ترجمه مقاله یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی - نشریه CellPress
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک نام گذاری ساده برای یک کمپلکس پمپ پروتئینی: ژن های VHA ،H+-ATPase غشائی را کد می کنند
عنوان انگلیسی
A simple nomenclature for a complex proton pump: VHA genes encode the vacuolar H+-ATPase
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2002
نشریه
CellPress
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F672
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی و ژنتیک
مجله
موضوعات جدید در علوم گیاهی - TRENDS in Plant Science
فهرست مطالب
پمپی با عملکردهای مختلف
تشخیص ژن‌های کد کننده ی زیرواحدهای V-ATPase
ژن های منفرد و چند گانه که زیر واحد های V1 و V0 را کد می کنند
دستورالعمل های آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The vacuolar-type H+-ATPase acidifies intracellular compartments and is essential for many processes, including cotransport, guard cell movement, development, and tolerance to environmental stress. We have identified at least 26 genes encoding subunits of the vacuolar-type H+-ATPase in the Arabidopsis thaliana genome, although inconsistent nomenclature of these genes is confusing. The pump consists of subunits A through H of the peripheral V1 complex, and subunits a, c, c′′ and d of the Vo membrane sector. Most V1 subunits are encoded by a single gene, whereas Vo subunits are encoded by multiple genes found in duplicated segments of the genome. We propose to name these genes VHA-x, where x represents the letter code for each subunit. Applying a consistent nomenclature will help us to understand how the expression, assembly and activity of this pump are integrated with plant growth, signaling, development and adaptation.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
H+-ATPase غشائی ترکیبات درون سلولی را اسیدی می کند و برای بسیاری از فرآیندها از جمله هم انتقالی، حرکت سلول های نگهبان، تکوین و مقاومت به استرس های محیطی لازم است. ما حداقل 26 ژن کد کننده ی H+-ATPase نوع غشائی را در ژنوم آرابیدوپسیس تالیانا شناسایی کرده ایم، با این وجود نام گذاری ناهماهنگ این ژنها گیج کننده  است. این پمپ دارای زیر واحدهای A در میان H از کمپلکس V1 محیطی و زیرواحدهای a.c.c″ وd از بخش غشایی v0 می‌باشد. بیشتر زیرواحدهای v1 به وسیله ی یک ژن واحد کد می‌شوند، درحالی که زیرواحدهای V0 به وسیله ی چندین ژن کد می شوند که در قطعات مضاعف‌شده‌ی ژنوم یافت می‌شوند. ما پیشنهاد کردیم این ژن ها را VHA-X نام گذاری کنیم، در این جا X نماینده ی کد حرف هر زیرواحد است. کاربرد یک نامگذاری سازگار به ما برای فهم اینکه چطور بیان کمک خواهد کرد، تجمع و فعالیت این پمپ ها با رشد، سیگنالینگ، تکوین و سازش گیاه الحاق می‌شود.

بدون دیدگاه