ترجمه مقاله آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در بهداشت و درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در بهداشت و درمان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آگاهی دانشجویان پرستاری از نابرابری در بهداشت و درمان – یک چشم انداز متقاطع
عنوان انگلیسی
Nursing students' awareness of inequity in healthcare — An intersectional perspective
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1282
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پرستاری
مجله
آموزش پرستار امروز - Nurse Education Today
دانشگاه
دانشکده بهداشت، مراقبت و رفاه اجتماعی، دانشگاه ملبورن، سوئد
کلمات کلیدی
تقاطعی بودن، جنس، قومیت، سن، قدرت، پرستاری تلفنی، برابری در مراقبت بهداشتی، دانشجویان پرستاری
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.10.009
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
1-1 پیش زمینه
1-2 هدف
1-3 سوالات تحقیقاتی
2- روش
2-1 طراحی
2-2 نمونه و تنظیم
2-3 روش اجرایی
2-4 ملاحظات اخلاقی
2-5 پرسشنامه
2-6 تحلیل داده ها
3- نتیجه
3.1 اظهار نظرات متنی آزاد
4- بررسی
4-1 ملاحظات روش
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Objective The overall aim of the present study was to explore awareness of inequity in healthcare and the intersection between different structures of power among nursing students. Another aim was to delineate the knowledge and use of Swedish Healthcare Direct in this group.

Design The study had a descriptive design with a quantitative approach.

Participants The sample consisted of 157 nursing students from three universities in central Sweden.

Methods The students filled out a study specific questionnaire in class. The questionnaire consisted of short descriptions of twelve fictive persons who differed in gender, age, and ethnicity, with questions about their life situation. The mean was calculated for each assessed fictive person for every item. In the next step, the assessments were ranked from the lowest probability to the highest probability. A ‘Good life-index’ consisting of quality of life, power over own life, and experience of discrimination, was also calculated. Free text comments were analysed qualitatively.

Results People with Swedish names were assessed to have the highest probability of having a good life. Among those with Swedish names, the oldest woman was assessed as having the lowest probability of a good life. All students had knowledge about Swedish Healthcare Direct, but more female students had used the service compared to male students.

Conclusions The results indicate that the nursing students had awareness of how power and gender, ethnicity and age, are related. Based on the free text comments, the questions and the intersectional perspective seemed to evoke some irritation which points to their sensitive nature. Therefore, the questionnaire could be used as a tool to start a discussion of equity in healthcare and in interventions where the aim is to raise awareness of inequality and intersectionality.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: هدف کلی پژوهش حاضر, کشف آگاهی از نابرابری در بهداشت و درمان و تقاطع بین ساختارهای مختلف قدرت در میان دانشجویان پرستاری بود. هدف دیگر پژوهش حاضر, مشخص نمودن آگاهی و استفاده از رهنمود بهداشت و درمان سوئد در این گروه بود.
طراحی: این مطالعه دارای یک طراحی توصیفی با رویکرد کمیت گرا است.
شرکت کنندگان: نمونه 157 نفری از دانشجویان پرستاری از سه دانشگاه در مرکز سوئد.
روش ها: دانشجویان، پرسشنامه خاص مطالعه را در کلاس پر نمودند. این پرسشنامه شامل شرح کوتاهی از دوازده نفر خیالی بود که از نظر جنس، سن، و قومیت متفاوت تفاوت داشتند و پرسش های در مورد وضعیت زندگی آنها مطرح شد. میانگین برای هر فرد خیالی ارزیابی شده برای هر مورد محاسبه شد. در مرحله بعد، ارزیابی ها از پایین ترین احتمال تا بالاترین احتمال رتبه بندی شدند. 'شاخص زندگی خوب' متشکل از کیفیت زندگی، قدرت در زندگی خود، و تجربه تبعیض نیز محاسبه شد. اظهار نظرات متنی آزاد از نظر کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: افراد با اسامی سوئدی, با بالاترین احتمال داشتن یک زندگی خوب ارزیابی شدند. در میان افراد با اسامی سوئدی ، قدیمی ترین زن به عنوان فرد دارای کمترین احتمال یک زندگی خوب ارزیابی شد. همه دانشجویان, در مورد رهنمود بهداشت و درمان سوئد آگاهی داشتند، اما دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر, از خدمات بیشتر استفاده کرده بودند.
نتیجه گیری ها: نتایج نشان می دهند که دانشجویان پرستاری دارای آگاهی از نحوه ارتباط قدرت و جنسیت، قومیت و سن هستند. بر اساس اظهار نظر متن آزاد، به نظر می رسد پرسش ها و دیدگاه های متقاطع موجب برخی از ناراحتی ها شود که به ماهیت حساس آنها اشاره می کنند. بنابراین، پرسشنامه می تواند به عنوان یک ابزار برای شروع یک بحث از عدالت در بهداشت و درمان و در مداخلاتی که در آن هدف, افزایش آگاهی از نابرابری و تقاطع است, استفاده شود.

بدون دیدگاه