تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن
عنوان انگلیسی: Optimal weights in DEA models with weight restrictions
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F693 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.26Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بهینه سازی سیستم ها
مجله: مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی - European Journal of Operational Research
دانشگاه: دانشکده تجارت و اقتصاد، دانشگاه لفبورو، انگلستان
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، مدل مضرب، محدودیت های وزن، مبادله (بده-بستان) تولید
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

محدودیت های وزن

اهمیت

محدودیت های وزن و مبادله تولید

مدل های مضربی با محدودیت های وزن

مدل های پوششی با مبادله تولید

مثال انگیزشی

نتایج اصلی

مدل کسری خطی

مدل ماکزیمم( بیشینه)

مورد VRS

خلاصه و بحث

پیوست الف: اثبات

پیوست ب: مثال های بیشتر

نمونه متن انگلیسی

Abstract

According to a conventional interpretation of a multiplier DEA model, its optimal weights show the decision making unit under the assessment, denoted DMUo, in the best light in comparison to all observed DMUs. For multiplier models with additional weight restrictions such an interpretation is known to be generally incorrect (specifically, if weight restrictions are linked or nonhomogeneous), and the meaning of optimal weights in such models has remained unclear. In this paper we prove that, for any weight restrictions, the optimal weights of the multiplier model show DMUo in the best light in comparison to the entire technology expanded by the weight restrictions. This result is consistent with the fact that the dual envelopment DEA model benchmarks DMUo against all DMUs in the technology, and not only against the observed DMUs. Our development overcomes previous concerns about the use of weight restrictions of certain types in DEA models and provides their rigorous and meaningful interpretation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بر طبق تفسیر مرسوم از یک مدل تحلیل پوششی داده مضربی، اوزان بهینه آن در بهترین حالت یک واحد تصمیم گیری تحت ارزیابی موسوم به DMU0 را در مقایسه با همه واحد های تصمیم گیری مشاهده شده نشان می دهند. برای مدل های مضربی با محدودیت های وزنی اضافی، این تفسیر به طور کلی ناصحیح و غلط می باشد( به ویژه اگر محدودیت های وزنی به صورت پیوسته یا ناهمگن باشند) و معنی اوزان بهینه در این مدل ها به صورت مبهم باقی مانده است. در این مقاله، ما اثبات می کنیم که به ازای هر گونه محدودیت های وزنی، اوزان بهینه مدل مضربی، DMU0 را در بهترین حالت در مقایسه با کل فناوری توسعه داده شده توسط محدودیت های وزنی نشان می دهد. این نتیجه مطابق با این واقعیت است که مدل تحلیل پوششی مضاعف، واحد های تصمیم گیری DMU0 را در برابر همه DMU ها در فناوری و نه تنها در برابر واحد های تصمیم گیری مشاهده شده، نشان می دهند. مدل توسعه داده شده بر همه نگرانی های قبلی مربوط به استفاده از انواع خاص محدودیت های وزن در مدل های تحلیل پوششی داده ها غلبه کرده و تفسیری قوی و معنی دار از آن ها ارایه می کند.