تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان
عنوان انگلیسی: Long non-coding RNAs and human disease
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2012 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F713 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 445.60Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، ژنتیک پزشکی
مجله: یافته ها در حوزه جامعه بیوشیمی - Biochemical Society Transactions
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

LncRNAs ها تنظیم کننده های رایج بیان ژن می باشند

مکانیسم های تنظیم lncRNAs

تنظیم اپی ژنتیک

تنظیم پیرایش جایگزین

کنترل ترجمه

رقابت بر سر مکان های اتصال

LncRNA و کارکرد طبیعی

نمو جنین

کنترل چرخه سلول

جبران دوز و نقش پذیری کروموزمی

lncRNA و بیماری انسان

سرطان

بیماری متابولیکی

بیماری های روانی و نورودژنرتیو

بیماری قلبی عروقی، فشار خون و سکته

اختلال ایمنی و خود ایمنی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The central dogma of molecular biology states that DNA is transcribed into RNA, which in turn is translated into proteins. We now know, however, that as much as 50% of the transcriptome has no protein-coding potential, but rather represents an important class of regulatory molecules responsible for the finetuning of gene expression. Although the role of small regulatory RNAs [microRNAs and siRNAs (small interfering RNA)] is well defined, another much less characterized category of non-coding transcripts exists, namely lncRNAs (long non-coding RNAs). Pervasively expressed by eukaryotic genomes, lncRNAs can be kilobases long and regulate their targets by influencing the epigenetic control, chromatin status, mRNA processing or translation capacity of their targets. In the present review, I outline the potential mechanisms of action of lncRNAs, the cellular processes that have been associated with them, and also explore some of the emerging evidence for their involvement in common human disease.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اصل اساسی بیولوژی مولکولی بیان می دارد که DNA به RNA رونویسی می شود که RNA نیز به نوبه خود به پروتین ها ترجمه می شود. با این حال، ما اکنون می دانیم که بیش از 50 درصد ترانسکریپتوم فاقد پتانسیل کد کنندگی پروتین می باشد، با این حال، یک دسته مهمی از مولکول های تنظیمی مسئول تنظیم بیان ژن را شامل می شوند. اگرچه نقش RNA های تنظیمی کوچک(microRNAs و siRNAs( RNA کوچک مداخله گر) به خوبی تعریف شده است، دیگر مقوله ناشناخته از رونوشت های غیر کد کننده یعنی lncRNAs ( RNA غیر کد کننده بلند) وجود دارد. lncRNAs که غالبا توسط ژنوم های یوکاریوتی بیان می شوند، دارای چندین کیلوباز طول بوده و اهداف خود را با تاثیر گذاری بر کنترل اپی ژنتیکی، وضعیت کروماتین، فراوری m-RNA یا ظرفیت ترجمه اهداف آن ها تنظیم می کند. در این مقاله مروری، من به بررسی مکانیسم های عمل بالقوه lncRNAs، فرایند های سلولی مرتبط با آن ها پرداخته و برخی از شواهد نوظهور را در زمینه نقش و مشارکت آنها در یماری های رایج انسان ارایه می کنم.