تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدلی برای مسیر فاکتور بافتی به ترومبین

عنوان فارسی: مدلی برای مسیر فاکتور بافتی به ترومبین
عنوان انگلیسی: A Model for the Tissue Factor Pathway to Thrombin
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 1994 نشریه : Jbc
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7286 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.51Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، ریاضی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیوشیمی، میکروبیولوژی و ریاضی کاربردی
مجله: مجله شیمی زیستی - THE JOURNAL OF Biological CHEMISTRY
دانشگاه: گروه بیوشیمی، مجتمع علوم بهداشتی، دانشگاه ورمونت، دانشکده پزشکی، برلینگتون
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

واکنش های مربوطه در انعقاد 1

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

A mathematical simulation of the tissue factor pathway to the generation of thrombin has been developed using a combination of empirical, estimated, and deduced rate constants for reactions involving the activation of factor E, X, V, and VIII, in the formation of thrombin, as well as rate constants for the assembly of the coagulation enzyme complexes which involve factor VIIIa-factor Ma (intrinsic tenase) and factor Va-Xa (prothrornbinase) assembled on phospholipid membrane. Differential equations describing the fate of each species in the reaction were developed and solved using an interactive procedure based upon the Runge-Kutta technique. In addition to the theoretical considerations involving the reactions of the tissue factor pathway, a physical constraint associated with the stability of the factor VIIIa-factor IXa complex has been incorporated into the model based upon the empirical observations associated with the stability of this complex. The model system provides a realistic accounting of the fates of each of the proteins in the coagulation reaction through a range of initiator (factor VIIa-tissue factor) concentrations ranging from 5 PM to 5 n~. The model is responsive to alterations in the concentrations of factor VIII, factor V, and their respective activated species, factor VIIIa and factor Va, and overall provides a reasonable approximation of empirical data. The computer model permits the assessment of the reaction over a broad range of conditions and provides a useful tool for the development and management of reaction studies.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک شبیه سازی ریاضی درباره مسیر فاکتور بافتی به منظور تشکیل ترومبین با کمک ترکیبی از ثابت های سرعت تجربی، تخمینی، و استنباطی برای واکنش های درگیر در فعالسازی فاکتورهای IX، X، V، و VIII، در شکل گیری ترومبین، و هم چنین ثابت های سرعت برای همگذاری کمپلکس های آنزیم انعقادی که فاکتور VIIIa – فاکتور IXa (تنـاز داخلی ) و فاکتور Va-Xa (پروترومبینــــاز) گرد آمده در غشاء فسفولیپیدی را در بر می گیرد، پایه ریزی گشته است. معادلات دیفرانسیل توصیف کننده سرنوشت هر یک از گونه های موجود در واکنش توسعه داده شدند و با استفاده از یک روند تعاملی مبتنی بر شیوه موسوم به رانگ – کوتا حل و فصل گردیدند.

افزون بر ملاحظات نظری مربوط به واکنش های مسیر فاکتور بافتی، یک محدودیت فیزیکی مرتبط با ثبات کمپلکس فاکتور VIIIa – فاکتور IXa در این مدل بر مبنای مشاهدات تجربی مرتبط با ثبات این کمپلکس گنجانده شده است. سیستم این مدل بررسی واقع بینانه ای را از سرنوشت هر یک از پروتئین های موجود در واکنش انعقادی از طریق گستره ای از غلظت های آغازگرها (فاکتور VIIa - فاکتور بافتی) در محدوده pM 5 الی nM 5 فراهم می نماید.

این مدل نسبت به تغییرات انجام پذیرفته در غلظت فاکتور VIII، فاکتور V، و گونه های فعال مربوط به آن ها، فاکتور VIIIa و فاکتور Va پاسخگو بوده، و به طور کلی تقریب منطقی را درباره داده های تجربی ارائه می نماید. این مدل کامپیوتری امکان ارزیابی واکنش را در طیف گسترده ای از شرایط فراهم ساخته و ابزار کارآمدی را برای توسعه و مدیریت مطالعات مربوط به واکنش فراهم می نماید.