ترجمه مقاله تشکیل سنگ کلیه در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در جامعه - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تشکیل سنگ کلیه در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در جامعه - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تشکیل سنگ کلیه در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در جامعه
عنوان انگلیسی
Nephrolithiasis in patients with inflammatory bowel disease in the community
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2013
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F498
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
نفرولوژی و آسیب شناسی پزشکی
مجله
مجله بین المللی نفرولوژی و بیماری های رنوواسکولار - International Journal of Nephrology and Renovascular Disease
دانشگاه
کامپو گراند، برزیل
کلمات کلیدی
شاخص های فعالیت کلینیکی، بیماری کروهن، بیماری التهابی روده، تشکیل سنگ کلیه، کولیت زخمی
فهرست مطالب
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
منافع شخصی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Background

Inflammatory bowel disease (IBD) has been associated with renal stone formation. The objective of this study was to determine prospectively the prevalence of nephrolithiasis in a community-based population of patients with IBD and to analyze factors associated with renal calculus formation. Methods: Screening renal ultrasound was performed in a well characterized cohort of patients seen between 2009 and 2012 at an IBD clinic. We enrolled 168 patients, including 93 with Crohn’s disease and 75 with ulcerative colitis. Clinical and phenotypic variables associated with asymptomatic nephrolithiasis were determined. Results: Nephrolithiasis was detected in 36 patients with Crohn’s disease and in 28 patients with ulcerative colitis (38% for both). Although none of the patients had been previously hospitalized for symptomatic nephrolithiasis, nine with Crohn’s disease and five with ulcerative colitis had recurrent urinary tract infections or hydronephrosis. In patients with Crohn’s disease, ileocolonic (L3) disease was associated with a greater risk of nephrolithiasis than was ileal (L1) or colonic (L2) disease (odds ratio [OR] 2.3, 95% confidence interval [CI] 1.8–7). Active ulcerative colitis (regardless of severity) represented a significant risk factor for formation of renal calculi (OR 4.2, 95% CI 1.1–15, P = 0.02). Conclusion: In surgery-naïve patients with IBD in the community, asymptomatic nephrolithiasis is common and should be considered when renal dysfunction or infection is detected.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
زمینه و هدف: بیماری التهابی روده با تشکیل سنگ کلیه مرتبط است. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع سنگ کلیه در یک جمعیت مبتلا به بیماری التهابی روده بوده و به منظور تحلیل عوامل مرتبط با تشکیل سنگ کلیه می باشد.
روش کار: تصویربرداری فرا صوتی از کلیه در یک گروه مشخص از بیماران بین سالهای 2009 و 2012 در کلینیکIBD (بیماری التهابی روده) انجام شد.
ما 168 بیمار را ثبت نام کردیم، شامل 93 نفر با بیماری کرون و 75 نفر با کولیت زخمی (ورم همراه با زخم). تنوع کلینیکی و فنوتیپی مرتبط با تشکیل سنگ کلیه بدون علائم تعیین شد.
یافته ها : سنگ کلیه در 36 بیمار مبتلا به بیماری کرون و در 26 بیمار مبتلا به بیماری کولیت زخمی ( 38 درصد برای هردو مورد) مشاهده شد. اگرچه هیچ یک از بیماران به دلیل سنگ کلیه بدون علایم قبلاً بستری نشده بودند، نه نفر با بیماری التهابی و پنج نفر با کولیت زخمی، ورم کلیه و یا عفونت عود کننده مجرای ادراری داشتند.
در بیماران مبتلا به بیماری کرون، بیماری های کلون روده (L3) با خطر بزرگتر از تشکیل سنگ کلیه مربوط به بیماری در روده دراز (L1) یا کلون (L2) همراه بود (نسبت احتمال وقوع[OR] 2.3, 95% فاصله اطمینان [CI] 1.8-7). کولیت زخمی فعال (صرفنظر از شدت) نشان دهنده ی عامل مهم خطر برای تشکیل سنگ کلیه می باشد. (OR 4.2, 95% CI 1.1-15, P=0.02)
نتیجه گیری: در جراحی ساده بیماران با IBD (بیماری التهابی روده) در جامعه، سنگ کلیه بدون علایم معمول بوده و زمانی که التهاب یا عمل غیر عادی کلیه مشاهده شد باید به آن رسیدگی کرد.

بدون دیدگاه