ترجمه مقاله آنالیز کمی اسانس ها در عطر با وضوح منحنی چند متغیره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز کمی اسانس ها در عطر با وضوح منحنی چند متغیره - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تجزیه تحلیل کمی اسانس ها در عطر با استفاده از وضوح منحنی چند متغیره همراه با کروماتوگرافی گازی دو بعدی جامع
عنوان انگلیسی
Quantitative analysis of essential oils in perfume using multivariate curve resolution combined with comprehensive two-dimensional gas chromatography
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F915
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
مجله شیمی تحلیلی - Analytica Chimica Acta
دانشگاه
موسسه شیمی و موسسه ملی علوم و فناوری بیوانفورماتیک (INCTBio)، برزیل
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.aca.2011.05.003
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2-2 مواد و روش ها
2-1 نمونه ها و مواد
2-2 GC×GC-FID
2-3 تجزیه تحلیل کمی
3-نتایج و بحث
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The use of multivariate curve resolution (MCR) to build multivariate quantitative models using data obtained from comprehensive two-dimensional gas chromatography with flame ionization detection (GC × GC-FID) is presented and evaluated. The MCR algorithm presents some important features, such as second order advantage and the recovery of the instrumental response for each pure component after optimization by an alternating least squares (ALS) procedure. A model to quantify the essential oil of rosemary was built using a calibration set containing only known concentrations of the essential oil and cereal alcohol as solvent. A calibration curve correlating the concentration of the essential oil of rosemary and the instrumental response obtained from the MCR-ALS algorithm was obtained, and this calibration model was applied to predict the concentration of the oil in complex samples (mixtures of the essential oil, pineapple essence and commercial perfume). The values of the root mean square error of prediction (RMSEP) and of the root mean square error of the percentage deviation (RMSPD) obtained were 0.4% (v/v) and 7.2%, respectively. Additionally, a second model was built and used to evaluate the accuracy of the method. A model to quantify the essential oil of lemon grass was built and its concentration was predicted in the validation set and real perfume samples. The RMSEP and RMSPD obtained were 0.5% (v/v) and 6.9%, respectively, and the concentration of the essential oil of lemon grass in perfume agreed to the value informed by the manufacturer. The result indicates that the MCR algorithm is adequate to resolve the target chromatogram from the complex sample and to build multivariate models of GC × GC-FID data.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
استفاده از وضوح منحنی چند متغیره(MCR) برای ایجاد مدل های کمی چند متغیره با استفاده از داده های بدست آمده از کروماتوگرافی گازی دو بعدی جامع با تشخیص یونیزاسیون شعله ای (Gc×GC-FID) بررسی شده و در این جا ارزیابی می شود. الگوریتم MCR برخی از ویژگی های مهم نظیر مزیت درجه دوم و بازیابی پاسخ ابزاری را برای هر مولفه خالص بعد از بهینه سازی با روش حداقل مربعات متناوب(ALS) دارد. یک مدل برای اندازه گیری کمی اسانس روزماری با استفاده از مجموعه کالیبراسیون حاوی غلظت های مشخص اسانس و الکل غلات به عنوان حلال ایجاد شد. منحنی واسنجی که بین غلظت اسانس رزماری و پاسخ ابزاری بدست آمده از الگوریتم MCR-ALS همبستکی برقرار می کند، ایجاد شد و این مدل واسنجی برای پیش بینی غلظت روغن در نمونه های ترکیبی( ترکیبی از اسانس، اسانس آناناس و عطر تجاری) استفاده شد. مقادیر خطای مربع میانگین پیش بینی(RMSEP) و مقادیر خطای مربع میانگینانحراف درصد(RMSPD) بدست آمده به ترتیب برابر با 0.4%(V/V) و 7.2 درصد بود. به علاوه،دومین مدل ساخته شده و برای ارزیابی صحت روش استفاده شد.
یک مدل برای سنجش کمی اسانس علف لیمو ایجاد شده و غلظت آن در مجموعه ارزیابی و نمونه های عطر واقعی پیش بینی شد.RMSEP و RMSPD به ترتیب 0.5 و 6.9 درصد بود و غلظت اسانس علف لیمو در عطر با مقادیر بدست آمده توسط کارخانه مشابه بود. نتایج نشان داد که الگوریتم MCR برای حل کروماتوگرام هدف از نمونه پیچیده و ایجاد مدل های چند متغیره از داده های GC×GC-FID کافی است.

بدون دیدگاه