تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب – نشریه الزویر

عنوان فارسی: نانومواد مغناطیسی اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف کارآمد رنگ های آنیونی از آب
عنوان انگلیسی: A magnetic nanomaterial modified with poly-lysine for efficient removal of anionic dyes from water
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F926 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.35Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و شیمی آلی
مجله: مجله مهندسی شیمی - Chemical Engineering Journal
دانشگاه: مؤسسه شیمی آلی، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه شاندونگ، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.09.094
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2 آزمایش

2-1 دستگاه ها و معرف ها

2-2 تعیین مشخصات

2-3 تهیه نانوذرات مغناطیسی

آزمایشات جذب

آزمایشات دفع

نتایج و بحث

3-2-2 سینتیک جذب

3-2-3 ایزوترم های جذب سطحی

3-2-4 بازیافت جاذب

4-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This work describes the synthesis and adsorption behavior of Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs) modified with 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS) and poly-lysine (P-Lys). The magnetic nanoparticles were characterized by infra-red spectra, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, thermogravimetric analysis and X-ray photoelectron spectroscopy. To understand the adsorption mechanism of the MNPs, we investigated anionic dye uptake capacity of Fe3O4@GPTMS@P-Lys as a function of contact time, dye concentration and pH. The MNPs could effectively remove anionic dyes including methyl blue (MB), orange I (OR-I), amaranth (AM) and acid red 18 (AR-18) from water solution. Furthermore, the improved adsorbent showed convenient separation and efficient reusability, and enhanced the adsorption capacity for anionic dyes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه توصیفی از سنتز و رفتار جذب نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده با پلی لیزین و 3-گلیکوزید اکسی پروپیل تری متوکسیلین ارایه می کند. نانوذرات مغناطیسی با طیف های مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی عبوری، انکسار اشعه ایکس، تحلیل ترموگراویمتری و طیف سنج فوتوالکترون اشعه ایکس مشخص شدند. برای درک مکانیسم جذب MNP، ما به بررسی ظرفیت جذب آنیونی Fe3O4@GPTMS@P-Lys به صورت تابعی از زمان، غلظت رنگ و اسیدیته پرداختیم.MNP می تواند به طور موثری رنگ های آمیونی از جمله متیل بلو، اورانژ، آمارانث و قرمز اسیدی 18 از محلول آبی حذف کرد. به علاوه، جاذب اصلاح شده، تفکیک و قابلیت استفاده مجدد کارامدی را نشان داده وظرفیت جذب رنگ های آنیونی افزایش یافت.