health and Medical Education (MOH & ME) and relevant research centers. These resources were attentively reviewed to find about national studies on the epidemiology of primary infertility in Iran during the last decade. Based on their design quality, the National Infertility Study (NIS) (2004- 2005), National Health Survey (NHS) (2001) and Tehran Study (1997) were considered for the research. Results: Current primary infertility estimated by National Health Survey (NHS) was 2.8% and by National Infertility Survey (NIS) 3.4%. Tehran study and NIS estimated the prevalence of lifetime primary infertility to be 21.9% and 24.9%, respectively. The minimum prevalence of lifetime primary infertility was found to be 15.8% for the marriage age of 19-27 by Tehran study and 17.2% for the marriage age of 21-26 by NIS. Conclusion: On the average, 21-22% of women experience primary infertility during their marital life. The best age of marriage for women in Iran seems to be 20-27 years. At this age group, the lowest number of women (16-18%) would experience primary infertility.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه : این مقاله به مقایسه شیوع ناباروروی اولیه در ایران بر اساس مطالعات مختلف می پردازد. هیچ مطالعه دیگری به بررسی و مرور منابع تحقیقات در مورد اپیدمولوژی ناباروری اولیه در این کشور نپرداخته است.
مواد و روش ها : مرور منابع با استفاده از منابع علمی اینترنتی و فهرستی از پروژه ها و طرح های ملی از معاونت علوم و فناوری، وزات بهداشت و اموزش پزشکی(MOH و ME) و مراکز تحقیقاتی مشابه انجام شد. این منابع به بررسی مطالعات ملی در خصوص اپیدمولوژی ناباروری اولیه در ایران پرداخته اند. بر اساس کیفیت طراحی، مطالعه ناباروری ملی، تحقیقات سلامت ملی و تهران(1997) برای تحقیق استفاده شدند.
نتایج : ناباروری اولیه فعلی براورد شده توسط تحقیقات سلامت ملی برابر با 2.8 درصد و توسط تحقیقات ناباروری ملی(NIS) برابر با 3.4 درصد بود. مطالعه تهران و NIS، شیوع ناباروری اولیه زندگی را به ترتیب 21.9 و 24.9 درصد نشان داد. حداقل شیوع ناباروری اولیه 15.8 درصد برای سن ازدواج 19-27 توسط مطالعه تهران و 17.2 درصد برای سن 21-26 توسط NIS بود.
نتیجه گیری : به طور متوسط، 21.22 درصد زنان در طی زندگی زناشویی خود ناباروری اولیه را تجربه می کنند. بهترین سن ازدواج برای زنان در ایران 20-27 سال است. در این گروه سنی، کم ترین تعداد زنان 16=18 درصد ، ناباروری اولیه را تجربه می کنند

بدون دیدگاه