ترجمه مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل
عنوان انگلیسی
On climate variabilityin Northeast of Brazil
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2004
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F623
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
تغییرات آب و هوایی اقلیمی
مجله
مجله محیط های خشک - Journal of Arid Environments
دانشگاه
گروه علوم زیستی، دانشگاه فدرال Campina Grande، برزیل
کلمات کلیدی
تبخیر و تعرق مرجع، تبخیر تشتک کلاس A، بارندگی، دمای هوا، رطوبت نسبی، شاخص خشکی، روند
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-منطقه مورد مطالعه
2-1 توصیف محل
2-2 اقلیم، خاک و پوشش گیاهی
3-مواد و روش ها
3-1 شاخص خشکی
3-2 تبخیر و تعرق مرجع
3-3 تشخیص روند
4-نتایج و بحث
5-جمع بندی و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The time-series (annual period and dry- and wet-season) of eight climatic variables were analysed to ascertain the existence of climate variability in Northeast of Brazil. Results indicated generallyincreasing trends in most of these variables (statisticallysignificant at po0:01 or o0:05) byMann–Kendall test. However, relative humidityand rainfall presented decreasing behavior. The studyshowed that most of the stations studied are going through a process of environmental dryness. The results also suggest that the historical trends may be related to climate variabilityin Northeast of Brazil, which affects both semi-arid and coastal part of the region.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سری های زمانی( دوره سالانه و فصل خشک و مرطوب) هشت متغیر اقلیمی برای درک وجود تغییرات اقلیمی در شمال شرق برزیل تحلیل شده اند. نتایج روند افزایشی عمومی را در بیشتر این متغیر ها( معنی داری در سطح p<0:01 یا P>0:05) از طریق تست من کندال نشان داد. با این حال، رطوبت نسبی و بارندگی یک روند نزولی را نشان داد. مطالعه نشان داد که بیشتر ایستگاه های مطالعه شده تحت فرایند خشکی محیطی قرار گرفته اند. هم چنین نتایج نشان داد که تغییرات تاریخی می تواند مربوط به تغییرات اقلیمی در شمال شرق برزیل باشد که بر بخش ساحلی و نیمه خشک منطقه تاثیر می گذارد.

بدون دیدگاه