تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل
عنوان انگلیسی: On climate variabilityin Northeast of Brazil
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2004 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F623 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.08Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: تغییرات آب و هوایی اقلیمی
مجله: مجله محیط های خشک - Journal of Arid Environments
دانشگاه: گروه علوم زیستی، دانشگاه فدرال Campina Grande، برزیل
کلمات کلیدی: تبخیر و تعرق مرجع، تبخیر تشتک کلاس A، بارندگی، دمای هوا، رطوبت نسبی، شاخص خشکی، روند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-منطقه مورد مطالعه

2-1 توصیف محل

2-2 اقلیم، خاک و پوشش گیاهی

3-مواد و روش ها

3-1 شاخص خشکی

3-2 تبخیر و تعرق مرجع

3-3 تشخیص روند

4-نتایج و بحث

5-جمع بندی و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The time-series (annual period and dry- and wet-season) of eight climatic variables were analysed to ascertain the existence of climate variability in Northeast of Brazil. Results indicated generallyincreasing trends in most of these variables (statisticallysignificant at po0:01 or o0:05) byMann–Kendall test. However, relative humidityand rainfall presented decreasing behavior. The studyshowed that most of the stations studied are going through a process of environmental dryness. The results also suggest that the historical trends may be related to climate variabilityin Northeast of Brazil, which affects both semi-arid and coastal part of the region.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سری های زمانی( دوره سالانه و فصل خشک و مرطوب) هشت متغیر اقلیمی برای درک وجود تغییرات اقلیمی در شمال شرق برزیل تحلیل شده اند. نتایج روند افزایشی عمومی را در بیشتر این متغیر ها( معنی داری در سطح p<0:01 یا P>0:05) از طریق تست من کندال نشان داد. با این حال، رطوبت نسبی و بارندگی یک روند نزولی را نشان داد. مطالعه نشان داد که بیشتر ایستگاه های مطالعه شده تحت فرایند خشکی محیطی قرار گرفته اند. هم چنین نتایج نشان داد که تغییرات تاریخی می تواند مربوط به تغییرات اقلیمی در شمال شرق برزیل باشد که بر بخش ساحلی و نیمه خشک منطقه تاثیر می گذارد.