ترجمه مقاله نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب
عنوان انگلیسی
A magnetic nanomaterial modified with poly-lysine for efficient removal of anionic dyes from water
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F926
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و شیمی آلی
مجله
مجله مهندسی شیمی - Chemical Engineering Journal
دانشگاه
مؤسسه شیمی آلی، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه شاندونگ، چین
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.09.094
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2 آزمایش
2-1 دستگاه ها و معرف ها
2-2 تعیین مشخصات
2-3 تهیه نانوذرات مغناطیسی
آزمایشات جذب
آزمایشات دفع
نتایج و بحث
3-2-2 سینتیک جذب
3-2-3 ایزوترم های جذب سطحی
3-2-4 بازیافت جاذب
4-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This work describes the synthesis and adsorption behavior of Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs) modified with 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS) and poly-lysine (P-Lys). The magnetic nanoparticles were characterized by infra-red spectra, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, thermogravimetric analysis and X-ray photoelectron spectroscopy. To understand the adsorption mechanism of the MNPs, we investigated anionic dye uptake capacity of Fe3O4@GPTMS@P-Lys as a function of contact time, dye concentration and pH. The MNPs could effectively remove anionic dyes including methyl blue (MB), orange I (OR-I), amaranth (AM) and acid red 18 (AR-18) from water solution. Furthermore, the improved adsorbent showed convenient separation and efficient reusability, and enhanced the adsorption capacity for anionic dyes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه توصیفی از سنتز و رفتار جذب نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده با پلی لیزین و 3-گلیکوزید اکسی پروپیل تری متوکسیلین ارایه می کند. نانوذرات مغناطیسی با طیف های مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی عبوری، انکسار اشعه ایکس، تحلیل ترموگراویمتری و طیف سنج فوتوالکترون اشعه ایکس مشخص شدند. برای درک مکانیسم جذب MNP، ما به بررسی ظرفیت جذب آنیونی Fe3O4@GPTMS@P-Lys به صورت تابعی از زمان، غلظت رنگ و اسیدیته پرداختیم.MNP می تواند به طور موثری رنگ های آمیونی از جمله متیل بلو، اورانژ، آمارانث و قرمز اسیدی 18 از محلول آبی حذف کرد. به علاوه، جاذب اصلاح شده، تفکیک و قابلیت استفاده مجدد کارامدی را نشان داده وظرفیت جذب رنگ های آنیونی افزایش یافت.

بدون دیدگاه